Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - OP

Pages: [1] 2
1
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« on: 25 Aug 2023 »
Külastajatega dialoogi eel kuulata lüürikat.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7FrLagBXng

2
Selles lüürikas on lugu nn venna-armastusest, samasse kategooriasse liigitub ka romantiline ja looma-armastus ja mõned veel dualistliku maailma ehk tingimuslikud armastuseliigid, seevastu See mis on, on tingimusteta ja objektideta, ja Reaalsust nimetavad mitmed õpetajad tingimsuteta armastuseks.

Kogu elu on samuti lugu ja seega see lüürika räägib omakorda alam-lugu eluloo/elujutu sees.
Samuti unenäos timub mingi lugu ja kui ärkata sisi taipate, et tegu oli looga mitte ärkvereaalsusega.
Lüürikas fraas "tankar skenar iväg" tähendab masintõlkes, et mõtted on mingil teel või voos, ja nad on kontrollimatud, nad kulgevad seal ilma et oleks kontrollija või mõjutaja. See on näide, kuidas võõrkeelte valdkond "javõikaehk" muusika valdkond võivad anda mõtisklust õvik uidas nimetada, resonantsi.

Satsangi võiks alustada näiteks lüürikassel ipsanud fraasist: armastus on religioon. Head rääkimist.

https://www.youtube.com/watch?v=QK6juDgOwKk

https://www.youtube.com/watch?v=bpiepZ5wXac

3

Take a break from the world, from society, from social media,from everything external
It's time to reflect on your life, your goals, your relationships and many other things.
Embrace loneliness and stop rejecting it, it's exactly what you need in your life the most !
In order to be present and have moments of peace and tranquility, you have to get into a clear state of mind, a state in which thoughts remain thoughts and you are one with the things around you.
I included nature sounds and a slow melody so I can create the environment for you to get into that state of deep contemplation.

https://www.youtube.com/watch?v=lLc4a4nZv4E

4
Huumor / Re: Anekdoodid, videod, naljad.
« on: 24 Feb 2023 »
Siin võib pikalt arutleda, mis nalja teeb. On mis on- nii on.
Teenettepaneku, et teen 6700-sõnalise artikli/ülevaate 67 päeva pärast, et mis selles videos naljakas on.

Võime ka edaspidi teha tutvustuse, et mis omadused on vaimsuse naljadel. Mille üle nad naeravad ,eks võite ennsutada loovalt siin kohe nüüd ja praegu, et mille (eks peamiselt ikka valdkonna 3-tähelise illusoorse-selgitusega põhimõiste üle).

Siin naljavideos tuleks ka 67 päeva pärast rääkida Karma-mõistest seonduvalt vaba Valiku mõsitest, näiteks etteruttavalt öelda, et Kundalini (tegelikult) ei juhtu kogematta ja ruudulised püksid samuti mitte. See on siis promo 67 päeva pärast tulevasele postitusele. Ma ei suuda plaani pidada loomulikult, kuid, palvetame-loodame, godspeed.

https://www.youtube.com/watch?v=gMAyGBnVktE

5
Mindfulness ...

Külastajatele: Oluline on mõista sisu ja elu ja vajadusel elus adopteeruda/kohaneda- näiteks vastava seltskonnaga/koolkonnaga rääkides kasutate nende termineid. Mindfulnessi jt nähtuste korral on oluline mõista, mis neid tekitab. Tüüpiline suhtumine on: "nüüd praegu hakkan mediteerima"- paljud nähtused nii ei toimi ega esine.

6
Elektrit ja valgust võrreldakse jumala( mõiste)ga.
Elekter/jumal ei tea, mida juhtmega ühendatud lamp teeb või mida lamp soovib teha.
Oluline võrdlustes on, et võrdlused toovad millegi, mida aistev inimsilm ei näe. Elektrit ja füüsikalist valgust otseselt ei näe, tegu millegi nähtamatuga, ning nagu islam õpetab: jumal on transeldaalne/ülemõistuslik.

