Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - loffe

Pages: [1] 2 3
1
Küsimusest vastuseni / Re: Taimetoitlus
« on: 05 Sep 2023 »
Praanilise toidu nimekiri nimistati jooga harrastajate poolt, mistõttu täna saame kohe teada, mis toit tituleerub. Pimeharrastaja puhul on tulemus sama olematu nagu aeroobika stuudio joogaklassiga, või kodus joogaharjutamine. Seetõttu, võib küll oma toidusedelit nn praaniliseks muuta, või harjutusi teha, kuid kui põhiline on puudu, siis enamasti miskit ei saavuta.

Alloeolvat teemantit oleme varemgi kajastanud siin, seekord räägib valgustunu taas toitumisest praktilisi kogemusi.
Külastajatele jagaks videost näiteks selle, et valgustumise järel tegeleti 15 aastat lihasarenduse spordiga. See on erakordne, kuna valgustunu ei taju puudujääke, seetõttu on tegu erakorralise näitega. Põhiliselt aga praanilise toidu kogemused.

Valdkonna alane tuntud mõiste Integratsioon tähistab ärkamisjärgset leppimist kõigega. Näitena videos ärganu toob naljajuhtumeid, kus lastaksegi enesel laus mitte-tsiviliseeritult käituda, et läbielada/integreerida Varjutahk. Mõiste Täielik aktsepteerimine pole tegu vaid "tulem-olem" minu arvates, kuid integreerumsie faasides tehakse teadlikult harjutusi, et läbielada varjutahke jms. Täieliku alistumise konseptsioon on keerukas kirjeldada, videos tuuakse näitena küsimus, et kas sa tunned ennast svinger peol neutraalselt ilma hinnanguteta alasti inimeste keskel. Keerukus tuleb sellest, et pole sildistavat suhtumist vms meeletöölist, vaid vaba neutraalne olemine igas omas tahus, seejurues ei ole svinegrluse huvi/hobi vaja tekitada, oluline on nn suhtumine. Nii võiks igaüks mõelda oma varjupoolt, et millistes olukordades ei tunneks end mugavalt või lausa tekiks tugevamad emotsioonid ja hinnangud, ja sealt edasi juba saaks alsutada harjutustega, seejuures oluline pole meelsust/hobisid muuta, vaid nn Alistuda sellela mis On. Praktilie soovitusena soovitaks ihadele järgi anda kuid sinnajuurde vaadelda, olla teadlik ihaluse aal, tulemuseks Integratsioon/küpsemine, Varjulahendamine.

See peakso lema teine video tema poolt siin portaalis.

...

2
Masintõlke fraasis "jumalik hullus" esimene kirjeldsõna "Jumal(aloomul)ik" ei tähenda heaks-tituleerivat hinangut nagu frassis "jumalik/ülihea/võrratu tort", vaid kirjeld viitab jumala kirjeldusele/olemusele, kõik mis moodi jumal toimetab ja on on jumalik- jumalale loomuomane. Kuna kõik on jumal, siis ka näilisus on ultimaatselt jumal ehk jumalale loomupärane ehk kõik on jumalik. Näiluses eksisteeriv eetika ja näilised konseptsioonid nagu "hullus" on lõppkokkuvõttes samuti jumal ehk elumäng/eluteater, seejuures konseptsioon Hullus on isegi näilises meditsiini-valdkonnas hägune mõiste, rääkimata mittekahesuse vaatepunkti kõikidele konseptsioonidele sh mina-mõistele. Jumalik hullus on raputav vastuoluline mõiste, kuna Jumalat hinnatake positiivsele poolele ja hullust duaalsele teispoolele. Kogu termini sisu ongi raputamine: autoavarii raputab, Zen-is õpilase peksmine raputab, tuntud Osho jt raputavad käitumised teenised teadlikult rpautamise eesmärki. Hulluseks tituleeritud käitumine kahtlemata raputab, antud termin üritab jumala poole raputada, võib fraseerida ka kui "jumalaks raputada" või muid käändeid kasutada vms.

Teine sünonüüm terminile on "hull elutarkus". Ehk siis tarkus kuid ekstremaalne.

Mütoloogias Odr oli halastamatu jms, mis on kas mitteteadvustatud hull elutarkus, agavõimalik et ka teadvustatud, kuna Odr-i nimi tõlkub kui "meel/Mind", tegu pole mütoloogilise tegelasega vaid inim-meele sümbolina, mis kasutab teadlikult hullu elutarkust ehk ekstremaalseid meetoid, sh halastamatust.

https://et.wikipedia.org/wiki/Odr

Kahtlemata hullus/ekstremaalsus on tõhus meetod. Arutlust alustades tuleks vaadelda hulluse piirimaid, ja teadvustamsie asjaolu- mida ehedam ja vähem teadvustatum, seda enamasti tõhusam, või vastupidi?

Head arutluse alustamist. Tegu on tuntud terminiga, võimalik, et leiate inglise keelse variandi ja siis loete ka wikipeediast juba, head otsimsit ja arutlemist.

https://www.youtube.com/watch?v=FjHRr1cVSFk

3
Foorumiga seonduv / Re: Foorum kolib.
« on: 10 Jun 2023 »
Alates aastast 2023 on see foorum ainus vaimsuse avalik foorum eestis. Piisab, et teha paar budismi mainivat mõttekäiku, et olla eestis aasta Top 1 vaimsuse kajastaja. Pole mõtet rohkem võrrelda poliitfoorumitega jms.

Kui külastaja siia vaimsuse keskkonda sattus, siis, tehku proovi registreeruda ja tasemenõue läbida. Küsige, et miks mitte seda proovida ja kuhu mujale avalikku keskkonda minna kui pole muud?
Te võite ka mõnes muus foorumis rääkimist proovida ja nii selle foorumi liikmeskond kui ka kinnisemate portaalide liikmed märkavad seda päris kindlasti ja evalueerivad ja kutsuvad rääkima jne. Niiet kui teis on miski olemas, mina nimetan seda huviks, mõned sädemeks, siis kahtlemata te kulgete kas siia või mõnesse privaatsemasse gruppi. Siin on kasutajatele palju materjale ja võimekus rääkida. Mujal privaatsemates gruppides on veel rohkem kulda. Olge kuld, kas siin või mujal. Siin foorumis, on küllalt kõrge tasemenõue, näiteks eesti tuntud poliitportaalidest mitte ükski liige ei kvalifitseeru siia. Selline kadalipp on vältimatu vaimsuse valdkonnas ja tegelikult igas valdkonnas. Delfi kommentaaride tasemel ju ei hakka säutsuma. Mungad ka eelistavad vaikseid koopaid ju, mürast eemal. On täiesti valmis ja ootel ka madalama tasemenõudega foorumid, aga minge otsige need üles kui soovi on. Või minge poliitportaali Para-web või välismaa foorumitesse. Igatahes miskit algust peate tegema ja tehke, võib ka proovida siia Top 1 foorumisse.

