Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Naut

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
Kõmu uudised Villido kohta, mida siin pool aastat varem kajastasime huvi omajate rubriigis.

Olen mitmel korral maininud suitsusõltuvust ja ra ahnust. Samuti teiste iidolite kohta ja soovitanud harjutusi, et tooge suurimate iidolite ja meistrite vead välja. Muidu raske uskuda, et te huvi omate ja pädevust. Näiteks kui the Buda, Villido ja eesti parlamendi vigu näidata ei suuda, siis teil on illusioon, et te midagi teate ja mingit huvi omate. Nii see lühidalt on, ja miks mitte sellise harjutuse ja tõdemuse järel selle reaalsusega leppida?

Villido ja valgustunute erinevus on kiirelt eristatav. Sõltlane ja mittesõltlased. Kindla mittekahesuse sõnumi edastamine, ja mingi õpetuse edastamine. Valgustunu jutt räägib otse ja selgelt sõnumist, mida kõik valgustunud räägivad. See sõnum on konkreetne ja Villido seda sõnumit ei edasta. Valgustunute ja Villido videod on täiest erinevad. Peamine erinevus on, et valgustunud rõhutavad kogu aeg, et kõik on illusioon, aga Villido seda ei tee. Erisus valgustunu ja mittevalgustunu vahel on ilmne. Võib rohkelt näitevideosid tuua.
Kundalini kogemus võib tal olla, kuid kahtlen kas ärkamist on olnud. Võib olla oli ajutiselt kuid kukkus tagasi suitsusõltuvusse ja valgustumise faasi ei jõudnudki.

Sel pole tähtsust, kel miski on, lihtsalt oluliseks pean et suudate märgata, ja omada julgust iidolite peal märgata. Kõik on võrdsed jumala lapsed ja aukartused jms pimedus tuleks eemalda. Pimeuskumused jms on takistus.

Lahendusteraapia algab kui alustate pakutud harjutustega. Ja siis rääkige kuidas kulgeb ja muust. Teil pole mingeid uudiseid vaja, kui teate juba eos ette nagu mina Villido osas kevadel.

Rääkimine- teemant.

Head artikli kuulamist. Ja taas, leidke intervjuust vead jne. Tehke harjutusi, rääkige, olge.
Ma ei kajasta spirituaalse ja arkamise valdkonna rahavooge, näiteks Villido omi mitte, vaid valgustunute omi.

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120232201/usundiloolane-ringo-ringvee-lilleoru-on-fenomen-mul-tekkis-kusimus-millega-see-koik-lopeb

2
Q1. Miks foorumisse kasuraja teha?
A1. Sest kasutajatele on näha rohkem infot. Tüüpiliselt kasutajate nähtavuse teemasse postitatakse video ja lingid ja mainitakse nimesid, mille põhjal guugeldada, ning külastajate osas neid ei näe vaid saab mõningad kommentaarid nende kohta. See idee on sama nagu tasulistes uudiseportaalides saab lugeda tasuta vaid väikest osa uudisest.

Q2. Kui palju maksab, et siia foorumisse kasutaja teha et ligi pääseda infole?
A2. Igakuiselt esimesel kuupäeval on registreerunud kasutajatega tasemevestlus. Kui see läbitakse rahuldavalt, siis antakse kasutajale privileeg kasutajate sektsiooni pääseda. Vestluse viib läbi guru, kes määrab kas te olete omamas huvi, ja kas teie tase on piisav selle foorumi jaoks. Näiteks, kas tunnete üldse mõnda eesti või Baltikumi valgustunut, kui ei siis on päris selge, et te ei ole omamas huvi. Väga lihtne on tasemevestlust läbi viia.

Q3. Kas ei tundu, et vaikimine on sisukam kui foorumites arutlemine?
A3. Ei tundu, ja soovitan arutleda sel teemalnja muudel teemadel nagu praegu alustasid.


3
Vaimne ärkamine / Re: Vaimne ärkamine
« on: 04 Sep 2023 »
Eestlasest ärganu, 3a vana video.

Midagi uudset pole, kuid uudse/omaloomingulise sõnavaraga, mõned soovitused väga praktilised.
Külastajatele võiks jagada näiteks sellist näidet videost, et soovitatakse teha asju mis rõõmu pakuvad. Väga praktiline soovitus ehk  vaatenurk, saab ka ju sõnastada hoopis teisiti ja teoreetilsiemalt.