Raske on näha kui eesolevad takistused on liiga suured nagu mets, kuid kõige keerukam on kui takistus on vaatleja ise. Loomariigist hetkel ma ei oska luua näidet, aga oeltame et on kausi kujuline loom kelle silmad on kausi põhjas ja seetõttu ta enda keha on takistuseks et näha ja mõista, mis on ookean. Nii ka valgust otseselt ei näe inimene, ega ka õhku ei näe, elektrit ei näe.

Vaimujoogana nägin pikalt vaeva, et lahustada iha soetada uhkemaid ahvikannu taimesid. Tajusin pildil olevat klassikaliseimat taime niigi aga esines kerge iha soetada erilisemate mustritega ahvikanne. Tavaline aastakümneid vältav vananemine on Kundalini kiire intensiivse toimega sarnaselt lahustav, mistõttu vanemad inimesed on sõbralikumad. Iga tänavapuu on unikaalne ja ilus, loodust ei saa eelistada. Milelgipärast just puid mainitakse rohkelt, kuid kõik taimed mõjuvad samamoodi. Kui loodust ei õnnestu kogeda aga on soov, siis droogidega seda teostatakse juhendamisel. Minu endine moslemist õpetaja ütles, et ta ei uskunud, et peale argireaalsuse ka muud eksisteerib, siin saab tuua tuntud laulusõnad, et usk polnud piisavalt tugev, oli vaja miskit mist veenvalt tõestaks.

https://imgur.com/VrVrXhq

7
Nn sensitiivsust peetakse Kundalini algstaadiumi sümptomiks, aga ka emotsionaalseks labiilsuseks, jpm. Paljud on droogide abil kogenud nn sensitiivsust, tunnetanud-resoneerunud nähtustega, mis argipäevaselt poel võimalik. Paljudel on eneseteadmata tantrsitlikud energiate liitmise seksikogemused, mõned näevad aurasid ja on muid sensitiivsuseid, ja muidugi palgalisi sensitiive.

See rootslane omab väga osavat helitehnikut oma 2-liimelises tiimis, mis tekitab teile taju, et tegu millegi vägevaga. Otseselt vale see polegi, kuna ongi meisterlik tehnikutöö, kuid kui me räägime spirituaalsemast energiate tajumisest, siis tuleks eristada tehnikutööd jms müra. Eesti tuntud õpetaja lahterdab eristamsie võime teadvuse omaduseks, sparadoksaalselt ta ise suitsumees-persoonina on olnud minu jaoks kõige keerukam pähkel adumiseks, et mis laadi energiaga tegu ja peamsielt kas üldse on energeetiline nihe toimunud või mitte. Tuntuim veinimaiustav valgustunu on kahtlemata valgustunu, ning eesti valdkonna avaliku elu tegelaste puhul on lihtne kõigi puhul vead välja tuua vaimujooga-praktika eesmärgil, aga suitsusõltlase puhul on raske olnud nii mõistuse kui spirituaalsetel meetoditel aimu saada. Seega, head ülesande lahendamist neile, kel rohkem vilumust. Tagasitulles videomeistri-teema juurde, siis oluline on mitte pimestuda tehnoloogiast ega muudest pakenditest. Pimestaja peale tehnika-pakendi on loomulikult välimus ja muud nupud, milelle artistid teadlikult või pool-teadlikult vajutavad. Sedalaadi eristamis-märkamis protsess tekib spontaalselt ise, kuid vaimu-treeningute alustamisel muidugi tuleb teadlikult tekitada.

