Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Üksik

Pages: [1]
1
https://www.youtube.com/watch?v=4hjgkvuKES8

Kõik olid olnud nõustunud, et Halleluuja = Sõnum. Seesama sõnum, mida iga valgustunu ütleb, fraseerides "There is Nothing", näiteks nagu meie enimkajastatud eesti päritolu teemant fraseerib ülejäänutega. Võib lühidalt fraseerida: halle-luuja! ei ole mingit tähtsust, kuidas fraseerite, sõnum on 1 ja sama, ei isegi poolgramm erinevust. Nii on, on mis on, see on, ainult see on!

2
Budismis tuntud Attachment tõlkub parimalt kui Klammerdumine. Vastandiks on mitteklammerdumine kuni ultimaatselt jumalaga ühildumine.
Praktiliste näidetena on klammerdumine isegi oma foorumi kasutajanimedesse, näiteks on mõne kasutajanimi Koffe ja mõnel Kuu ja nad teevad lause teemasid pealkirjaga Mis on Koffe ja rõhutavad dekaade, et nemad posititavad ainult Kuu ja koffe nime alt ja ei muude. Sedalaadi teismelik klammerdumine neti identiteetidesse/nimedesse on ka täiskasvanute maailmas, seal on näiteks klammerdumine tervislikku söömisse, kus pannakse suur energiahulk selle valdkonna alla ja peetakse sööki üli oluliseks.

Oleneb kuidas konseptsioone defineerida, võib ka kõik ihad klammerduliseks nimetada. Allolev soome päritolu valgustaja selgitab lühidalt, et illusoorsus on kahepoolne. Esiteks on illusoorne uskumus, et saab millesegi klammerduda, illusioon seisneb piltlikult uskumuses, et saab õhus olevat suitsu käega haarata. Teine pool illusoorsusest tuleneb uskumusest, et on käsi ja käe omaja, kesmis haarab, illusioon tuleneb seal minatundest. Seetõttu klammerdumine on kaheosaline nähtus nagu videos selgitatakse.
Sedalaadi selgituse peale võib teekonnalsiest huvi omaja tulla iseseisvalt, kuid osade selgituste peale harva, näiteks, et on selgitus, mis vaimsuse perspektiivis selgitab miks inimesed naudivad eluohtlikku ekstreemsporti- sellise asjaolu peale spordi kohta igaüks iseseisvalt ei tule.

Praktilises elus teekonnalised võtavad tuntud Minnalaskmise mentaliteedi, edasijõudnud teevad aga näiteks tsölibaati- enamik praktikaid üritavad matkida kohalejõudnuid, näiteks kuna ultimaatselt pole vaba tahte teostajat siis luuaksegi õpetusena soovitus minnalaskmist teostada. Minnalaskva ehk kergekäelisema ellusuhtumise juurest intensiivsem õpetus on Alistumine, mida edasijõudnud pühendunud tahtliku treeninguna teevad, seal on intensiivsus kõrgem kui argipäevases kergemeelelisuses. Võib öelda, et valgustumise hetkel on täielik alistumine, sel hetkel puudub igasugune soov ja eesmärk. Sprituaalse kogemuse ajal ning ka haiglavajadusega trauma ajal toimub hetkeks samuti peaaegu täielik alistumine kus ainsaks klammeerdumiseks on jäänud vaid elutung.

Tuntud fraas budalt: The root of suffering is attachment. Muidugi võib ümber lükata buda selle ja muud ütlused, kõik on ümberlpkatav. Antud juhul pole ju tõene, et juureks/alguseks on klammerdumine, vaid tõelähedasem oleks üelda et klammeerduja on põhjuseks enne klammeerdumist. Nii on ka sajakonna valgustunu õpetused sageli pealtnäha vastuolulised. Alltoodud soome-päritolu õpetaja omab omalaadi vaatenurka asjadele ja on omamoodi unikaalne ülejäänud meie sajakonna õpetaja seas keda kajastame. Näib, et osadele mõjub osa õpetus ja osal eluetapil mõjusamalt kui teised õpetajad, seetõttu ka teekonnalisele soovitus tutvuda mitmete õpetajatega, või veel üldistatum soovitus: rääkida.