4
Video taustapildil pühak St Benediktuse medali esiküljeks loetakse vasakut ringi, kus on tuntud tekst "V R S N S M V - S M Q L I V B", see kõlab taustaks. Parempoolne medal pühak Bene'ga on ametlikult medali tagapool.
Sellel tuntud ehtel pühaku paremas käes on rist ja selle all mürgitatud veinipeeker, teise käe all on lind mürgitatud leivaga.
Ainult kujundid-viidad saavad jumalat seletada.

Praktilises duaalses maailmas on elutarkus, et suurimate tõdedeni, arenguteni, avastusteni jõutakse kaudselt, kõrvalefektina, ehk siis mitte otseselt, nii ka jumalaga ja piibel on näide.

Ladina keelset teksti leotakse patsiendile kellele viidatakse kui Him/Her (Tema/Temake), seetõttu Googel tõlgib kui "tema (tema)".
Teksti puhul pöördutakse pühakute poole. Ametlikult eksortsismi eesmärgiline tekst, ning medal, kuid medalit interpreteeritakse mitmeti, näiteks kasvõi kantakse kui toidumürgituse vastase ehtena.

Nimi 'Benedictus' peaks ladina k sõnana tähendama blessing/õnnistus.

Kuna olen töö tõttu tuhandetes kodudes viibinud, siis kristlastel on sageli kogu sein täis ikoone ja nende hulgas ka Bene oma legendaarse "V R S N ..." mantraga.

Video eeslugeja loeb lause ja teised kooris kas kordavad või täiendavad mingi kinnituslausega. See on väga tuntud ka indias, nii buda munkade kui teiste puhul. Loomulikult on tegu meeleharjutusega, kuna meel on vaiki ootamas et iga 20 sekundi pärast lausuda näiteks "aamen".

Alltoodud teksti osas on kujundirohke nagu ikka. rohkelt ingleid-asju nagu ka hinduismis jumalusi. Sõna Aamen on võrreldav india Omm'i sõnaga, millega alustatakse enamikke mantraid. Jne.

Selle video looja on osava kunstiloomingu teinud, pannud "VRSN"-i mantra taustaks ja teksti ühislugemise ühte videosse.
Proovige enne lõunauinakut kuulata.

https://www.youtube.com/watch?v=TXxcaXfnoXE

https://imgur.com/Z1ts9jB

Quote
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Kõigeväeline Jumal Isa, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid, olgu teie kõigiga.

Vaata õnnistatud vett. Saagu meile pääste ja elu Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Kõigeväeline Jumala halastus,
kallid vennad, palvetagem
nii et kõigi pühakute eestpalve mõjul,
Las ta lahkelt kuuleb oma Ecc1esia häält meie venna N. jaoks,
keda (meie N. kõlas, mis) surub tõsine suhe.

Issand halasta.
Issand halasta.

Kristus halasta.
Kristus halasta.

Issand halasta.
Issand halasta.

Püha Maarja, Jumalaema,
Pühad Miikael, Gabriel ja Raphael,
Kõik Jumala pühad inglid
Püha Eelija
Püha Ristija Johannes
Püha Joosep
Kõik pühad patriarhid ja prohvetid,
Pühad Peetrus ja Paulus, Püha Andreas,
Pühad Johannes ja Jaakobus
Kõik pühad apostlid ja evangelistid, palvetage meie või tema eest.
Püha Maarja Magdaleena, palveta meie või tema (tema) eest.
Kõik Issanda pühad jüngrid, palvetage meie või tema (tema) eest.
Püha Stéphane, palveta meie või tema (tema) eest.
Saint Laurent, palveta meie või tema (tema) eest.
Pühitsege Perpetua ja Felicity, palvetage meie või tema (tema) eest.
Kõik pühad märtrid, palvetage meie või tema (tema) eest.
Püha Gregory, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Ambroseus, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Jerome, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Augustinus, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Martin, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Antonius, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Benedictus, palveta meie või tema (tema) eest.
Püha Franciscus ja Dominic, palvetage meie või tema (tema) eest.
Pühad Ignatius (Loyolast) ja Franciscus (Xavier), palvetage meie või tema (tema) eest.
Püha John Mary (Vianney), palvetage meie või tema (tema) eest.
Püha Katariina vanem, palvetage meie või tema (tema) eest.
Püha Jeesuse Teresa, palveta meie või tema (tema) eest.
Kõik pühakud ja Jumala pühakud, palvetage meie või tema (tema) eest.

Ole armuline, päästa meid või teda, Issand.
Issand, päästa meid või teda kõigest kurjast.
Päästa meid või teda, Issand, kõigest patust.
Issand, päästa meid või tema (tema) kuradi püünistest.
Issand, päästa meid igavesest surmast või tema (tema).
Oma sünniga päästa meid või teda, Issand.
Päästa meid või teda, Issand, läbi oma püha paastu.
Päästa meid või teda, Issand, läbi oma risti ja kire.
Päästa meid või tema (tema) läbi oma maetud surma, Issand.
Päästa meid või tema (tema) läbi oma püha ülestõusmise, Issand.
Oma imelise ülestõusmisega päästa meid või teda, Issand.
Päästa meid või teda, Issand, Püha Vaimu, Paraclete'i tulekuga.

Kristus, elava Jumala Poeg, halasta meie või tema peale.
Sina, keda kurat meid kiusas, halasta meie või tema peale.
Sina, kes vabastasid need, keda rüvedad vaimud piinavad, halasta meie või tema peale.
Sina, kes sa andsid oma jüngritele võimu deemonite üle, halasta meie või tema peale.
Tema, kes istub Isa paremal käel, palub meie eest, halasta meie või tema peale.
Kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, halasta meie või tema peale.

Patused, me palun teid, kuulake meid.
Meie säästmiseks palume teid, kuulake meid.
Et meie peale halastaks, palun, kuula meid.
Selleks, et oleksime väärt tugevdama ja hoidma end teie pühas teenistuses, palume teid, kuulake meid.
Et tõsta oma meelt taevaste soovide poole, palume sind, kuula meid.
Selleks, et teie koguja saaks vabalt teenida, palume teid, kuulake meid.
Et te oleksite väärt andma rahu ja tõelist üksmeelt kõigile rahvastele, palume teid, kuulake meid.
Et olla väärt meid kuulama, palume sind, kuula meid.

Quote
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Deus Pater omnipotens, qui vult omnes hómines salvos fieri, sit cum ómnibus vobis.

Ecce aqua benedicta. Sit nobis salus et vita, in nómine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Omnipoténtis Dei misericórdiam,
fratres carissimi, súpplices exorémus,
ut, Sanctórum ómnium intercessibne permótus,
Ecc1ésiae suae vocem benignus exaudiat pro fratre nostro N.,
qui (sonore nostra N., quae) gravi necessitáte prémitur.

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Christe, eléison.
Christe, eléison.