Räägitakse, et veel/vesil on mälu, ja huvitavad on energiate nn mälu ja aspektid. Näiteks seksuaal-energiate põimumisel on hiljem kandunud üle mõtteid/emotsioone, mis pärinevad eelmistelt partneritelt. Nii võib A ja B vahekorra järel B omada/tajuda aspekte, mida A sai C energia käest hiljuti. Kui energiate tunentamine pole veel avanenud, siis selgitab keerukat energiate ülekannet igapäevanähtused nagu massipsühhoos, kus teatud käitumised ja arvamused on saadud mingite energiate poolt, energeetilistel põhjendustel. Videos olev laulja on ilmselt saanud kommentaare, et sarnaneb tuntud eksorsismi filmi näitlejaga, või ise tunentanud sarnasust, see asjaolu on mõjutanud teda. Tema sõnavara osades videodes on selgelt mõjusaanud vaimukirjanduse lugemisest, eks seda märkab hõlpsamalt keel+spirituaalsus aspektidega inimesed, kuid samuti iga vähegi sensitiivne.

Tema kanali videodes on ta kehakeel-rieitus ja vaimsus tabavalt vlaitud, ning videode lõpus kostuv kommertslik toetagemind-sõnum esitub positiivsel viisil, ei ole aduda miskit negatiivset vms selles. Tema teekonnaks on muusika.

Kui sensitiivsus on kõrge, siis mõni muusika paneb inimesi nutma ja seejurues ei esine ühtegi mälestust nutuemotsiooni ajal, vaid heli tundub lihsalt niivõrd ilus. Ultimaatse sõnumi esitajad ei soovita lüürikat sõnumit üldse jälgida ega muud mõistusetööd, vaid heli nautida. Nii on näiteks eesti muusikas tuntud bändil Dagö'l eemaletõukav lüürikatekst kuid heli osa on meisterlik, J.Cash laulab, et mõrvab uudishimu põhjusel kuid heli on taas kena, jne. Kui juhtumisi võõrkeelt ei mõista, siis ongi muusika võtmine helina nagu ultimaatselt soovituslik. Pimesi kõrgtaseme soovitusi jälgides ei pruugi miskit toimida, nagu ka tuim joogaharjutuse tegemine ei toimi, ja metsas ahvide kasvatusel inimkeelt mitteõppinud isikud ei valgustu kuangi, samuti mitte miljardid kirjaoskamatud, nii on üldine arvamus, et miskit mõttetööd tuleb siiski teha, ja sh näiteks vahel ka mõtiskleda lüürikateksti osas.
Võib proovida ettekujutada, et mis moodi te maailma kirjeldaks, kui kuulmisvõime kaoks, ning mismoodi siis kui kõik muud aistinguvõimed eemaldada sh isegi keha aistmine eemaldada mida droogid/soolavannid võimaldavad. Vaimujooga harjutusena. Lihtsalt helina on selel laulja hääl väga kena, unikaalne, loomulik, naiselik. Kui soovida kasutada spirituaalset kõnet, siis äelda, et tegu positiivse energiaga.

Mis on kõige populaarsem sõna mittekaheuse valdkonnas? Loomulikult laulupealkirjas esinev sõna: nothing.
Mittekahesuse loengute külastajatest osad resoneeruvad (sõnumile), seda mainib rohkelt valdkonna tuntuim vanim kõneleja. Teadatuntud on ka gurude külastamine, ning ka nn shaktipat-kogemused, neis piisab guru energia lähistel viibimine. Aga enim esinev näib olema lihtsalt igapäevaselt enese-kaevet tehes või üldse autentse identiteedi rollis argipäevaselt suvalist lauluteksti kuulates adumine. Näiteks selles laulutekstis nagu ka rohketes teistes mainitakse sedasama tõde, mida gurudelt/õpetustest saab, tekib seesama resonants mida shaktipati puhulgi. Niiet kui näiteks selle muusika kuulamsie järel miskit "plahvatab", siis kasutatakse valdkonnas väga populaarset terminit et "resoneerusite".