Satsangi võisk alustada huvilsitega videos mainitud spirituaalse ego mõiste kohta. Näiteks arutleda, et kas see nn identiteet saab olla  teoreetilsielt üldse vahelejäetav trepiaste. Head arutlemist ja video vaatamsit.

...

5
Huumor / Re: Meemid
« on: 30 Aug 2023 »

6
Priviligeeritud kasutajatele huvitavamaid harjutusi.

Külastajatele aimu andmuseks pakuks näite, et vaadelda saavutusmomentidel olevat õnnetunnet: miks on rahuolulu tunne ja hetkepärast ükskõiksus saavutuse üle? Sedalaadi vaatlemist saate teha aastaid pärast seda kui olete lugenud alt seda harjutust. Raske on tulla sellise harjutuse peale, raske on mõista harjutust kui pole lugenud sinnajuurde antud selgitust. Seetõttu on selline harjutuste pank kasulik.
Aga soovitaks külastajatele mõtiskleda selke ühe toodud harjutuse peale, äkki pakute selgituse sellele intuitsiooniga.

Igapäevaelu juures on hea igasugu harjutusi teha. Ülaltoodud näite puhul näiteks igasugune saavutus argipäevas kõlbab vastluseks-harjutuseks. Kõiki harjutusi võib tituleerida kaeveks kui on soovi. Budism omab teaduslikku laadi lähenemist ja on detailseteks teradeks terviku jaganud ja harjutab iga tera peal, lause suremise hetke harjutavad. Teaduslikku laadi terade analüüs analüüsib kokkuvõttes samuti ennast ehk reaalsust, võib ka kaeveotsinguks tituleerida. Ükskõik kuidas tituleerida harjutamist, on üldsoovitus lõpuks meditatsioonide kuningani, kus pole eesmärke. Aga algusperioodi harjutused  samuti peaks kulgema ilma tugeva eesmärgita, pealtnäha rutiinselt loomulijult. Abiks on seal nn vaimne identiteet, selline uus illusoorne identiteet võimaldab tõhusamalt harjutada. Mitmed on seda identiteeti kiitnud, mitmed muidugi laidavad. Mõned harjutused vajavad tugevamat eesmärgi teadvustamust. Näiteks uneharjutused selgelt vajavad ajastamist jms- seal ei saa argipäevaselt saavutushetke vaadelda, kuna uni ei pruugi saabudagi kui ettevalmistust ei tee. Näib olema nii, et osad harjutused passivad paremini individuaalile. Sama paradoks on valgustunute puhul, et teatud laused kusagilt panid koitma. Täiesti individuaalselt juhuslikult toimivad laused, vähemalt indiviidi perpektoivi seisukohast vaadelduna. Muidugi võib ka legendaarse kontrazrgumendina öelda, et pole selge mis komponent praetaldrikust 100 aastase elu tekitas.

Minu soovitus ei pruugi koitu tuua, aga ta kordab, et rääkige ja tehke esimene samm räägu poole. Nii ka näiteks soin postituses toodud harjutustepanga puhul soovitan: tehke samm ja srutlege kõikidest neist harjutustest, rääkimine- koit, rääkimine- kuld. Harjutamine hiljem on juba teisejärguline.


...

7
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« on: 16 Jul 2023 »
Loo ehk laulu peakrijarks oleva "Suure pildi" kosnseptsiooni on enamus kuulnud oma eluloos, vähesed aga teavad, et ka sõna Mina tähistab kosneptsiooni. Arvutivaldkond räägib adresseerimisest ehk viitmaisest, kus tänava aadressite asemel on arvuti mäluseadmete piirkondade aadressid, austraalia Teemant keda oleme rohkelt siin kajastanud peab tugevaimiaks pointeriks/vihjeks olemist, seda inimkeelset arusaama milelgi essentsiaalsest eksisteerimisest, kuid viimast sõna ta loomulikult taunib ja rõhutab et sõna Olemine on vihjete vihje.

Dualistlikus vaates suurem vaateväli/inforuum on kahtlemata tõelähedasem kui kitsavaatelisus, ultimaatselt laius ühtib/sulandub lõpmatusega ehk jumalaga.