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Sancta Maria, Mater Dei,
Sancti Michael, Gábriel et Raphael,
Omnes sancti Angeli Dei,
Sancte Elia,
Sancte Ioannes Baptista,
Sancte Ioseph,
Omnes sancti Patriarchae et Prophetae,
Sancti Petre et Paule, Sancte Andrea,
Sancti Ioannes et Iacóbe,
Omnes sancti Ap6stoliet Evangelistae,oráte pro nobis vel eo (ea).
Sancta Maria Magdaléna, ora pro nobis vel eo (ea).
Omnes sancti Discipuli Dómini, oráte pro nobis vel eo (ea).
Sancte Stéphane, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Laurénti, ora pro nobis vel eo (ea).
Sanctat Perpétua et Felicitas, ordte pro nobis vel eo (ea).
Omnes sancti Mártyres, oráte pro nobis vel eo (ea).
Sancte Gregóri, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Ambrósi, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Hierónyme, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Augustine, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Martine, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Antóni, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancte Benedicte, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancti Francisce et Dominice, oráte pro nobis vel eo (ea).
Sancti Ignáti (de Loyola) et Francisce (Xavier), oráte pro nobis vel eo (ea).
Sancte Ioannes Maria (Vianney), ora pro nobis vel eo (ea).
Sancta Catharina Senénsis, ora pro nobis vel eo (ea).
Sancta Terésia a Iesu, ora pro nobis vel eo (ea).
Omnes Sancti et Sanctae Dei, oráte pro nobis vel eo (ea).

Propitius esto, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Ab omni malo, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Ab omni peccáto, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Ab insidiis diáboli, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
A morte perpétua, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per nativitátem tuam, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per sanctum ieiúnium tuum, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per crucem et passiónem tuam, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per mortemet sepultiaram tuam, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per sanctam resurrectiónem tuam, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per admirábilem ascensiónem tuam, libera nos, vel eum (eam), Dómine.
Per advéntum Spiritus Sancti Parácliti, libera nos, vel eum (eam), Dómine.

Christe, Fili Dei vivi, miserére nobis vel ei.
Qui pro nobis tentátus es a diábolo, miserére nobis vel ei.
Qui vexátos a spiritibus immúndis liberásti, miserére nobis vel ei.
Qui discipulis tuis potestátem dedisti super dáemones, miserére nobis vel ei.
Qui sedens ad déxteram Patris pro nobis intercédis, miserére nobis vel ei.
Qui ventúrus es iudicáre vivos et mórtuos, miserére nobis vel ei.

Peccatóres, te rogámus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogámus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas, te rogámus, audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortáre et conserváre digneris, te rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras ad cae1éstia desidéria érigas, te rogámus, audi nos.
Ut Ecc1ésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire, te rogámus, audi nos.
Ut cunctis pópulis pacem et veram concórdiam donáre dignéris, te rogámus, audi nos.
Ut nos exaudire dignéris, te rogámus, audi nos.

5
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« on: 04 May 2023 »
Do not follow other gods, the gods of the peoples around you.

Tõlge:

Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!

Piibel kui mittekahesuse õpetus omab rohkelt soovitusi ühesuseks/singulaarsuseks. Tänased õpetajad soovitavad teha ühte asja korraga ja korralikult, pühendunult. Tuntud Musashi, keda siin foorumis rohkelt oleme kajastanud, on legendaarne oma nõudepesu mõttega- õige on pesta nõusid õige mentaalsusega.

Vanasti oli viisakus vähearenenud ja lisaks islamikandi mentaalsus on tänaseni näiliselt järsuvõitu, ja jeesus oma islamikandi päritolu ja -keelega kasutaski järsuvõitu väljendusi, öeldes et ei tohi olla seda ja toda, nagu ülal näidetes. Lisaks on india Suutrates ja Piiblus palju kirjanduslikkust, muinasjutu stiili. Kel on piiblivastasuse Vari, oleks kasulik lugeda budislikke muinaslugusid. Eesti tuntuim joogaõpetaja ning tuntud teoloogist vandenõuteoreetik on tõlgendanud muinaslugusi väga primitiivselt, ja muidugi müüvalt, kuna kõigile meeldib ju kuulda, et tõllad lendavasid taevas jne. Tõelähedasem tõlgendus võib neile endale teada olla, aga kuna see ei müüks, siis seda ei esitata.
Lihtsale algajale valdkonna huvilisele sobiks mõni lihtsam budismi vorm, näiteks Jaapani oma, kus on 1 legendaarne mantra ja 1 primaarne Suutra tekst, ja alustuseks selline mantra igatunniselt annab hea alguse. Võib Hinduismist valida ühe jumala ja tema mantrad. Kristluse puhul kui koheselt tõmmet/resot pole, siis tuleks alles hiljem taas sellejuurde naasta. Sikhism, islam, budismi laiem õpetus kui Jaapani oma, alles hiljem. Võib katsetada koheselt radikaalsemat lähenemist, selle jaoks piisab lugeda ainult ühe leheküljejagu ja siis harjutada. Aga oluline on nagu piibel ja Musashi ülal soovitavad, et üks korraga. Osade puhul soovitaksin omaloomingulisi õpetusi. Näiteks osad teevad mitmekümnekesi üheaegselt guruga mantra+hingamine harjutusi. Sedalaadi gurud on valikuliselt erinevatest õpetustest noppinud ja kohandunud harjutusi. Neid gurusid ja materjale on raske leida, ning nende olemasolu peale tulla, ning rääkimiskulla kaudu avalduvad sõnad ja mõtted on guru jaoks piisavad võtmed ja ta oskab soovitada. Rääkimine- kuld.

Kui on ligipääs gurule või kinnistele/tasulistele kommuunidele nagu see foorum, siis piisab vestlusest/dialoogist ja guru annab teejuhise kätte. Aga siis tuleks ka pühenduda ja ühele, ega mitmele ei jõuagi pühenduda. Näiteks mantrad hakkavad sageli toimima alles pärast nädalaid, hindu jumalad peale kuid, hingamisharjutused peale nädalat, kristlikud meditatsioonid ja palved peale nädalaid. Tüüpilise rutiinse elustiiliga inimesele ei saa anda kava, mis nõuab tunde mediteerimist, samuti ei saa talt eeldada, et ta teostab tunde internetis otsides. Nende puhul on võtmeks rääkimine guruga. Kuidas guru või kommuuni leida? Selleks võiks suvalisse foorumisse postitada küsimus, et kus on guru kes rääkimise võimet omaks. Esimene pähetulev guru nagu näiteks Dalai Laama konservatiivse budismiga ja raskelt tarbitava ing keelega ei ole võimeline teiega rääkimist teostama. Ja küllap soovitatakse ühte ja teist kuni lõpuks jõuate kas siia foorumisse, kinnistesse foorumitesse, Liiv on rääkimisvõimega, ja teisigi. Nad kõik teavad mida soovitada ja öelda. Aga oluline on algajal omada vähemalt sellist initsiatiivi, et küsida kuskil, et kus on guru ja rääkimine. Näiteks isegu guugeldus toob Delfi foorumi välja ja postitage sinna kasvõi, ma ise näiteks külastan seal aegajalt.
Ja osad on mingi õpetuse leidnud, kuid ei juhtu imesid ega miskit progressi, siis pole mõtet kinnistuda olemasoleva külge, vaid las guru esitleb kogu valdkonna spektrit ja tunnetab, mis võiks sobida. Taas kordavalt, mingi initsiatiiv peab huvilisel eksisteerima, ja alustama rääkimist kusagil. Ma olen aktiivne ka välismaa foorumites, märkaksin teie profiili kiirelt. Niiet, takistusi ei ole, ja võhiklikku ignorantsust pole mõtet jätkata. Teostage elu eesmärki, küsige abi kui eesmärk ei edene.
Unustasin veel lisada, et kui on edasijõudnum harrastaja, siis kas ta on teadlik üldse, et on võimalik omandada mittekahesuse õpetaja litsentse, millised on taskukohased retriidid ja muu. Eesti pioneerist vaimsuse juutuuber näiteks on nõrga ing k võimega, sarnaselt eesti tuntuima joogaõpetajaga, siis mõlemile soovitaks gurusid, kel on lihtne ing k, jne. Kui keegi Realiseerunu ei tea, mis edasi, siis soovitaks talle materjale edasiseks, näiteks toiduvaba elustiili jms. Aga edasijõudnud on enamasti internetis nähtavad ja saavad mitmeid soovitusi juba niigi. Niiet põhiliselt soovitaks algajamatele initsiatiivi, rääkimist. Muidu ollakse aastaid pimeduses ja seisakus, või minnakse üle poliit või äri valdkonna peale.