https://www.youtube.com/watch?v=2nw62B-sA1g

8
Loodust vaadates peatuvad mõtted. Kes vaatab loodust, kas sina, mina, või (kogu)loodus (vaatletamises)?

https://imgur.com/XoC7Pcm

9
Lüürika kohta mõned kirjeldused:
Quote
...symbolizes the death of your old, sinful nature an the entry to your new walk with God....
Islami võtmes esitatud mittekahesus on kahtlemata kaunis, kristluse puhul kirjeldamatu. Nagu puudub kaks identset osakest/isikut, nii on ka võimatu luua võrdseid tiime/võrdsust ja kaasneb alati nn ebaõiglus, sestap ka väljendid "sinful", "sin", kuniks 1-0-reaalsuseni ehk jumalani.
Veekogud ja sh jõgi on populaarne sümbol juba animismi võtmes mittekahesusest kõnelejate poolt, näiteks indiaanlastest ja aafriklastest kõnelejad mainivad seda. Spirituaalse teekonna võtmega avardub jõgi eriliselt, kuid ta poel kuidagi võrreldav muu loodusega parem-vähem võtmes vaid unikaasle kordumatu energiana.
Lüürikas mainitud jalutamise meditatsioon jõeni on Youtube's tuntud munga esimesi õpetusi. Sikhismi tuntuim guru Nanak armastas jõe ääres olla, kuid ükskord kadus seal ära kolmeks päevaks- siit ka hoiatus, olge ettevaatlikud jõe ääres jalutmaisega, muidu "lõpetate" nagu guru.

https://www.youtube.com/watch?v=PvSMiHFAjzo

10
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Kaastunde asemel Nauti, OP ja Loffe järgneva 6-aasta osas esinesid hoopis väärteod, vassimine, vastutamatus, vargus, kägistamine jm egoism.
Võimalik, et tekib soov nõudeid täita hiljem kui kannatused või kaastunne kerkivad.
Kõik öeldi siin teemas ära, need 6 aastat on mis nad on, pole selge miks neid vaja on, aga ju siis on ja las ollavad-tulevad.

Mina siin edaspidi ei postita, kõik on öeldud-selge.

11
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Ma saan aru, et OP soovib olla unustatud. Aga samas postitab siin nõudeid. Ma ei näe, et see kuhugi viiks. Mul polnud aimugi kes on OP, kui siia regasin. Nüüd vaatan, et Delfi Naisteka foorumis ka OP-l käpp sees.

OP Parem lõpeta postitamine ja kedagi ei huvita, kes sa oled või kas üldse oled.

Saad õigesti aru, nõude punkt 2 väljendab seda nn unustusesoovi. Muust osast sa ei näi aru saavat aga oluline on, et foorumi vastutav isik Loffe aru saaks.
Sinu viimast soovitust ja muid meetodeid on proovitud tulemusteta ja sinu enda silme all siin praegu ja Delfi foorumis teostatakse väärtegusid Ärkaja.com foorumi poolt ja ei lepita sinu mainitud unustusemõttega. Minu, tuntud Eckharti jt foorumites selliseid väärtegusid pole ja näiteks sinu palga andmeid neis ei kajastata.

Andsin sulle vastuse ainult seetõttu, et see nõude täitjatele ehk selgitab nõudeid lahti.
Vastan ainult Loffele ja Nautile, kas siia kükipuuridega teemasse või parem privaatteatena ja rohkem siin foorumis mina ei figureeri.
Kasutajanimi Üksik ei ole tuntud kuna sa pole postitanud kuhugile sellega ega foorumite moderaatoritele jms toimides. Aga, kas suudad ette kujutada, et Naut, Loffe ja OP on tuntud ja kui pidevalt pöördutakse Nauti poole sh tema kohtu asjade, jm viisil, siis see häirib teda, ja ta prooviks häirijatega rahudiili teha, kuni häirijate enda foorumis rääkida. Kas sulle tunduks mõistlik eirata Nauti palvet tema adresseerimine lõpetada? Enamikele inimestele tunduks tema palve mõistlik ja enamik ka vastaks koheselt, et olgu peale. Ignoreerimine ei vaigistaks häirijaid, näiteks Delfi foorumis kestis 8 aastat lühidate ignoreerimispausidega selline kius, ignoreerimine ei toiminud, küll aga rääkimine 3nda isiku poolt toimis. Mina pole mingeid pöördumisi siinse foorumi pundile kusagil teinud ja annaksin garantii et nii see ka jääks kui täidate nõuded ehk samuti lubate mitte mingit viitamist teha OP/minu isiku suhtes.