Lüürikas on niipalju materjali milelst aastaid jutti rääkida. Küsige, et miks te aastaid ei tee Satsangi ühe pisikese lüürika tekstijupi baasil, või piibli baasil, või muu baasil. Sagedane dualistlik hoiak on, et peab olema konkreetne vajadus ja põhjus, et rääkida ja suud avada. Ultimaatlselt see nii kindlasti polem kuna reaalselt pole suu avajat, ja vähem ultimaatsemas perspektiivsi: kas tundub et valgustund ja see tekst siin vajavad mingit eesmärki ja põhjust vms? Ei tundu ju, võib aastakümneid rääkida ükskõik mis lüürikast või mis ette juhtub. Võtke selle lauluteksti suvaline tühiks või fraas ette ja kulgemist. Kas pole nii?

https://www.youtube.com/watch?v=RbUMKenn5l8

8
Youtubes eestlasest mittekahesusest rääkija. Minu kogemusel esimene eestlane, ...

Seekordses videos vaatleb ta radikaalselt ja ütleb otsekoheselt, et budismi taaskehastumise uskumus on persooni lootustandev uskumus et kunagi toimub lõpuks valgustumise sündmus. Sellel taaskehastumise teemal on ka teisi arvamusi, aga tema esitab puhtalt radikaalse koolkonnalikult selles videos. Soovitus on, et analüüsida igasugu uskumusi ja tõekspidamisi ja peamiselt nii, et kas on näha mingit lootust või eesmärki uskumuse taga. Näiteks islami ja kristluse uskumus paradiisi omab lootust/eesmärki, seega kahtlemata persooni/ego uskumus ja järelikult illusoorne.

Tema kohta on eelmsites psotitustes juba rohkelt mõtiskletud. Võibolla mainiks, et kuna ta reisib maailmas palju ja elab välismaal nagu aru saan, siis nn silmaring on lai mitmes mõttes. Välismaa kahtlemata avardab silmaringi, nii gurude kui kommete ja muu tõttu. Välsimaa on nagu omamoodi ärkamine uues keskkonnas, sedalaadi örkamised/muutused vast uon tekkonnalisele abiks enamasti, kuid muidugi mõnda võivad hoopis eksitada, arvan vastupidist igatahes. Ja silmaring õpetuste osas on tal ja enamikel ka lai, ka see omamoodi maneb nihkuma vaatepunkti/perspektiivi ja mida rohkem nihutada uutesse vaatepunktidesse siis võib kogematta heita pilgu mida kutsutakse Pilguheiduks. Kui kellegile meeldib selline loogika, siis arendage edasi meelelahutuse huvides. Ultimaatselt muidugi ei ole mingeid retsepte, ega võimalik jumalat mõista ega eksisteeri ka mõistjat/persooni.
Veel mainiks seekord, et tema sõnavara on selline otsetõlge radikaalse koolkonna tänastest elusatelt õpetajatelt, et näiteks kasutab mõisteid nagu See, tingimusteta Armastus, tphjus, need on kõik tuntud legendaarsed mõisted radikaalsetes inglise keelsetes videodes ja otsetõlkena eesti keeles siis sellsied nagu ta kasutab.

Mis mõtteid huvi omajatele tema seekordne video tekitas?

...

9
Huumor / Re: Anekdoodid, videod, naljad.
« on: 18 Jun 2023 »
Koopas valgustunud on põhjuseks/allikaks koopa-fraasidele tänapäeval. Nüüdselt on need ironiseerivad egoistide poolt ja radikaalsed valgustunud samuti peavad koopa meetodit ebavajalikuks kauge kaarega teekonnaks.

If there hadn't been women we'd still be squatting in a cave eating raw meat, because we made civilization in order to impress our girlfriends.

Orson Welles

Nn spirituaalne ego on spiritualistide hulgas levinud ja koopas või kloostris seda arendatakse, või ka mõnes Facebooki grupis etc, kus ollakse vaimse elustiiliga egoistid. On ka arvamusi, et nn spirituaalne ego on vältimatu ja kasulik.