Godspeed.

6
Jututuba / Re: Mis on loffe?
« on: 28 Apr 2023 »
Mis on Kristus ehk mittekahesus?
Selles näitevideos võib tituleerida kristuse joogaks ja vastupidi ja palju muud.
Religiooni-vastandujate varju omajatele, miks mitte egotiitlid hüljata ja vahetult otse kogeda, nagu see video demosnstreerib?
Imeline, mida religioonid teevad.
Leidke pind ja arutleme religioonidest.

https://www.youtube.com/watch?v=oSWOFTqzIdk

7
Foorumiga seonduv / Re: Foorum kolib.
« on: 24 Apr 2023 »
Aprill 2023.

Vaimsuse Top:

1. arkaja.createaforum.com

Vaatasin PW foorumi aprilli postitusi ja sain 0 vaimset kokku. Kui on soovi, võib 3 postitust saada. Üks postitas refereeringu  keele näitamise kombest- peamiselt ju kultuuri teema ja terve internet refereeris seda, ma ei nimetaks seda vaimsuseks, kuna selliste päevauudiste refereeringu kopipasteerimine ju kedagi jumalale lähemale too. Teine postitus postitas venekeelse video.
Üldiselt selles pole midagi halba kui vaimsuse valdkond huvi ei paku ja sellest ei kõnele. Teiseks, kui Top nimekiri koosneb ainult ühest foorumist, siis see on ka piisav väiksema rahva hulga puhul.

Aga kui sellist vaatlust ja Top'i ei tee, siis muidugi tekivad illusioonid, ka mul endal.

Vaimsus on elu eesmärk, võib ka teisiti fraseerida, nii fraseerivad üldjoontes kõik vaimsed õpetajad, seetõttu võiks olla natuke rohkem aktiivsust valdkonnas ja 2-3 liiget Top nimistus.

Siinse foorumi Top 1 tiitel on terveks aastaks juba seetõttu, et siin on reaalseid valdkonna harjutusi esitatud. Ühest meditehnika postitusest aastas piisab, et olla Eestis aasta Top 1, seevastu keelenäitamise sajad postitused või puutini jutud ei ole kuidagi nimistu väärilised, isegi tuhat puutini ja keele postitust ei kaalu üles ühte meditatsiooni arutelu ega kuulu vaimsuse valdkonda. Isegi see käesolev postitus on vaimsem, kui puutini ja keelenäitamuse refereeringud, kuna siin mainitakse elu eesmärki, mis on vaimne temaatika.

Edasijõudnumad on kinnistes kommuunides, kuid vähem edasijõudnute osas võiks ju mingit huvi üles näidata, näiteks kasvõi PWs. Muidu on nagu riik, kus doktorikraadi õpingutes on suured riigitoetused ja valikut, kuid tava esmakursuslaste ülikoole on ainult 1 ja seegi tasuline.

Ekre poliiterakond on taibanud, et eestlased on orjameelsed jms. Ma ei usu, et nemad ja mõned veel niivalesti märkavad, mingi mittetavaline ükskõiksus on kindlasti. Aga see pole midagi taunitavat, tuleks lihtsalt kaevata, et mis selgitus on. Võibolla näiteks budistlik ühisteadvuse ja hinduistlik karma mõiste selgitavad. Märkajad vaevalt taunida kedagi sooviviks, ikka aidata ja selgust saada.

Ma ise omasin illusiooni, et PW 2% tegeleb vaimsusega, kuid see on siiski 0% enamasti. Võimalik, et aasta teine pool PW pakub vaimsuse huvilistele rohkem pinda, ja võibolla on piisav kui top nimistusse lisanduvad lähiajal uued tasemenõudeta vaimsuse foorumid.

Selline on reaalsus. Vaatame edasi.

Godspeed.

8
Küsimusest vastuseni / Re: Hirmu antoloogia
« on: 22 Apr 2023 »
Ma ei mäleta, kas külalistele jagas allolevat nn LSD-temaatikat, aga postitan siis ka külalistele veelkord.
LSD all mõtlen psühhedeelikume, lihtsalt loome slängitermini "Lsd" lihtsustuse eesmärgil.

Eesti tuntuim joogaõpetaja rääkis hiljuti, et Lsd'd pakuti nooruses indias talle ja ajaloos seda kasutasid seda vaimlejad et maailma tarkusi tuua. Sellise universaalse väljendusega on horoskoopidega ja ennsutamsiega tegelajaid, nende puhul samuti universaalne väljend "tarkusi tooma" kahtlemata osutub tõeseks ennsutuseks/väiteks, kuna iga kogemus, sh WC külastamine, annab mingi kogemuse ja tarkusetera juurde, ja muidugi ka iga Lsd rännak. Ma pole lugenud varem, et maailma tarkuste eesmärgil Lsd rännakuid tehtaks. Tuntud seeneteadlane Terence (ühe R-iga) armastas filosofeerida vandenõude teemal ja see käitumine tekitas kogemata nn taotluse pika peale ja tema tuntuim Lsd rännak näitas kuidas maailma luuakse kuna taotlus oli paigas, aga seda universaaleks tarkusega/reaalsuseks pidada pole mõtet, tema enda jaoks oli sedasorti rännak tarkusetera, kuid universaalset teadmsit maailma kohta vms ta ei saanud ja kaheldav, et india vaimlejaid said. Küll aga kasutasid india vaimlejad abivahendina lsd-d. Tuntud kahe r-iga austraalia mittekahesust kõneleja Terrence jpt teised kasutasid Lsd oma teekonna alguses.

Allolevad materjalid selgitavad mis liiki on üheks olemise kogemused. Näiteks üjs liik on, et 4 ümbritsevat inimest omabad ühist teadvust. Teised liigid on näiteks, et ollakse tooliga üks, või kogu maialmaga üke, jpm. Need kõik on omavahel erinevad liigid ja kui olla ignorant, siis detailse liigi mainimise asemel fraseeritakse "sõnuselgitamatu kogemus". Kas poleks adekvaatsem öelda "liik nr 6" kui "ei oska sõnadesse panna"? Erinevaid visuaalide liike on palju, ja muid detailsusi Lsd'ga.