...

3
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« on: 23 Jun 2023 »
Kui võtta mingi objekt, siis see erineb teistest objektidest milelgi võrra, kasvõi ühem olekuli võrra ja nii on võimalik kasvõi objekti molekulide nimekirjana seda objekti eristada teistest objektidest, ja abstraktsete konseptsioon-objektide osas leidub ka miski unikaalsust võimaldav tunnus, näiteks kahte identset luuletust pole olemas, kasvõi ridade paigutuse osas samatekstilised luuletused erinevad ja sestap saavad kanda erinevat pealkirja/identiteeti. Duaalses objektipõhises maailmas on kõigel identifikaator ehk ID, tuntud lihtsustus ütleb et inimene on tema mälestused. Veel suurem üldistus-lihtsustus kõlab sageli, et oled see, mida sööd. Söök on tuntud enesekaeva harjutus: kas sissejoodav vesi on Sina?

Krishnamurti Wikipedia legekülg on annab hea ülevaate lapsepõlvest ja asjadest. Ikka trauma aspekt koolikiusamise näitel, seejärel spirituaalsed kogemused, kuid pole selge kas ka Realiseerus või Ärkas, aga filosofeerimise võimeksu ja mõistus olid kahtlemata ülearenenud ja eriti tolle ajastu kohta, muidu valgustunud teda poleks tituleerinud gurude guruks ja muude tiitlitega, ja kui kuulate tema loenguid, siis kogu rääkimine on meisterlik ilma mingite lisadeta, nagu puhas väärismetall/briljant erinevalt tänapäeva õpetajatest, kus on sotsialiseerumine jms vaht domineeriv. Kõik metoodikad on omamoodi ja head, nii otsekohesus kui skaala teises otsas kauge vihjav stiil kui muud vahepealsed.

Ka mõned teised on teinud enesekaevelikku/epistemoloogilikku filosofeerimist mõtete päritolu kohta, näiteks Villido ütlus, et tema ei tea kust mõttet pärinevad, tõestab, et ta on teinud mõtisklust sel teemal, samuti allolev videoloeng Krishnamurti poolt tõestab, et ta on mõtisklenud kust mõtted pärinevad ja seonduvaga. Keerukas on see temaatika, kuna kahel inimesel on erinevad mõtted, sageli enesekohased mõtted ja vahel muidugi ka samasugused näiteks kui kerkib sama mõte algav vihmasaju kohta.

Selles loengus jõuab ta lõpus enesekaeve ja vaimsuse temaatikateni, aga alguses esitab esoteerikas tuntud Akashi kroonikate/teadmsitepanga idee, nimetades selle budistlikult kollektiivseks mäluks. Samuti mainib, et mõte võimekus või nimetada mõttejõu võimekuseks on tekitada kõike, sh ka teadvust ja illusoorseid identiteete jpm. Nii ma sain sellest loengust aru, kuidas vaimsuse huvi omanikud aru saavad? Ja kas saite siis selgust mõtete algallika või tekitaja kohta? Head mõtisklust.

https://www.youtube.com/watch?v=OUknp4cVRXA

https://imgur.com/K6uOeIt

4
Küsimusest vastuseni / Re: Karma
« on: 06 May 2023 »
Karma teema on väga keerukas. Budism koos uute DalaiLaamade otsimisega usub sellesse, müstiline koolkond busidmist ja budismieelne kosmoloogia oma hierarhilise maailma ehitusega samuti. Soome päritolu valgustunu ei eita otseselt seda rääkides veekeeristest, samuti käte küljes olevatest käpiknukkudest öeldes et mingi spontaansus seal esineb. Budism kui aukartust tekitav täppisteadus on teradeks lagundanud mentaal-süsteemi, kui olla ajupestud/aukartusega ehk autoriteediusku, siis tekib mõte, et neil võib üigus olla.
Olge te realiseerunu, või mitte, tooge oma resonants, ja toon vastuargumendid, ja seejärel saab alguse rääkimine.