Selle kuju peal on tuntud isik ja indiapäraselt on püütud rohkelt sõnumit edastada rohkete sümbolitega, alates pöidla ja nimetissõrme ringist kuni legendaarse Elevant ja Pimedad tahvlini paremas ääres. Õpetaja ise omas alguses teekonda hinduismis, kuid koopas realiseerus. Nagu ka Buda puhul, ja Sikhismi prohvetite jt puhul, omas oma ajastu kohta arenenumat eluvaadet, rõhutades, et ühiskondlik kastisüsteem on väär jne. Selle ajastu kohta väga julge ja arenenud, ja võib fraseerida et sensitiivne/kaastundlik arenenuma silmaringi sünonüümina, sestap ka sõna kaastunne on populaarne budismi tekstides. Kui valgustuda, siis jõuab pärale, et jumale ees on kõik võrdsed, ja vaimsus/budism ei ole ainult rikastele kõrgekastilistele. Tema legendaarne fraas nii ütlebki, alltoodud huvi omajate osas. Kõlav, lakooniline, nagu aforismid ja loosingit ikka enamasti on- lakoonilisus ehk jumalalähedas.
Praktilises tänapäevas toimib kastisüsteem ikka jätkuvalt edasi.

Sümboolika pole inimkeel ja sestap pisut inimmeele kaugem ja võimaldab rohkemalt meelevahenduseta otsekogemist, ja intuitsioonindusi jne. Kristlikku legendaarset väljendit Alguses oli sõna mainivad suur hulk valgustunud õpetajaid.

Sümbol või tähestiku täht on tühjusele ehk jumalale lähemal kui sõnad ja raamatud.

Hambaarst säilitas tema hambad Tema eluaja jooksul ja sel aastal otsustati hambad tuua pühaku kodulinna.

...

https://i.imgur.com/M5bYzpW.jpg

https://i.imgur.com/MmXPecp.jpg

https://i.imgur.com/4yl5PBB.jpg

https://i.imgur.com/654amFx.jpg


10
Jututuba / Re: Tere!
« on: 10 Jun 2023 »
"Tao, millest saab kõneleda, pole (tõeline) Tao".

--

Nimetan selle teemandi Jo'ks, hääldame kui Dshõu.
Tema puhul on küllalt tüüpiline teekond. Erisus teistest on invaliidistunud käsi, kuid Tolle nina on sama asi, ja lesbilisus. See teeb temast pisut unikaalsema teemandi. Ta on rohem kaldu radikaalide poole, neo poole, aga mitte nii totaalselt. Kui 1 on puhas radikaalse koolkonna õpetaja, ja 10 eriti mahe, siis ta on nagu kolm. Kuid muus osas tüüpiline teekond, depressivsus, alkoholism jms, siis budism jne.
Tema näidete fond on tavaline, ikka vesi, riigipiirid, jne. Alltoodud kasutajate ligipääsuga osas toon tema mõned unikaalsused välja tema metoodikast, või kuidas seda nimetada.

Jo fraseerib, et lapsena ta resoneerus Jeesusele, ja kui füüsikust isa ütles, et kõik on 1 sidus energia, siis ta adus seda tõde selgelt. Juba lapsepõlves on sageli valgustunutel nähtavaid tunnuseid, buda mungad valivad selliseid lapsi kuna usuvad reinkarnatsiooni ja usuvad suuremasse potensiaali nende puhul.
Lapsevanematele võiks siis soovitada, et olge nagu füüsikust isa.

Tema eripära või rõhuasetus on toodud kasutajatele nähtavas foorumi osas. Külastajatele ütleks, et rõhuasetused jms on selline suhteline asi, et kui teile resoneerub teatud rõhuasetus hästi, siis hea. Näitena võib võtta juurvilja kasvatuse, või pitsa valmistamise, et millist aspekti/meetodit nendes teie rõhutaks? Et pole nagu väga ühene vastus eksole. Nii ka tema rõhuasetus on lihtsalt üks võimalik ja pisut omamoodi. Et midagi väga revolutsioonilst ju olla ei saagi. Ta ise annab ka mõista, et kõik loksub ise paika, et pole mingit erilist või paremat teed, aga ta ise muidugi pakub nii raamatutes kui mujal meetodeid. Üks pisut haruldasem meditatsiionindus sealhulgas. Kui resoneerub, siis lingid materjalid on all huvilistele, ja väike detailsem ülevaade tema metoodikast. Omalt poolt lisan, et tema kõrval ülejäänud 60 võivad teile paremini resoneeruda. Eks see reso oleneb faasist jne. Kui te olete võhiku faasis, siis arvan, et Jo teile ei mõjuks. Mõni vääriskivi on kollane, mõni teist värvi ja kuju, mõni imponeerib just teile millegipärast paremini.