Ignorantsus ehk võhiklikkus on lausa sellel tasemel, et inimesed ei oska isegi materjale leida oma huvivaldkonna kohta. Siis on taas soovitus, et leidke guru, kes annab ülevaate valdkonna kohta, praktilised harjutused igapäevaks, ja materjalid ja viited. Lsd teema on karistus-seadustikuga reguleeritud, enamik uudisteportaal iartikleid kulutavad 70% tekstist Wikipeediast kopeeritud aine definitsiooni esitamisele ja 30% tekstist on tõekauge. Seetõttu üldsoovitus on küsida privaatsematest allikatest/foorumitest infot. Mina jagan ainult edasijõudnutele osasid asju, näiteks ka allolevate materjalide kohta olen pannud kolm punkti külalistele, kuid tasemenõude läbinud registreeritud kasutajad saavad ligi materjalidele. Tüüpiline on lusa mõsitetega eksida, näiteks arvatakse et Fanta ja Limonaad on erinevad ained, või Siirup ja Suhkur on erinevad ained.

Selle foorumiteema tiitliks on Hirm ja loomulikult mentaalselt rahuldavalt stabiilne persoon edeneb mida rohkem ta hirmuga silmitsi seisab, kuni toimub hirmuda lahustumine ehk Jumala juurde naasmine. Pits viina juua on enamikele hirmu tekitav katsumus, sama on ka Lsd'ga. Hirmsateks sildistamine on duaalse maailma tunnus, kõik on kahene, näiteks mitte-hirmus ja hirmus, mitteroheline ja roheline. Peale hirmuteraapia on muidugi muid aspekte, aga siin psotituses on lihtsalt materjalid, näiteks ma ise ka kõiki termineid ei mäleta öelda, sestap vaatan ka ise vahel neid materjale.

Ärme ole võhikud ei meditatsioonide liikide kohta, ega LSD kogemuste liikides ja muus vaimsuses.

Kõik materjalid:
...

https://imgur.com/TToik8H

9
Need audio-raamatud on praktiline elulähedane spirituaalsus ja mitte elukauge filosoofilisem.
Sellise stiili puhul te kirjutaks raamatu, mis räägib majapidamistöödest, et kuidas neid osavalt teha ja samal ajal räägite juurde millises meeleseisundis teostate töid.

Konkreetselt tema majapidamistöödest ei räägi, vaid tapmisest. Sport, sõda jms on üldiselt vaimsuse vastand, kuna tegeleb kehaga, kinnistub kehasse, aga vaimsus on kinnistumise vastand, ja eriti selgelt keha-ülene temaatika, transendentne keha osas, mittemateriaalne. See teeb tema raamatud unikaalseks, kuna vastandlikult esitab ülimateriaalset temaatikat ja sinnajuurde spirituaalsust.

Vaimsus alustab välistamistest, eitamistest, legendaarse fraasiga "ei see ega too" ja valdkonna sõnavara sisaldab samuti eitamise eesliiteid, näiteks: mitte-kahesus, mitte-duaalsus. Oma raamatutes on ta leiutanud sellise huvitava sõna: Un-born ehk sündimata, Mittesündinu, mis tähistab tüüpilist vormituse ja ajatuse ideed kus miski pole alanud ega sündinud kunagi, vaid alati olemas olnud. Ka arvutimängudes kasutatkse kogematta leidlikku sõnuvara ja ideid, näiteks on mäng, kus on termin UnDead.

Mulle meeldis leidlik uudne sõnavara tema raamatutes, ja vastandlik temaatika (vaimsus ja mitte-vaimsus samade kaane vahel). Mõned naljakad õpetused, nagu hoidu seksist kuna naine võib olal spioon, kes üritab tappa- selline kogemus kirjanikul oli ja nalja teeb, et seepeale kosotatakse resoluutne õpetuslause raamatusse, elujuhis.

Võibolla sobivad tema raamatud, kellele meeldib sõjatemaatika. Tänapäeval pole enam samurai-ajastut, seetõttu ka selline ajaloo hõnguline teema.
Pühendumise jõu kasvatajad võivad miskit leida raamatust, näiteks ärimehed, sportlased.
Vaimsus on ikka sama igalpool, lihtsalt natuke erineva nurga alt selgitatakse.

Meenub veel, et ega eesti kirjanduse puhul pole jaapani-kandi kultuuri osas eriti tõelähedasi teadmisi, kuna keelt on raske tõlkida ja riik asub kaugel. Nõuka-aegne kirjandus ja tolle aja vanad filmid süstisid näiteks eestlastesse uskumuse, et tee joomine on sealkandis üli oluline ja populaarne ja väga vaimne asi, lausa tituleeritud meditatsiooniks. Sedasorti valeuskumused paistavad eestlaste puhul sageli intervjuudes välja, mainivad teejoomisi ja sümbolite joonistamisi jms tõekauget. Kunagised budismi teemalised promo filmid süstisid samuti sedasorti valeinfot, näiteks, et võitlus-alade mungad on väga vaimsed- tegelikult ei ole ja Youtube's endised "mungad" selgitavad seda selgelt.

Ma olen kuulanud tema kõiki audioraamatuid, ja kuulamine on samuti tähelepanu objekt, nn Mindfulness on olemine, kus jälgitakse helisid ja lõhnasid. Selleks, et see Mindfulness toimima hakkaks on suhtumist vaja kalibreerida, näiteks mitte-sildimistamist harjutada ja nn juuniorilikku uudishimu kasvatada- viimane tekib automaatselt ka ise edasijõudmise korral, kuna saavutatakse uudne maailmavaade kus asjad näivad uudsena. Kui teada, kuidas maailm näib hiljem, siis luuaksegi õpetus, mis juba ettevalmsitavalt juurutab uut olemist.
Kuulamisega saab mitmet moodi harjutada, üks populaarseim efekt on oma mõtete peatamine. Mulle on lugemine andnud palju kogemusi, näiteks mürarikkas väljakul telefonist artiklit lugeda. Aga kui seal lugemiseasemel hoopis müra kuulata, sisi ei ole miskit eriti õnenstunud- nieit tuleb katsetada ja sisi valida sobivaim liik.

Niiet head raamatute lugemist, kuulamist, loomulikult on oluline rääkida raamatu lugemise järel, see on nagu olulisem kui raamatu lugemine. Näiteks mina praegu tegin näite rääkimise ja see omab suuremat väärtust kui alltoodud 5 raamatu läbimine.

Tema raamatud:
...

https://imgur.com/xlKibDh

10
Artikkel priviligeeritud valdkonna huvilistele.
Valgustunu, ärganu, egoist, või spetsialist- ükski neist ei tea. Valdkondade spetsialistid teavad enamasti osalist pilti. Näiteks, kas te omaye aimu, kuidas Tolle rahavood liiguvad? Aim võib tekkida, aga ega täpselt ei tea. Ma ise ka þäit pilti ilmselt ei oma, kuid kajastan, mis minuni ise enesest jõuab. Kokkuvõttes päris huvitav lugu tuli raha asjadest. Ma ei kajasta spirituaalse ja arkamise valdkonna rahavooge, näiteks Villido omi mitte, vaid valgustunute omi. See info kogunes iseenesest aja jooksul minu juurde, minul on ükskõik teiste rahaasjadest, kuid isegi mulle endale oli huvitavaid üllatusi kirja panekul.