12
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Jah OP...Raha võiksid saata küll... Cool

Nagu vastasin teie foorumile Ärkaja.com foorumis Delfi.ee siis esitage detailsed foorumi pangakonto rekvisiidid ja kirjutage selgelt, et lõpetate kiusud jne:

Quote
OP Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Q1111 Kirjutas:
> -------------------------------
> ------------------------
> > Saada nüüd raha ja ä
> ra lälluta...siis kutsun Sind
> > ka saunsi ja s
> iis sööme krõbedat sealiha ja kapsas
> > t ja aru
> tleme Elu Mõtte üle...Smile
>
> Nagu korduvalt sel
> gitati privaatsõnumitega teie Ärkaja.com foorumis
> asutajatele Nautile ja Lofffele ja sulle siin, sii
> s esitage oma foorumis avalikult töielikud panga r
> ekrvisiidid ja kirjutage oma lubadus valdkonnale,
> täitke juriidilised kohustused (eemaldage oma foor
> mist võõras materjal) ja psotitage kuvatõmmis raha
>  kättesaamise kohta.


Miks ma teie foorumile niipalju selgitada üritasin ja korduvalt- missiooni tunne vms.

Rohkem ma ei vasta sulel siin Q11.

Loffe, kui su vastus on negatiivne, siis interpreteeritakse sõnumit kui nn 6-aastase Isemaagi-needuse sooviga, Q11 võib teie tiimile seda terminit kirjeldada.

Ilmselgelt teie vassiv jokk-eetiline mentaliteet on egokeskne ja kannatav, ma ei saa aru, miks te ei oleks võinud nö egost üle olla ja valdkonna takistamise ja oma kannatused lõpetada lihtsa nõude täitmisega. Minupoolne kannatus on, et pean igakuiselt järgnevad 6 aastat äratuslikku sõnumit teie kohta esitama valdkonnale, see on aja/energia raiskamine, kuid on ka snum et järjepidevus viib sihile ja tuleb vooluga kaasa minna jne.

Kui raha soovite siiani, siis teate protokolli, samuti muid lahendusi.

13
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Q11 – aga kas ma seda Sulle rääkisin OP?
OP – Oehh....

Näib, et viitad Olof Palmile taas Nauti heakskiidul.

Teeme lühemalt, mitu päeva teil vaja on vastutava vastuse andmiseks?
Kas 2-jaan-2023 sobib hilisemaks kuupäevaks?

Teie võimalikud vastused on sedalaldi näiteks:

1. Ärkaja.com eeskostja Q11 on ainult Olof Palm'ist rääkinud siin dialoogis ja mujal internetis, ning kunagi suletud Voorum.com-is. Seega on kõik Jokk, Ärkaja.com foorum ei oma mingit pistmist minuga/OP'ga ja ignoreerib nõudeid.
2. Ärkaja.com esitatud pangakonto "EE811010022056818007" sobib, et OP maksaks 65+45 eur nagu Delfi foorumis foorum küsis ja see teostab nõude.
3. Ärkaja.com kirjutab avalikult, et lõpetab kiusud, andmekaitse/privaatsuse seaduse rikkumised jms väärteod.
4. Egoteenistus ütleb, et nõudeid tuleb eirata ja 6-aastast sõda alustada.