Külalistele soovitus tema rohkeid lihtsas inglise keeles materjale sirvida ja võrrelda teiste teemantitega ning rääkida nagu alati.

Mulle meenus tema puhul, et räägitakse, et alkohol muudab osad vägivaldseks ehk alateadlikuks, st et nn alateadvus aktiveerub. Ja võime alkoholi teemaga alustada Rääkimist/Satsangi, või kui teil resoneerus esmalt miski muu, siis olgu teistsugune algus. Head rääkimise algust.

Kui märkate end järeldamas, et Ju siis valgustumise eeldus on traumatilisus, siis sel momendil meenutage, et siin lauses tituleeriti see intellektuaalsus nn Meele tööks. Tema teeb seletusi objektide vahel, loob korda- jälgige järeldamisi. Sedalaadi järeldus traumaatikast, ning ka üldistus, et enamik teevad budismi, on üldiselt tõene, sest nii näib. Radikaalsed valgustunud, eesotsas Toniga on igasuguste õpetuste ja budismi vastu, ning igasuguste traumaatika järelduste vastu. Buda polnud radikaal ja tema ütles, et leidub kindel lahendus kannatuste lõppemisele, selleks on tema õpetus. Kui konseptsioonid-sildid hüljata, siis pole mingit budismi nimelist asja olemas, ja traumaatika on duaalne suhteline konseptsioon. Ultimaatselt öeldakse Neki neki, ning Buda otsustas vahel vastamast kuna ultimaatselt pole miski tõene. Näiteks Buda ütleks, et pole tõsi, et 2+2 on 4 ning samuti pole tõsi et 2+2 pole 4. Sedalaadi kuni 4 välistusloogika lauset tuuakse enamasti ja pärineb see legendaarsest Nekindusest. Eks transcendental/meeleülene nagu Jumal ongi.

Võiks soovitada, et öelge Tere valdkonnale. Nähtavasti kõik on seda teinud mingis faasis, miks mitte uskuda, või kui uskuda ei meeldi, siis ega teretus ju ei pankrotista ega haava või mis. Öelge tere. Näiteks see postitus siin kokku on teretus. Miks mitte teretada? Kui te koostate nüüd argumentatsiooni selle küsimuse vastuseks, siis mina tituleerin selle Teretuseks ja võibolla lausa Rääkimiseks. Niiet olen teid raskesse olukorda pannud, kui teete miskit või ei tee, ikka olete plindris, nagu näete.

Nüüd peaks piisavalt soojendust olema huvi omajate jaoks. Head alustamist.

...

11
Tuntud briti mittekahesusest küneleja omab videot pelakirjaga Mina olen Puutin ja see omab niipalju valdkonna huvilistele huvipakkuvat, et selelst võiks aastaid rääkida.

Seekord aga selleteemalist videot ja õpetajat ei avalda, vaid hoppis video ühest robotist, mis on nagu teisik dualistliku maailma inimestele.
See robot-masin omab sihti/eesmärki, kuid ta e isaavuta seda eal (ega kam ingit muud näilist sihti).
Foorumi kinnises osas avaldasin hiljuti teadvel unes esinenud Pilguheidu, kus olin smauti masin mis oli tsüklis ja meenutasin taaskehastumise/re-inkarnatsiooni budistlikku mõistet.


Tavalisele dualistlikule inimesele soovitaks oma silmi avardada rääkimisega valdkonna teemal. Näiteks vaimsuse valdkonna huvilised rääkige, mis on Pilguheit, või reinkarnatsioon, ja peale seda toimingut te hakakte märkama ja kogema selleteemalisi asju, varem te aga seda e iteadvuste/koge. Kuld=rääkimine.

https://www.youtube.com/watch?v=ZS4Bpr2BgnE

12
Küsimusest vastuseni / Re: Vandenõuteooriad
« on: 04 May 2023 »
Vandenõuteooria võiks olla, et "enamus valgustunuid valgustusid tänu traumale, mitte läbi nende tänaste õpetuste". Termin Traumajärgne Kasv tähistab, et peale traumat inimene muutub positiivsemaks ja kohaneb positiivselt:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_growth