Kui kasutajatele ligipääsetavat terminoloogia sõnastikku mitte kasutada, siis on päris raske orienteeruda, kuna inglise keelsetes foorumites on mitmed terminid india keelte pärased. Ala "Karm(im)" versus Karma, Dhamma versus Dharma, jne.

Loodus on niivõrd kaunis, linn õites, taeva vahetu kogemine jpm. Millegipärast just loodus võimaldab otsekogemust parimalt. Postitage teiegi looduspilte, kuid sinnajuurde kindlasti lisage miskit nagu näiteks see postitus ja foorum on, rääkige- kuld.

https://imgur.com/jKZ7R2g

https://imgur.com/cKSVY2b

Selles lüürikas olevad mõtted/sõnad on legendaarsed ja resoneeruvad kõigile, kes Vem är Jag/Kes Ma Olen küsimusele intervjuudel on vastanud, õvi enesekaevetes budistina. Nagu Rupert armastab suleda silmi, ja mõned mungad koogutavad vasakult paremale keha, mitte psühhiaatrilisielt eest taha, siis teiegi laske sündida liikumine, kasvõi jalatallaga miskis-suunas. Kas see kõik kokku polegi mitte Karma?

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6O7nOTkIk

Varasemalt foorumis kajastatud harjutus õpetajatele, mitte õpilastele:
1. Õpetaj küsib õpilaselt: mida sa hetkel tunned?
2. Õpilane üritab vastata alustades häälega vastamist.
3. Õpetaja sekkub peatavalt täiendades küsimust: ei-ei. just praegu? St, et, mida tuntakse PRAEGU.
4. Õpilane teeb segaduses hetkelise pausi ja üritab kosta järgmise vastuslause.
5. Õpetaja kordab punkti number 3.
6. Punktid 6-7 on näha huvi omajatele registreeritud kasutaja sektsioonis. Kel omadust pole huvi/valdkonna osas, need saavad jõuda punktideni mõningase pingutusega.

Kuidas resoneerub punkt nr 8 ja Karma-temaatika?

5
Astraalrännakud / Re: Uneolendid
« on: 23 Apr 2023 »
Une olendid on vormid, duaalselt nähtud reaalsuse duaalid/objektid ehk meelefabritseering.

Ultimaatselt Yin-jang joonistus sümboliseerib duaalsuse ja mitteduaalsuse sulandumsit üheks, duaalsust võib nimetada praktiliseks eluks. Nii on iga valgustunu ühteaegu mittekahesuse kui ka kahesuse reaalsuses/dimensioonis, kuid egoist ainult kahesuses.

Lihtsustatult on duaalse maaiilma objektid kõik nö konspetsioonid/fabritseering. Näitlikustada võib nii, et inimsilm näeb kunstniku maali kui värvilist ala, värve, ja peale nägemismeele on lisameel nimega Meel/Mind, mis eraldab varvilise maali keskelt mingi piirkonna ja paneb sellele tiitli, näiteks "õun", selline sildistamise protsess loob duaalse maailma, ja ilma meeleta oleks lihtsalt värvide aistmise protsess. Meelt peetakse halvaks juhiks, kuna ta loob palju illusoorseid konspetsioone nagu "persoon/mina", ning selletulemine otsene reaalsuse tajumine asendub illusoorsete konseptsioonidesse uskumisega. Näiteks tekib uskumus, et "ma olen olemas ja hea persoon", selleasemel et näha, et eksisteerib nägemine ja keha kuid ei mingit persooni olemit. Seetõttu on halb juht/liider, eksitav, kuid teenrina on Meel abiks elus, näiteks abistab valgustunul mitte nälga surra, siin siis on lausestus duaalse inimkeele abil.

Ei valgustunud ega professorid ei tea, kust mõtted tulevad ja miks nad tulevad. Mittekahesuse seisukohalt on meel see, kes nendesse haakub ja muinasjutuliseks olukorra muudab, loob muinasjutu tegelase ja muinasloo sinna ümber. Unes nähtu ja sh uneolendid on meele loodud muinaslugu, nagu ka ülal mainitud joonistuse piirkond muutub õunalooks kui Meel seda tekitab.