Külalustele soovitan uurida neile huvitava eluvaldkonna sektori raha poolt. Nii saate selgema elutunnetuse, ja illusoorsus kahaneb. Soovitaks uurida näiteks ka spirituaalsuse sektori raha asjadest, või kui huvi poliitika osas, siis selle rahapoolest. Loomulikult on oluline filosoofiline pool igal elualal, näiteks spordis, kuid ka rahaline jm tahud peaksid huvi pakkuma ja tõelähedamaks tooma. Kõigil on võimalik elus nende elualade essenssi tunda, näiteks muusika põhiolemust tabada, ja ka kogu reaalsuse olemust on võimalik kasvõi hetkelise pilguheidu vältel tabada. Põhimärksõnad oragese mõttenoodi puhul on Ignorantsus, ja illusoorsus. Esimene pole tujukad vältimine vaid valdkonna alane mõiste, teine on pimedus ja eriti asjade osas mis on liiga lähedal et märgata. Nii ka tagasitulles eespoolsele soovitusele, et ärge olge võhikud-ignorandid oma huvivaldkonnas, ka mitte rahaasjus, vähendage illusioone, see strateegia on ka psühhiaatrias tuntud meetod. Aga veel ettepoole tulles, ega päris kõike ei märka ja seetõttu tasub uurida ja arutleda: rääkimine- kuld.

See artikjel ja postitus ei liigitu vaimsuse alla, olgugi, et tegeleb vaimsuse õpetajatega ja nende objektidega.

...

https://i.imgur.com/s92ZRDi.jpg

11
Tuntud mõttekäik soovitab otsida objektide ääri/piire, näiteks Mina ja Päikese piire. Näidete hulgas päike on populaarne peale ookeanit, ja küünlaleek on päikse lihtsustus ja raske öelda, kus on leegi ääred. Soojus on leegi/tule keskel suur ja võibolla siis ääred on seal, kus temeperatuur on väiksem kui keskel. Teaduslik hoiak ei oskaks sellegipoolest öelda tajudepõhises maailmas, kus piirilt leegi temperatuur või valgusehulk enam ei erine, et tõmmata kontuur ümber leegi ja öelda, et selel kontuuri sees on küünlaleegi objekt, või päikese objekt või inimese mina objekt. Ulrich Tölle selgitab, et inimeste inimdimensioonis olev inimkeel on müra, mis ei suuda kunagi kõrgema dimensiooni nähtust nagu jumal mõista/selgitada ja teeb näitena mõminat et näitlikustada inimeste selgitust jumala kohta, ja annab mõista, et just kirjanduslikult/poeetiliselt saab midagi kuidagi selgitada. Sestap ka piibel, koraan jms on head üritused selgitada ja paremat selgitust ei ole inimestel võimalik luua. Mikrosoobiga vaadeldes pole piire ega jooni üldse, on lihtsalt molekulid. Joone jt nn abstraktsete mõistete puhul ütleb filosoofia, et neid reaalselt ei eksisteeri ja nad on lihtsalt inim-meele loomingud. Näiteks mõisted Projekt, Joon ja Mina/Persoon on kõik abstraktsed võrdsed väljamõeldised ja reaalselt neid ei eksisteeri. Näiteks projekte otseselt ei eksisteeri, vaid eksisteerivad projektiks mõisteks tituleeritud osakomponendid nagu projekti eesmärk ja vahendid jne(, mis omakorda samuti taanduvad lõpuks näilisusele), nii ka tegelikult pole olemas persoone ega muid abstraktseid mõisteid, ega ka nende mõistete osakomponente, need kõik on näilised manifestatsioonid ehk illusioonid.
Harjutustepangas on kehapiiride kohta legendaarsed tuntud harjutused.

https://imgur.com/wJZGRqc

12
Enesekaeve märksõna guuglist midagi ei anna mistõttu on tegu ilmselt minu uudissõnaga aga selle all mõtlen kõigile teadaolevat Self-enquiry/self-inquiry terminit. Kaevamine kui otsimise viis vaatleb, mis mulla seest välja tuleb ja uurib kas see on kuld, ja otsustamisel kasutab muuhulgas välistamise ratsionaalsust. Näiteks kui on liiga kergekaaluline tükk nagu aluminium, siis see välistatakse veendunult ja jätkatakse enese/kulla otsimist. Keerukas on, kui tegu on näiteks vasega, siis tuleb seda uurida pikalt ja välistamist kasutada ei saa. Selline kaevamine ja enesega seotud teemal, enesekaeve, võimalik et technologies valdkonna mõiste Andmekaeva mõjutas termini loomisel kuid näidake paremat terminit ja muudan.

Enesekaeve meetodid:
https://arkaja.createaforum.com/meele-treeningud/enesekaeve-harjutused/

Mida radikaalsem metoodika seda lakoonilisem, ja võimalik lausa lühidalt soovitada legendaarse otseküsimuse. Kaevamine vaatleb tuntuid kümmekonda objekti, kavatsemata objektide oode ja uurimine on üldisem meditatsiooni mõiste, mõneti suunatud nautika on näiteks hüpnootilised tehnikad.

Kõigile kujuneb oma veenvaim enesekaeve objekt, näiteks minu jaoks oli kõige veenvam kõhumulksumise jälgimine enesevälistamise näiteobjektina keha-meel kategoorias. Mõnele võib enda norsete kuulmine veenda, et norkav keha toimib ise ja pole inimese identiteet. Huvitav on, et osasid on veennuud adumus, et nad pole nahk kuna see juu uueneb koguaeg ja võib isegi nahatükke minema visata ja see ju ei tundu enda äraviskamisena. Lisaks keha välistamisele on muude potensiaalsete objektide välistuse harjutused, näiteks mälestuste, silmade jne.
Mina tituleerin kogu sellise välistamise esmaseks kaeveks.

Kehas tähelepanuga liikumine on ka kaeve, sellega võib kaasneda nii valu aistinguid, mis on terviseprobleem või kehasse salvestunud emotsioon, viimaste vabastamine jätkub ka peale valgustumist. Peale valuaistingute on ka mitte valu vaid muudmoodi aistinguid, sh Kundalini liikumise sümptomid. Nende aistingute puhul on enamasti selge, et need ei ole identiteet, ja nende puhul toimub lihtsalt nende vaatlemine kuni nad lahustuvad. Valupiirkonna uurimisel võib visata valupõhjustaja  mälestuse ette, kuid ka mitte.
Vaimse eluviisiga alustanul sagenevad lahustamist vajavad mälestused. Nende puhul tuleb neid esmalt mõistuslikult seletada, kuid ka taas vaadelda kuna võib märgata lisaseletusi jm intuitiivselt, ja korduvalt kuni mälestuse ja seonduva emotsiooni lahustumiseni. Traumaks võib olla näiteks ema soovitus lapsele olla kuss ja selle trauma tulemust lahustatakse mitmeid kuid ja aastaid. Isegi kui ei jõuta ärkamiseni ja seejärel valgustumiseni, ega täieliku trauma lahustumiseni, on tehtud töö sellegipoolest tuntavalt vabastav ja elukvaliteeti parandav.  Kui elus saavutati maintud elukvaliteedi paranemist ehk jumalale lähenemist, siis elati nagu elu eesmärk on.