Ei pea olema just autoavarii, vaid näiteks negatiivne hinnang oma kõverale ninale, peaasi, et oleks rohkemalt ärritav ehk traumeeriv, mitte lihtsalt pisitüli mis hetkega ununeb. Kui nii võtta Trauma mõistet, ehk sellist kaalukamat stressiseisundit, siis päris kõikidel seda elus ikkagi ei esine. Näiteks ametlik arvamus on, et Buda oli jõukast perekonnast ja ega miski teda ei traumeerinud. Ja sel juhul oleks vandenõu teooria vastunäitega ümberlükatud. Mojil suri laps, ja Tollet peetakse selgelt ülal mainitud Ptg põhjusel ärganuks kuna tal oli suidsiidsus oma nina pärast nagu ma aru saan. Mitmetel, keda olen kajastanud on olnud tugev otsimise energia, mingi aimdus, et reaalsus pole päris see, mis paistab, ja ei tundu, et neil oleks mainimisväärseid ärritusi elus olnud. Buda aga kirjanduse baasil oli traumadeta, lihtsalt uudishimulik ja kaastundlik. Kui kirjandust mitte uskuda, siis võibolla rikaste laps siiski omas mainimisväärseid ärritajaid, näiteks tähelepanu puudust vanematelt vms.

Duaalses maailmas on kõigil kannatused, aga kas traumatiitlit väärivaid kannatusi lausa kõigil on? Võimalik, et osad kannatavad vähem, ja valgustmise põhjuseks on õpetuste praktiseerimine.

Selline mõttekäik vandenõu teemal. Sedalaadi mõtisklemist tituleeritakse analüütiliseks meditatsiooniks. Defineeritakse näiteks seal:
https://www.beingpeacefully.com/dharma-blog/qa-part-two-analytical-meditation-how-to-do-it-simply-explained

Kahtlemata mõtisklemine miskit treenib, keskendumist treenib kindlasti. Seetõttu tõsihuviline vandenõu valdkonna hobiline on mõnes osas treenitum kui mõni munk. Eks nn analüüs ole enesekaeve osa ja treenib pikemat võimekust enesekaevata. Nagu spordis mõni isoleeritud/pisi harjutus toetab hiljem võimekust suures harjutuses.

13
Uudiseid maailmast / Re: Olematus
« on: 25 Apr 2023 »
Hiljuti surnud munk selgitab müstilise budismi tahke, sh taaskehastumist. Selle video tarbimiseks peab olema üle keskmine ingl k oskus ning tehniline oskus subtiitreid sisse lülitada, muidu on liiga raske tarbida.
https://youtu.be/tL5dwNcN1BE

Raamatulõik, kuidas taaskehastunud guru ehk lama hinge otsitakse ja testitakse väikelaste peal. Olemasolevad gurud saavad nägemusi,  näiteks tähestiku tähti, visuaale majadest, jms, interpreteerivad neid vihjeid aadressiteks ja testivad aadressitel olevaid lapsi, kas nad võiks mäletada oma eelmist kehastust või muud.