Mõned selgitavad und muudmoodi, esoteerikud kindlasti, aga siin foorumis pole esoteerika vaatevinklit.

--

Mõnes unes kogetakse sügavat taipamist, need on enamasti ettevalmsitatud/soodustatud. Kas siis eelnevalt kindla loengulindistuse käima pannes, või teades juba ette kella-aegu päevarütmis, kus värvikaid unenägusid esineb, või lausa hüpnotisööri juures vms. Et sellsied nö professionaalsema harrastaja uned enamasti ka õnnestuvad suures osas. Kui unehobi tõmbab, siis miks mitte, ja unede sees toimub samuti nn ärkamisi/taipamisi ja muud, sh uneolendite valdkonda. Minu soovitus on, et kui unevaldkond on resoneeruv, siis miks mitte sellesse kinnistuda, ju on nii hobiks määratud olema.

Päris algajad lihtsalt kogevad kogematta vahel erinevaid unenägusid, edasijõudnute puhul aga kuglevad need sagedamalt ja nö teadikumalt.

Kirjeldan unenägemsit, kus oli spetsiaalselt vlaitud uneaeg ja spetsiaalne audiokõne salvestus, ja vastav uneeelne meeletöö. Ootuspäraselt saabus unenägu, kuid selle tulev detailne sisu pole etteteada, kuid üldjoontes küll: emotsioonide vabastamine. Unenägu näitab peeglisse vaatamisega keha/enda suu sisu uurmist, keele all asub sitikas, see eemaldatakse sõrmedega 20 sekundi jooksul. Selline näiteuni harrastaja puhul, sarnaselt töötab harrastaja mitteunes kehas energiasõlmedega ja viskab samuti kas putukate visuaale või mälestust vms.

Lisaks kirjeldatud harrastaja-unele, eksisteerib muidugi teistlaadi unesid. Näiteks võib kogeda mittekahesuse tiapamisi, ehk nn Pilguheite. Neid kirjeldan ainult huvilistele kinnises foorumi osas, mitte külalistele.

Omamoodi uned on nn tundmatutes reaalsustes, mida meel tituleerib kas teiseks planeediks vi reaalsuseks või põrguks vms.

Unede osas on mitmeid juhiseid ja harjutusi, siin foorumis me ei räägi  tüüpilistest unedest ega nende primitiivsetest interpretatsioonidest. Näiteks, ei räägi et nägin unes lindu ja mida see võib sümboliseerida? Vaid räägime, et teostasin sellise ja sellsie eeltöö ja tekkis selline uni. Ja muidugi, et oli selline uni ja selles oli selgelt taibata seda ja toda vaimsuse tõde.

Kui väga ultimaatselt mitte vaadelda, siis uni on spiritualistile huvitav ja arendav, ma soovitan küll tegeleda, ma ise näiteks olen lindistanud lausa teksti une jaoks ja mitmeid harjutusi teinud. Kui te mitte midagi ei tee nagu alla kaheaastane väikelaps, siis kasvata nagu ühes raamatus ahvide poolt kasvatatud laps, kes sugugi vaimsusest miskit ei jaga- niiet vähemalt Mindful/Meeleline võiks unedes olla ja natuke rohkemat teha une jaoks. Muidugi ultimaatselt on vaatevinkel vastupidine ja ütleb, etp oel tegijat, kuid ahvide kasvatud tasemel samuti miskit ei juhtu, niiet soovitav mingit aktiivsust.

Meditatiivses ärkvel olekus saavad osad rohkem visuaale ja tulemusi kui unedes, samas osadel/osati esineb justnimelt unekaudu mitmeid asju. Mulle tundub, et unest tasub vaimsuse valdkonnas rääkida küll, aga natuke nn teadlikumal viisil, ja teha rääkimist nagu see postitus siin. Unede ajal/sees on esindatud kõik, mis ka nn ärkvel olekus, ja rohkemgi kui duaalselt väljendada, sh uneolendid, näiteks putukad keele all.

