Author Topic: Kinnitusi ja seoseid erinevatelt autoritelt.  (Read 92 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Naut

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 75
    
Kinnitusi ja seoseid erinevatelt autoritelt.

Naut

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 75
Re: Kinnitusi ja seoseid erinevatelt autoritelt.
« Reply #1 on: 16 Mar 2023 »
Pioneeri mõiste praktilise elu tasandil tähendab esimest ametlikku loomist, näiteks hinduismi Metsade Tarkus on esimesi teadaolev Hinduismi termini alla liigitatav tekst ja mina pioneerina praegu tõlkisin selle teksti pealkirja Eesti keelde. Ei tea kas tegelikult see tekst ja mina oleme ajalooliselt esimesed, kuid ultimaatsel tasandil on jumal tegelik pioneer ja seejuures ainus pioneer ja ainus reaalsus ja seda see iidne Metsatarkuse tekst räägib ja on aluseks kõikidele religioonidele sh Hinduismile, viimane tituleerib selle teksti Hinduismile kuuluvaks-liigituvaks. Indias on tänaseni palju teadaolevaid väljakaevamata raamatukogusid. Valdkonna huvilistele on teada, milline tänane õpetaja on tuntuim "mina olen" fraasi propageerija õpetusmetoodikas, tema on pioneer YouTubes täna õpilastele ja Jeesus varasemalt ja Metsatekst veel varasemalt ja võimalik, et hävinenud tekstid veel pioneerivamalt varasemalt. Metsatekst on minu jaoks varaseim, kes tõi legendaarse ookeani näite ja muud looduse näited. Keerukas on öelda, kas idee võetakse otse algallikast või kuskilt mäletatakse tekste-loomingut ja kopeeritakse mitteteadlikult sealt. Ma ise ka ei ole kindel sageli oma ideede osas, et kust nad pärineda võiks. Arvasin 10 päeva tagasi, et minu intuitiivne tõlge Dis-ease/Haigus oli esimene eestis, kuid mõni päev hiljem avaldati eestlaste jutusaade, kus sama idee/tõlge esitati- sellised spirituaalse tasandi kokkusattumused/müstika on elus kõikidel aegajalt ja üks tuntuim näide on, et suurel osal on olnud müstiline eelaimus enne olulisi telefonikõnesid. Sedalaadi intuitiivsused, loomingulisus jm spirituaalsem sageneb tuntavalt vaimsete praktikatega alustamisel/tegelemisel. Intuitiivsus on oluline uks jumala/kristuse märkamiseks.

Räägin Metsatarkuse peatükkidest 9ndat registreeritud kasutajatega. Külalistele soovitan otsida hinduismi algsed tekste ja mõtiskleda, kas mõni teie idee võiks olla pioneeriv. Lisaharjutusena, mõelda dualistliku inimkeele piirangute näiteid. Näiteks õpetajad kasutavad eksitavat sõna "sina" nii valgustuse eelnevas kui järgnevas hetkes, dualistlik mõiste "kõik on seotud" ehk "seotus (objektide vahel), jt inimkeele näited. Otsida suvaline vanadium mittekasuse tekst ja võrrelda eksitavat sõnavara tänapäevasega- mõlemis omamoodi inimkeele piirangutest tulenevad eksitav sõnavara.
...
https://i.imgur.com/HtIG4N1.jpg

Üksik

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 20
Re: Kinnitusi ja seoseid erinevatelt autoritelt.
« Reply #2 on: 17 Jul 2023 »
Budismis tuntud Attachment tõlkub parimalt kui Klammerdumine. Vastandiks on mitteklammerdumine kuni ultimaatselt jumalaga ühildumine.
Praktiliste näidetena on klammerdumine isegi oma foorumi kasutajanimedesse, näiteks on mõne kasutajanimi Koffe ja mõnel Kuu ja nad teevad lause teemasid pealkirjaga Mis on Koffe ja rõhutavad dekaade, et nemad posititavad ainult Kuu ja koffe nime alt ja ei muude. Sedalaadi teismelik klammerdumine neti identiteetidesse/nimedesse on ka täiskasvanute maailmas, seal on näiteks klammerdumine tervislikku söömisse, kus pannakse suur energiahulk selle valdkonna alla ja peetakse sööki üli oluliseks.

Oleneb kuidas konseptsioone defineerida, võib ka kõik ihad klammerduliseks nimetada. Allolev soome päritolu valgustaja selgitab lühidalt, et illusoorsus on kahepoolne. Esiteks on illusoorne uskumus, et saab millesegi klammerduda, illusioon seisneb piltlikult uskumuses, et saab õhus olevat suitsu käega haarata. Teine pool illusoorsusest tuleneb uskumusest, et on käsi ja käe omaja, kesmis haarab, illusioon tuleneb seal minatundest. Seetõttu klammerdumine on kaheosaline nähtus nagu videos selgitatakse.
Sedalaadi selgituse peale võib teekonnalsiest huvi omaja tulla iseseisvalt, kuid osade selgituste peale harva, näiteks, et on selgitus, mis vaimsuse perspektiivis selgitab miks inimesed naudivad eluohtlikku ekstreemsporti- sellise asjaolu peale spordi kohta igaüks iseseisvalt ei tule.

Praktilises elus teekonnalised võtavad tuntud Minnalaskmise mentaliteedi, edasijõudnud teevad aga näiteks tsölibaati- enamik praktikaid üritavad matkida kohalejõudnuid, näiteks kuna ultimaatselt pole vaba tahte teostajat siis luuaksegi õpetusena soovitus minnalaskmist teostada. Minnalaskva ehk kergekäelisema ellusuhtumise juurest intensiivsem õpetus on Alistumine, mida edasijõudnud pühendunud tahtliku treeninguna teevad, seal on intensiivsus kõrgem kui argipäevases kergemeelelisuses. Võib öelda, et valgustumise hetkel on täielik alistumine, sel hetkel puudub igasugune soov ja eesmärk. Sprituaalse kogemuse ajal ning ka haiglavajadusega trauma ajal toimub hetkeks samuti peaaegu täielik alistumine kus ainsaks klammeerdumiseks on jäänud vaid elutung.

Tuntud fraas budalt: The root of suffering is attachment. Muidugi võib ümber lükata buda selle ja muud ütlused, kõik on ümberlpkatav. Antud juhul pole ju tõene, et juureks/alguseks on klammerdumine, vaid tõelähedasem oleks üelda et klammeerduja on põhjuseks enne klammeerdumist. Nii on ka sajakonna valgustunu õpetused sageli pealtnäha vastuolulised. Alltoodud soome-päritolu õpetaja omab omalaadi vaatenurka asjadele ja on omamoodi unikaalne ülejäänud meie sajakonna õpetaja seas keda kajastame. Näib, et osadele mõjub osa õpetus ja osal eluetapil mõjusamalt kui teised õpetajad, seetõttu ka teekonnalisele soovitus tutvuda mitmete õpetajatega, või veel üldistatum soovitus: rääkida.

...

loffe

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 54
Re: Kinnitusi ja seoseid erinevatelt autoritelt.
« Reply #3 on: 22 Oct 2023 »
Osho ebatäiusest. Seks ja muu argipraktiline. Seekord otsustasin ka mittehuvilistele video avalikult esitada ja mitte peita :)

https://www.youtube.com/watch?v=ZaXIpALoQfc