Quote
Extracts from My Land and my People – Memoirs of the Dalai Lama of Tibet

In 1935, the Tibetan Wood Hog Year, the Regent went to the sacred lake of Lhamoi Latso at Chokkorgyal, about ninety, miles southeast of Lhasa. The people of Tibet believe that visions of the future can be seen in the waters of this lake. There are many such holy lakes in Tibet, but Lhamoi Latso is the most celebrated of them all. Sometimes the visions are said to appear in the form of letters, and some, times as pictures of places and future events. Several days were spent in prayers and meditation, and then the Regent saw the vision of three Tibetan letters - Ah, Ka and Ma - followed by a picture of a monastery with roofs of jade green and gold and a house with turquoise tiles. A detailed description of these visions was written down and kept a strict secret.
In the following year, high lamas and dignitaries, carrying the secrets of the visions, were sent out to all parts of Tibet to search for the place which the Regent had seen in the waters.
The wise men who went to the east arrived in our region of Dokham during the winter, and they observed the green and golden roofs of the monastery of Kumbum. In the village of Taktser, they noticed at once a house with turquoise tiles. Their leader asked if the family living in the house had any children and was told that they had a boy who was nearly two years old.
On hearing this significant news, two members of the party went to the house in disguise, together with a servant and two local monastic officials who were acting as their guides. A junior monastic official of the main party, whose name was Losang Tsewang, pretended to be the leader, while the real leader, Lama Kewtsang Rinpoche of Sera Monastery, was dressed in poor clothes and acted as a servant. At the gate of the house, the strangers were met by my parents, who invited Losang into the house, believing him to be the master, while the lama and the others were received in the servants' quarters.
There they found the baby of the family, and the moment the little boy saw the lama, he went to him and wanted to sit on his lap. The lama was disguised in a cloak which was lined with lambskin, but round his neck he was wearing a rosary which had belonged to the Thirteenth Dalai Lama. The little boy seemed to recognize the rosary, and he asked to be given it. The lama promised to give it to him if he could guess who he was, and the boy replied that he was Seta-aga, which in the local dialect, ‘a lama of Sera’. The lama asked who the ‘master’ was, and the boy gave the name of Losang.
He also knew the name of the real servant, which was Amdo Kasang.
The lama spent the whole day in watching the little boy with increasing interest, until it was time for the boy to be put to bed. All the party stayed in the house for the night, and early next morning, when they were making ready to leave, the boy got out of his bed and insisted that he wanted to go with them.
I was that boy.

https://claudearpi.blogspot.com/2018/08/china-prepares-dalai-lamas-rebirth.html?m=1

Arutlemiseks võiks mõtiskleda, et kui adekvaatsed need Lamade määramise testid on. Kuidas te valiks uut ametlikku põhiguru laste seast?
Moslemite laste populaarseim nimi on niilevinud, et ma olen ise kohanud ligi 30 islami "Antsu", sel juhul oleks viie tähe nägemus üsna kasutu, kuna igas külas on iga kümnes Antsu nimeline moslem. Eks pühaku nime panek kasvatab paradiisi võimalusi ja india uskumustes pannakse ka sümboolikat kehale ja seinale.
Filmides on ka muudmoodi erimärkidega lapsi interpreteeritud.
Sümbolismi on kõikjal, ka käesolev lause koosneb sümbolitest, konseptsioonidest.

https://i.imgur.com/tUU8UUP.jpg

14
Vaimsete ettepanekute osas võiks kirjuldada-teatada tulevasi artikleid.
Reegel vaimsuses plaanidega on nii, et on luba plaanida teha ainult asju, mis on juba 90% valmis. Nieit siin võib valdkonna huviline lugeda, mis tulekul.

Tulekul:

1. Tõlge-ülevaade valgustunust Mihklist. See on siis minu valitud nimi talle ja tema pärisnime ja muud kontaktid on ainult huvilistele ligipääsetavad. Tema puhul on peamiselt tõlge tema enda kirjeldusest enda ajaloo ja meetodite kohta. Minupoolselt lihtsalt on 30% mahus müra juurde, nagu võrdlused, seosed, selgitused, järeldused. Seega, peamiselt tõlge. Külalistele saab suurem osa artiklist olema nähtav, ca 60%.

2. Tõstan priviligeeritud huvilistele ligipääsetavast refressiooni kursusest 2 moodlit kasutajatele täiesti nähtavaks.

3. Avame tasemenõudeta vaimsuse keskkonna, angu PW.

15
Vaimne ärkamine / Re: Vaimne ärkamine
« on: 22 Apr 2023 »
Lisasin autraalia valgustunu kohta eraldi teema "austraalia valgustunu", kuna püüan nimesid, termineid, materjale hoida huvilistele, mitte külalistele, selline metoodika siis.