Meeleorganites tekivad teekonnalisel mitmesuguseid aistinguid, mõnel helid ja mõnel visuaalid jne. Kummalisemad on äkkvalud, mis tekivad ootamatult. Kuid need enamasti tegelikult vabanevad emotsioonid. Vaevalt, et teekonnaline väga üllatuks selliste peale. Spirituaalsete kogemuste elueesmärgilised kogevad droogidega eksootilisi kogemusi-aistinguid. Ultimaatsemat taset enamus ei saavuta, kuid seal on veel võmsamad aisitingud ja kogemised. Näiteks olen kajastamas hetkel ühte valgustunut noort naist, kelle muster oli islam-kundalini-ärkamine-valgustumine, ja tema kogemused on ennekuulmatult unikaalsed. Mõnel kundalini negatiivse kulgemise kogemusega/peatumisega on samuti huvitavaid aistinguid ja nähtusi.

Külalistele soovitaks teha enesekaeve harjutusi ja kasvõi aastaid. Ükskõik, kas teid tõmbab budismi, new-age'i vms õpetuse poole, siis Enesekaevat pakutakse seal koheselt, smauti kui tellite 50-150 raha eest tunnikese 1-1-intervjuud guruga, siis päris kindlasti ta kas teeb enesekaeve-eesmärgilise juhitud meditatsiooni teile vms.

Mõnel pole ei visuaalide nägemist ega muid vaimse arengu sümptomeid ja ei suuda ka enesekaevaga kuhugile jõuda, siis sellsiel juhul tuleb guruga intervju uteha, kasvõvi mõnes foorumis ja päris kindlasti guru näeb seisaku läbi. Kas teekonnaline ise jätab miskit mainimata ja guru peab selel välja kookima, või muud põhjused, aga kahtlemata seisakule leiab põhjenduse. Vahel piisab ka droogidega mõjutamisest, näiteks hiljuti eestikeelsed intervjuud kinnitasid seda. Äratundmisena hiljuti nägin kuidas üks minu linnaosa 20-aastane valgustunud noor nimetas, et sagedane platoo-seisak põhjustatakse nn info ahmimisega, loetakse ahmivalt foorumeid ja vaadatakse ahmivalt mittekahesuse videosid, sellist asja aduvad peale minu ka teised. Üldiselt aga on sümptomid vajalikud ja möödapääsmatud, sh igasuguste valuaistingute sümptomid, vastasel juhul on seisak ja kui ise ei näe, et miks on seisak, siis lasta teistel uurida. Lisaks tasub ratsionaalselt leppida, et enamus ei saa miljonäriks ega valgustatuks, põhjused neile sarnased. Mõistlik on vähemalt tunnike päevas leida aktiivse enesekaeva vms vaisme tegevuse peale, ja mitte-aktiivselt aga jooksvalt tegeleda muude eluülesannete vahel. Praktilises elus öeldakse, et raskused õpetavad ja on seega arengu alus. Sarnaselt selelga on iga aistingu/valu/raskuse tekkimine tegelikult õnn, kuna see loob potensiaalse võimalsue edasise sammuna lahendada miskit- risk on see et sageli ei suudeta lahendada ja siis on kanantamaist rohkem. Eriti just kundalini forseerimisega võivad tekkida negatiivsed kogmeused, mida tituleeritakse deemonlusteks, saatanlusteks jpm ja kanantusi on rohkelt, sellsieid on internetis omajagu.

Kui midagi tundub seletamatu ehk kummaline, siis ei maksa uskuda, et gurudele see kummaline või uudne oleks. Eriti tänapäeval, kus Youtube on täis rohkeid kogemusi ja koosolekuid. Ego-identiteedi lahustumine on kahtlemata valulik protsess, ja mõni valgustunu on takkajärge soovitanud, et hea on kui end esmalt majanduslikult kindlsutate, et olla pool-aastat töötu, mõni on isegi mitu aastat töötu kuna pole võimelised. Aga selline on vabaduse hind, ja mõned on väljendanud et ilma raskuteta ei oleks jumalaga ühendumine nii meeliülendav ja loogiliselt võttes üldsegi miski muutus.

https://imgur.com/NVtVaXv

13
Juhuisiku soovitused vaimsuse huvilistele:

https://www.youtube.com/watch?v=Sy5ve-vblD8

Ma kommenteerin soovitusi nr 1 ja 3.

Nr 3 on sikhismi mõõga ja turbani näol teada tuntud asjaolu- kui turban on peas siis ikka baari ei astu. See kolmas soovitus edasijõudnutele enam niipalju mõju ei avalda, ja lausa ultimaatsel tasemel vaatevuinkel tühistab kõik õpetused ja eesmärgid, algajatele aga see number 3 on muidugi abiks. Videos näidatud objekti asemel võib olla mandala mustriga plakat seinal või kehal tatoveeringuna, või keerduv sõrmus või muu meeldetuletaja/tähelepanutõmbaja. Ilmselgelt peale eelmiste lausete lugemist suur osa algajaid käituvad nagu enamik spordiklubiga laustajaid, et lähevad poodi ostuiha rahuldama, ostavad särke ja sõrmuseid, aga mis siis ikka, las ostavad, nii see inimolemus on. Kuid kui natuke loovust ligi lasta, siis ei pea raha kulutama, et sümboli omale külge pookida, näiteks osad sepistavad mündist sõrmuseid ja osad teevad pihlakatest käevõrusid ja osad laste mänguasjadest talismane, ruune, jpm. Niiet subjektiivne ja suhteline, kas ja kuidas see punkt 3 teile resoneerib. Personaalselt enda näite puhul on mul keerduv sõrmus, millele on graveeritud vaimsuse sümbol. Ma olen seda kedranud vahel bussis kui minu kõrval istub islami mantrat lugev isik näiteks. Seejuures see isik ise tuletab meelde teile vaimsusega tegeleda, ta ise oma mantraga-palvega on sümbol teile.