Kui teie foorum jääb egolõksu, siis mul ei ole mingit adekvaatset vastust siit oodata ja lihtsalt teavitan valdkonda teie foorumi eetikast jne. On ka mõned lisameetodit, kuid siin teiega dialoogida ei näi mõtet. Teie egokesknementaliteet eirab, eitab, ennastõigustab, ja jätkab kiusu järgmised 6 aastat. Teostan järgnevad sammud ja teostame need 6 aastat nagu soovite.

14
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Kas ma seda rääkisin, et ostsin kükipuuri?

Dualistlikus maailmas tituleeritakse Käitusmishäireks, sotsiopaatikaks, jne isikuid/foorumeid, kelle vastuoluline/mittesõbralik käitumine vastab Ärkaja.com foorumi käitumisele: teeemade ignoreerimine, episoodiline sõbralikkus jms vaheldub episoodilie retsidiivsele maniakalsusele, eitamine, eiramine, ignoreerimine, empaatia puudumine, argumentide-loogika mittetunnistamine jne. Ärkaja.com foorumi mentaal-haiglane eetika "püüab lõksu" ja elab egoistlik-dualistlikes illusioonides nagu näiteks: foorum hakkab ise aktiveeruma, on mida lugeda, lõksumeetodiga saadud kasutajad hakkavad sisu tootma ja on rahul, nn sõprade puhul võib rikkuda andemakitse seadusi, privaatsus juriidikat jm eedikat, näiteks avaldada Ärkaja.com-i ja kasutaja OP panga detaile jms privaatsed/ebaeetilist/illeegitiimset nagu esindaja Q11 on teinud.

Ma olen olnud kannatlikum kui enamus mukaksid viimased astad ja selgitanud teie foroumile, et kõkipuurid ja panga-paroolid ei ole minu foorumite ja minu mõõde, ning olen püüdnud rohkete selgituste juures muid lahendusi nagu raha pakkumine foorumile Ärkaja.com, ning k'esolevalt eskalleerides Naut'ini teie juhtumit.

Ma võin vastata igale kükipuuri teemale ja igale mittekahesuse teemale täiesti adekvaatlselt ja olen täiesti kindel et ei mitte dualismi-kehvamalt ku iteie esimese taseme kogemusega foormi liige- kuna ma iganädalaselt aastalt aastasse tegelen selel teemaga, ma seljatan ka tuntud moslemid nagu Eckarti jt ja olen hästi kursis nende foorum eetikaga kui sulle Q11 see huvi pakub. Sa isiklikult pole oma ajutisi spirituaalseid kogemusi isegi suutnud jagada erinevalt rohkest internetist, mina aga töötan iganädal inimestega, kes on lohvest 2 sammu ees ja kiidavad, et said veenva tõestuse oma esimestel sammudel taimedest ja minu soovitustest. Minu kommuun välistab Paraveebi ja teie foorum iseetõttu pole mütet konkurentsi paranoiat näha. Erinevalt teie foorumitest minu foorumid ütlevad koheselt vabandused ja teevad paranduse sedalaadi juhtumitel nagu teil siin minuga ja kohturahadega seoses on.

Minu makstud Opetajad ütlesid mulel selgelt, et ma ei peaks brutaalset tõde esitama, aga näib, et on eiramine nede soovituse osas ja esitub soovitus: Loffe vastutusel olev Q11-arkaja-com, sinu käitumine on haiglane dualistlikus maailmas, ning budistlikus eetikas sinu käitumine on vargus-mõrv jne, psühhiaatrilisel tasandil oled haiglaselt egokinnistunud oma neti-identiteeti "Q 1 1", kuid ultimaatsel tasandil kõik loomulikult toimib nn veatult isikutetalt vabade tahetena ise-enesest kui seda sellel tasemel isik vaatab ja kogeb, sina aga ei ole sellel tasemel ja oled mitte ainult tüüpilisel nn materiaalsel tasemel vaid isegoi alla selle kui Jokk-vassimist siin Loffe egole sisendad.