Kel on huvi valdkonna vastu, siis peaks olema huvi, et kuidas nõustamise teenused välja näevad, ja video näitab kuidas ligi 250 eurone tunnike mittekahesuse teemalist rääkimist välja näeb. Eesti elatustaseme juures on selline advokaadihinnaline summa muidugi väga kõrge, aga esiteks nõudlus-pakkumsie asjaolu paneb tunnihinna 100-300 raha peale, ja muud asjaolud.
Ka allolevas näitevideos tema klient väga tugev inglise keele osas pole, seetõttu õpetaja kordab küsimusi mitu korda. See on siis puhtalt mittekahesuse õpetaja, aga osad on spirituaalsuse õpetajad, peamiselt Kundalini kogemuse konsultatsioonid, aga on ka muidsorti coachinguid.
Kui ma võrdlen teda ülejäänu ca 50ne õpetajaga, keda kajastan, siis neil kõigil on omamoodi õpetusstiil. Tema kasutab välistamise näiteid rohkelt. Ja on väga väikeste sammudega liikuv. Näiteks, nagu allolevas seansil, küsib kliendilt, kas peeglist paistab vastu tema. Seejärel läheb pisisammuga kõrvale ja küsib, kas peeglist paistev küünal on päris küünal ja sisi tuleb tagasi küsimuse juurde, et kas inimese peegelpilt on inimene. Ja küsib neid küsimusi kordavalt ja pisisammudega liigub aina edasi, mina nimetan seda protsessi kaeveks.
Tema puhul on selgelt tunda, et ta naudib õpetamsie protsessi, on ka sellsieid ükskõiksemaid õpetajaid.

Mis puutub õpetajate stiili, siis võin tuua näite võõrkeelte õppimise valdkonnast, kus esmapilgul kõige ignorantsem õpetaja osutub tagasivaatlemisel kõige efektiivsemaks. Näiteks, kunagi üks õpetaja ei rääkinud sõnagi ja ütles, et hakka harjutusi lahendama ja siis 20 minuti pärast vaatame üle ja nii kogu tunnike kulgeski, ja esmamõte oli, et võiks ju ka ise üksi siis nii lahendada ilma suunajata, ja see mõte ongi tegelikult brutaane tõde, et tulebki iseseisvalt tööd teha, nii see areng ses valdkonnas ja teistesk ivaldkondades tekibki. Selliselt brutaalselt õpetajalt saadud kogemus andis taipamise, mis edaspidi arendas tõhusamalt kui muud õpetajad ja asjad. Niiet raskused, negatiivsed esmamuljed, jms, on sageli taipamise allikad, ja sobivaim õpetaja võib olla ultimaatselt selline ,eks esmapilgul ei meeldi.

Tema stiil on märgata osavalt kliendi jutust konkse, millesse haakuda ja mingit teemat arendada konksu pealt lootes läbimurdele. Näiteks kui klient mainib, et peeglis ei saa olla Tema, kuna sel juhul oleks teda 2 tükki, siis see õpetaja haakub kirielt vastavale aspektile selle 2-koguselise ütluse juures ja esitab uusi kaeveküsimusi. Osad õpetajad on sageli vait ja lasevad kliendil lihtsalt mtiskleda peegliküsimuse osas pikalt- samuti efektiivne osade puhul, aga see õpetaja on aktiivselt pidevalt labidas käes.

Kui kõigile tuntud Moojil suri laps siis tema koges seksuaalset ahistamist lapsena- niiet sageli on raske taust heaks eelduseks. Ainesõltuvus, lahutus, depressioon, suitsiidsus. Kristlik teekond tundus mittevastavat tema ootustele senikaua kuni otsustas viimast korda kirikuloengule minna, ja valdkonnas see nähtus on tuntud kui täielik alistumine, loobumine, ja sellised alla-andmise masendavad hetked on pöördepunktideks, nagu ka Eckhart'i jt puhul sageli esineb. See pöördepunktiline viimane kirikuloeng resoneerus- jutust aru ei saanud aga tundis et kõik, mis loengus räägitakse on õige.
Proovis ka muid spirituaalsusi.
Mittekahesuse intellektuaalseks mõistmiseks nimetab tema oma seda perioodi elus, ja võttism õne aasta intellektuaalse mõistmise tasemelt jõuda reaalse minatunde lakkamisele.

Tänased Youtube valgustunud mainivad teda mitmel viisil. Nagu kõikidele õpetajatele omane teeb talle nalja inim-meele aspektid ja peamine ikakgi ülekordavalt, et ta leiab osavalt konksuteemasid, ja kordab sama küsimsut niikaua kuni vaja, liigub pisisammudega, omaloomingulised näited, mitte tüüpilised legendaarsed harjutused.

Et siis selline õpetaja ja miks mitte rääkida edaspidi tema osadest seansidest ja asjadest, või muust vaimsusest mis resoneerub.

Tema videokanal jms:
...

Pages: [1] 2 3 ... 5