Nr 1 soovitus olen ma ise aastaid inimestele soovitanud ja ammust aega on inimestele soovitatud sotsiaalseid gruppe. See on nii leierdatud soovitus, et miskit juurde kommenteerida on raske. Eks nr 1 toimib nagu nr 3 kui meeldetuletaja, kuid nr 1 sisaldab enamasti suunavat guru-mentorit ja eriti vajalikuks peetakse guru ohutuse eesmärgil pisut edasijõudnumate puhul, ja rohkelt edasijõudnute puhul mitte ohutuse vaid platoode-ületamsie eesmärgil. ei pea olema raamatu autor või kiriku pastor vaid piisab kui on punt edasijõudnuid kes guru rolli täidavad ja üritavad pisut suunata energiaid, mida eriti suunata ei saa, kuna nad kulgevad ise. Näiteks kui ma teen intervjuu uue vaimsuse huvilisega, siis mingil määral saan ma mõjutada protsessi kulgu, kuid põhiosas mitte ja kulg/energia liigub-kujuneb ise. Punkti 1 kõrvale soovitatakse sageli ka päeviku pidamist, sel puhul võib filosoofilisemalt väljendada, et päevik ongi teie kommuun ja rääkides päevikus vallandub energiahobune, mis viib kuhu on määratud viia. Edasijõudnute puhul nr 1 osas tehakse vastandlikku soovitust, näiteks minnakse koopasse. Aga praktika näitab, et kes koopast naaevad tsivilisatsiooni kukuvad depressiooni, aga mitmed siiski mitte ja koobas kui punkti 1 vastand osutub läbimurdeliseks. Vahel näen lärmaka kaubatänaval oleva kiriku ees istumas silmad kinni kristlastest mediteerijaid, ja ka jõusaali diskomüras- nende puhul ongi tegu siis koopa-aspekti teadlikusega praktiseerimine.

Niiet, punktid 1 ja 3 on suhtelised, oelnevalt teie tasemest-olukorrast, aga punkt 1 on legendaarne soovitus. Ja interneti ajastul on punkt 1 väga hõlbus- lihtsalt registreerige eesti TOP 3 vaimsuse foorumisse, mida siin saidil kajastame iga kuu. Tean privaatsemaid kommuune, näiteks Liiv teeb, aga temal on selgelt edasijõudnutele rääkimise jooga, ma ei ole eesti TOP 3 vaimsuse foorumi puhul edasijüudnuid näinud, ja vaevalt, et te edasijõudnute-kinnistesse kommuunidesse üldse päsäete, aga ei ole algajal ka vajadust pääseda sellistesse. Aga proovida võite, kasvõi alustage kuskilt esoteerika kommuunist/foorumsit. Kui inglise keel pole takistuseks, siis loomulikult youtube's tasub osaleda zoom-miitingutel.

Ma ei kommenteerinud punkti 2, aga punkte 1 ja 3 küll ja ega miskit uut ma ei esitanud siin, ja video ka mitte, kuid niisama rutiinse vaimse arvamusena võite ju ise edaspidi arvamsut esitada ja rääkimist alustada. Vaimsuse osas on mitmeid soovitusi peale video kolme punkti, ja ma tituleerin need kõik klassikalise/maheda koolkonna õpetusteks/metoodikateks, teie kasutage teisi temrineid mis teile meelesse tulevad.

14
Kasutajatele raamatukogu.
Lisasin hingamise raamatu ja kokkuvõtte sellest. Külastajatele vihje, et uurige internetist jooga õpetusi ja praktiseerige neid. Vähemalt omandage need kümmekond põhihingamise harjutust nagu ka Krya jooga harjutused, neid on vähe ja kui te need omandate paari tunniga ja seejärel praktiseerite mõne nädala, siis on teil terveks eluks oskustepagas olemas. Näen igapäev jõusaalis inimesi tegemas neid harjutusi ja ka parkides. Väga lihtne on need mehaanikad omandada, kuid keerukam on hiljem mentaalsemat aspekti elustiilis korrigeerida, et need harjutused toimima hakkaks. Enamik õpetusmeetodeid võtavad ühe harjutuse ette paariks nädalaks ja seejärel ülejäänute juurde ei jõutagi, selleasemel, et koheselt omandada kõik harjutused ja alles seejärel neid ühehaaval sügavuti võtta koos mentaalsete lisadega.
Raamatukogus on materjal, mida internetivõhiklikud ei oska ise leida, ja/või inglise keelt ei oska, või ei suuda kiirelt raamatut läbida kuna pole valdkonna alast haritust/ülevaatlikkust või diagonaal-lugemise vimet. Nieit raamatukogu on abiks, ja iga raamatu juurde annavad tasemenõude läbinud isikud teid tundes ka oma arvamused, kas teile raamat võiks sobida.
Lisapõhjus, miks raamatukogu on kättesaamatu külalistele, on see, et osad raamatud on vastuolus turumajanduse eetikaga, kas siis nn piraat-raamat või muud aspektid. Tasemenõude läbimise intervjuu tagab, et materjalid/foorum teenib vaimsuse huvisid ja et  keegi valdkonnas seda ohtu ei sea.


1.
http://www.....breath.pdf
...

15
Kui vaadata kasude nimekirja, mida mingi objekt duaalses maailams teeb, siis mõnikord on nimekiri lühem kuid tap oel kunagi täiesti tühi- tühjuse korral oleks tegu mitteduaalsusega. Nii ka iga ebaõnenstumine on õnnestumine mingis aspektis, praktiline näide on "kaotusest võidetud õpeptund". Neo-advaita on ületab inimmõistuse/loogika ja ütleb näiteks, et väide ja tema vastupidine väide on mõlemad väärad/ebatõesed, suvanäitena: "karu on loom" ja "karu ei ole loom" on mõlemid väärad ja demonstreerib, et loogikaga ja inimmüõistusega poel midagi peale hakata.
Valdkonna huvilised teavad kaarikunäidet ja Zen-küsimustikega: need treenivad asju selgemalt nägema. Näiteks ühe harjutusena võib pakkuda ülesande, et defineerige inimene. India õpetused defineerivad selle väga selgelt ära valemiga, milles on kuni 5 elementi ja see näeb välja nii: Inimene=A+b+c+d+e. Väga selge ja lihtne, osad defineerivad inimese mõiste pisut teise koguse objektidega. Tehke seda ka teie, nimetage, millest koosneb inimene. Selline harjutus abistab purustada osasid illusioone, kuid metoodilistel huvidel neid harjutuse tekstis ma ei niemta.

Terminite-rohke maailma osas on inimese-termin üks termin kasulik millega töötada, populaarne on mõtiskleda kas klaas on pooltäis või pooltühi, ja näiteks allpiltidel tituleeriti alguses purk kui Toit, hiljem ta aga läks hallitama ja enam seda terminit kasutada ei saa, kuid kas oli üldse vajadust midagi nimetada kuidagi või oli tegu hoopis katkematu protsessiga, millel poel algust ega lõppu? Visuaalide vaatlemisel on need enamasti pidevas liikumises/muteeruvuses ja mittepüsivad, poel lagust ega lõppu ja inimmõistus hiljem kirjeldab "et ei oskagi nähtut sünadesse panna"- eks vilumusega siiski saab sõnadesse ka panna, aga see et ei oska sõnastada pole viga vaid vastupidi. Inimkeelt mõistvateks olenditeks on manifesteerunud näiteks osad unenägude tegelased, kuid spirituaalsemad kontaktid ei kasuta inim-keelt ja selel mõisteid üldse dialoogis, seal on mõistuseülene/transendaalne keel. Kokkuvõttes on vahel abiks filosoofiliselt mõtiskleda mõistete ja asjade üle. Mõtiskleda, et mis on purgis, klaasis, mis on inimene ja muidugi kõige legendaarsem küsimus sinnaotsa.

https://imgur.com/g490pKW

Pildil olev kokkamine ebaõnnestus.
...
Pildil olev kokkamine õnnestus.

https://imgur.com/hHOfMyS

Pages: [1] 2 3