6
Kolmikuks ehk triaadiks on kolme olemi kaasatus, aga enamik meeleharjutusi tehakse soolos üksinda. Suuremates gruppides üheaegselt tehtud harjutusi võib nimetada suurema tiitliga kui kolmik, võib ka öelda, et tegelikult grupis igaüks tegeleb üksi eraldi. Paaris-harjutuste osas on tuntuim Tantristlik seks, vähem tuntum on diaadi-meditatsioon. Ametlik nimetus kasutab sõna "diaad" mis tähistab kahte/paari, sarnaselt sõnale "triaad". Võimalik, et psühhiaatria juba omab eriterminit selle harjutuse kohta.

Kui on oskusi siis kahe osalejaga harjutusi saab ka üksinda teostada. Näiteks arvutioskusi omaja saab hüpnoosi video salveastada endale ise ja käivitada hiljem ning pole vaja kahte osalist. Kiropraktika ja masseerimise puhul on juba keerukam ise üksi teostada. Noorte psühholoogia huviringid teevad harjutusi, kus lastakse end kukutada seljataha ja teised püüavad kinni- taas keerukas üksi sellsit asja teostada ilma abilisteta. Paljusid asju saab teha üksi ette kujutades, visualiseerides.

Diaadi-meditatsiooni puhul võib peeglisse vaadata ja peegelpilt on siis paariline. Võib ka teha analüütilist meditatsiooni, kus teise hääletooniga küsida endalt soovitud küsimus. Võib ka helisalvestist teise paarilisena kasutada. Aga internetis on siiski reaalselt kahe-liikmelised paarid, kes seda meele-harjutust teostavad. Kui füüsilisele teisele paarilisele silma vaadata 5 minutit, siis see toimib tõhusalt ja kindlalt, ja avab tõhusalt võtmena psüühikat- edasijõudnud avavad ka ilma paariliseta, kuid isegi neile on mõjus vaheldusena siiski sellsit paarisharjutust teostada.

See harjutus nõuab partneri usaldamist, kuna spontaanselt esitatakse privaatset infot, tundmusi jne. Internetis sobivad partneriks õpetajad, või kinniste kommuunide/foorumite alad, päris elus kursustel on kas juhendaja või teine kursant, või kui minnakse kahekesi kursusele siis paariline. Kes külastab psühhiaatrit, siis teeb seda juba ammu ja võimalik et lihtsalt teadvustamata, et tegu on ametlikult eriharjutusega.

Lisasin harjutuse teostamise punktid ja näitevideod alla, miks mitte proovige kasvõi üksi mõtetes seda teha. Igatahes, et mitte olla võhiklik ignorant, siis vähemalt on teada, et leidb ka haruldasemaid paaris eesmärgipäraseid meeleharjutusi, ja võimalik, et mõnele nad sobivad või tekitavad kuuldes mõnda uut ideed. Mulle endale eriti ei resoneeru see harjutus, aga eks ta treenib sponaanne olemist, sissevaatamise võimet, usaldamist, selline enesekaeve liik. Informeeritus valdkonna asjadest on kasulik, kuna siis oskab tähelepanna asju ja eriti enda mentaalsüsteemiga toimuvaid asju. Näiteks, kui te ei oma enam eesti keelt kui oma emakeelt, siis te võite seda märgata/teadvustada mõne kuu pärast kui keegi küsib miskit selleteemalist, aga kui te olete teadlik enesevaatleja, siis te juba näete momentaalselt sekundipärast järelevaatavalt, et tekitasite äsja spontaanse dialoogi kellegiga juba teie uues emakeeles. Vaja on siis olla informeeritud, et enesejälgimist teha ja muid vaimseid asju. Antud emakeele vahetuse näite puhul võite mõne muu näite konstrueerida, ja sellise mis märkab, et äsja teostas keegi diaadi-meditatsiooni. Seetõttu tasub valdkonna mõistete ja põhiasjade osas teadlik olla, ja miks mitte ka mõne harjuldasema asja osas nagu paarisharjutused. Lühidalt öeldes- hakkate rohkem märkama.