Ma töötan pidevalt jooga-tundidega jõusaalis ja noorte vähihaigete osakonnas kus mittekahesus on igapäev teemaks ja seinale kinnitatud. Kas sinu kükipuuriteema võiks resoneeruda siitpoolt ja juttu alustada, eriti peale kohtusummade mainimist jm mida Ärkaja.com o naastaid valdkonnale teinud- paradoksi siin ei näe, ja realistlik vastus on Ei, nii ka näib.

Kas ma seda rääkisin, et ostsin kükipuuri?
OP – ei rääkinud....on siis nii vinge või?

Sotsiopaatiline Q11 üheskoos oma heakskiitva Ärkaja.com foorumiga: ma olen korduvalt maininud, et rääkige omakeskis oma lõksudest, puuridest, puutinist, jms-st, ja mind mittte adresseerida ei mingitel teemdel.

Q11 ja Loffe oleks minu foorumites vastanud kiirelt vabandusega kuna me ei ole egodualistlikus tasemel nagu teie. Me vabandame kohe kui Loff pangaandeid lekitame, tema kohtuasju jm lüõkse mainitakse.

Kas ei võiks sõnum olla nagu mulel resoneerus: teie vabandate valdkonna takistamise ees nagu oli 2-punktiline nõue? Mina jam inu foorumites oleks see automaatne viivitamatu reaktsioon. Konkurents meie vahel on olematu kuna mina teostan iganädalaselt aktiivset kinnist kutsetega kaitstud kommuuni kuhu Paraweeb ja Arkaja-ee ei ole lubatud. Mina erinevalt nimetatud foorumitest ei adresseeri Loffet ega Mann'i kusagil, ei oma mingit huvi neist ega muud. Mul on järjekorras teha ühekuuline/aastane ülevaade eesti alternatiiv-foorumitest, näiteks näidat, et Arkaja-kom omab aasta jooksul 7 postitust Q1 poolt ja peamiselt Puutini teemal, kuid ma selle jätan täiesti ära ku ite lubate et mind ei adreseeeri.

Kas sa Q11 saad aru sõnumist üleüldse? Ma ei soovi mingit pöördumist sult ega Loffelt, ei et te mu pangaparoole avaldaks ega muud andmekaitse seadust rikuks. Ma ei oma mingit resonantsi teiega. Kui raha seda sõnumit teie vassiva- Jokk-eetikaga Pundile kohale ei too, ja sii neskalleerides mitte, siis mida valdkond peaks tegema et teist rahu saada? Misk ei võiks sa üheskoos Loffe'ga äelda siin, et teie punt lõpetab kiusud? Selleasemel pakud sa Loofe ja Nauti heakskiidul JOKK-eetikaid ja kükipuure. Valdkonnale ei ole sinu sotsiopaatilised kükipuuride teemad kannatusivähendavad ega muul moel kasulikud. Brutaalselt äeldes, isegi su spirituaalsed hetkekogemused unega pole midagi kasu toond valdkonnale, jkuna ma olen 40 korda rohkem sel teemal aritkelid kirjutanud jne. Miks sa ei võiks oma nn vaimuhaigus tunnistada ja rääkida oma heakskiitva tiimiga, et äkki lõpetate kiusu?

Misk tei ei võisk lihtsalt teostada nõude ja saada rahu? Te saate rahu üsna pea kui teete nagu soovitus on.

15
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Lühidalt, Ärkaja.com soovib öelda, et väärteod on lubatud senikaua kuni kõik on juriidiliselt korrektne.

Mina, OP, olen isik, keda siinsamas teemas Ärkaja.com foorum väidab omavat kohtuasja rahasumma kaotusega. Juriidiliselt pole tõesti olemas füüsilist isikut nimega "OP" aga kõigile on arusaadav, et siinses dialoogis mõeldakse mind. Küsige näiteks oma ülejäänud kahelt asutajaliikmelt Loffelt ja Nautilt, kas kohtuasja mainiti minu/OP või kellegi muu kohta? Kui teie foorumi eetika on JOKK-stillis vassimise tasemel ja ütlete, et teie foroum pole kunagi valdkonnas tuntud kasutajanime "OP" all mind mõelnud, siis nii öelgegi, et selline on teie JOKK-eetika ja öelgegi selgelt, et keeldute kahepunktilise nõude täitmisest. Ignoreerides te ainult eskalleerite olukorda, vastake ja vastutage, või valige muu vastus, näiteks vassige ja eitage.

Teie foorumis on rohkelt mainitud isikut "OP", näiteks Ärkaja.com foorumis räägitakse, et soovitakse inimesi kägistada (ja nimelt inimest "OP") seal postituses:

https://ärkaja.com/showthread.php?tid=34&pid=374#pid374

Keda te mõtlete kägistada ja kelle suhtes väärteona valeväiteid kohtuasjade osas esitada kui mitte minu osas? Või soovite vassiva JOKK-vaimsuse juures pakkuda selle rohke "OP" mainimise juures siin ja teistes foorumites olevat kellegi Olaf Palm'i või eiteakelle, kelle siis täpsemalt? Ja kui teil õnnestubki põhjendada, et leidub kohtuasjaga Olaf, siis vaevalt teie faktiväide täpne oli 10'000 raha summas ja ta luba andis teda adresseerida. Kas Ärkaja.com foorumi eetika järgi on valeväited, lõksupüüdmised jms väärteod eetilsied ja head?

Võin Jah-ei küsimused numemrdatult Loffele siia postitada kui see aitab vastutavalt reageerida. Ma juba esitasin küsimusi ja andsin selgitusi ja olen rohkelt seda mujal internetis teile foorumile teinud. Justnimelt teie foroumile, kuna olen kasutanud tektis alati "Ärkaja.com" viidet ja Q11 on toetavalt vastanud ja poel kunagi öelnud, et tema pole Ärkaja.com foorumiga üldse seotud.

1. Kas te saate 2-punktilisest nõudest aru?
2. Kas te tunnistate, et Q11 teostas väärteo siin teemas teie silme all kohtuasja valeväitega kasutaja OP ehk minu kohta?
3. Kas te tunnistate, et Q11 esindab foorumit Ärkaja.com ja ei esine eraldi isikuna? (Kuna ta oli kolme asutajaliikme hulges, on nõustunud internetis kui tema poole pöördutakse kui "Ärkaja.com" ja Punt, on propageerinud teie foorumit internetis, siinse foorumi näputäie postituste hulgas on valdav enamus tema teostatud, jne.)
4. Kas Ärkaja.com saab aru, et mina/OP ei pöördu teie foorumi ega Natui ja Q11 poole mitte mingil viisil, ei uusaasta soovide postitust neile adresseerides ega kuskil mujal muud moodi, ma ei alusta mingeid dialooge teiega kusagil foorumites, ja olen korduvalt öelnud, et ei soovi ka et tema/Ärkaja.com seda teeks ja ta on reageerinud sellele kui "olgu peale" aasta tagasi kuid eiranud seda lubadust? (Ma ei mäletanud isegi teie foorumi veebiaadressit korrektselt siinse teema pealkirjaks, kas see on Arkaja-ee või Arkaja-com, see ilmestab kuidas teie jt foorumitesse suhtun). Lühidalt, kas saate aru, et mina omapoolselt teie poole ei pöördu kuidagi, kas see on teile arusaadav/usutav?
5. Kas teile meeldiks kui järgmised 6 aastat kirjutatakse, et Naut ja loffe röövivad panku ja nende sissetulek on 10 tuhat raha nende töölepingu alusel jne ja kui juhtumisi te küsite, et miks sellist jama väita või pldse teid adresseerida, siis annaksin JOKK-vastuse nagu teie esindaja Q11 ülal ja jätkaksin 6 aastat? Kas see meeldiks teile?

Pages: [1] 2