Kuna inimelu on lühike, siis poel aega ratta-leiutamiseks, ja optimaalne/mõistlik on huvipakkuva valdkonna osas ülevaadet omada. Mõnedele laus-algajatele soovitaks, et tellige guruga intervjuu, kes tutuvustaks teile kogu valdkonda ja kaevaks teist välja, mis teile huvi pakuks ja kasulik oleks. Näiteks, las kinnistes privaatsetes kommuunides guru annab dialoogi vormis ülevaate kõikidest vaimsustest ja asjadest ja teie siis ehedalt osalege dialoogis- seda võib ka niemtada paaris-meditatsiooniks. Näiteks, et mõnele võib olla hea soovitus teha seda diaadi-harjutust õhtuti, aga ta peab esmalt kuulma, et selline asi ja 100 muud asja üldse eksisteerivad, ja seejärel autensemalt otsustada ühe asjaga alustada. Niisama mõnda vaimset portaali lugedes võib ka resonantsi tunda mõne teema kohta, kuid parem on kohe 100 teemat kiirelt läbi käia ja nö vaadata, millsie kohal silmad helkima hakkavad. Sedalaadi kompaktset ülevaadet vaimsuse ja esoteerika valdkonnast avalikes portalaides pole, seetõttu soovitan kinnistes kommuunides küsida. Näiteks kahtlemata Liiv omab väga suurt ülevaadet valdkonnast. Kuid guru oskaks soovitada ka mõne teise guru, kes mingit kindlat valdkonna-kimpu valdab. Näiteks tantristliku seksi teemal pole kahtlust, et eestlasest Valsberi annab hea ülevaate. Kuid esmalt tuleks ehedamalt selgitada, kas seksitee, religiooni tee, või hoopis mõni muu alavaldkond resoneerib enim.

Huvitav on ka, et niimitmed valgustunud räägivad, et järgemööda leidsid aina uusi ja parimaid õpetajaid. Nii on ka alavaldkondadega, et need ammenduvad ja tulevad uued. Isegi kõige nooremad valgustunud, keda kajastan, näiteks 20-aastaste omi, omavad enamus päris suurt hulka valdkonna õpetusi. Kui vaadata-kuulata neid ülinoori valgustunuid, nende juttu, siis nad on nagu 1-aastaga omandanud need india õpetused, mida enamik ei omanda ka 30ne aastaga- nad on teadlik rohketest õpetajatest, hinduismi  ja piibli terminoloogiast jpm. Selliseid andkenaid noori võib võrrelda nendega, kes igapäevaselt võõrkeelt õppides omandab 6 kuuga terve võõrkeele, erinevalt enamikest, kes nädalas mõne tunni tegeledes omandavad sama tulemuse 6 aastaga, tehes sama mahu õpeptunde. Uus populaarne radikaalne koolkond ei oma eriti inim-näiteid, nende puhul on valdkonna alane informeeritus puudulik, ja on ainult teadmine enesekaeve, emotsioonide mõistest, ja paarist lisamõistest, meditatsiooni mõistet nad ei tea. Selliseid moodsaid radikaale on ülivähe ja enamus siiski katsetab erinevaid meditatsioone ja õpetusi ja lõpuks kõrvalefektina tekib frustratsioon, mis on pöördepunkt. Kui teemaks on Kundaliini ja kasutada sellist radikaalset kiiret metoodikat, siis tõenäoselt võib liiga intensiivne tulemus olla, millel on negatiivsed kõrval-efektid vms.
Enamike valgustunute puhul on palju alasid/aastaid valdkonnas läbitud, mis tekitab paradoskaalse kõrval-efektiga otsimis-energia lakkamise frustreerimise tõttu.

Võib-olla lisaks külalisele soovituse, et ärgu kohkugu valdkonna laialduse tõttu, sest valdkond on nagu võõrkeel oma rohkete sõnadega ja paljususega, ja enamik on maailmas omandanud ühe võõrkeele, nii ka vaimsusega, et tuleb kusagil alustada ja see kulgeb nagu kulgeb. Juba esimestes õpetustes/meditatsioonides õpitakse ka nn lahtilaskmisi, ja tegija illusiooni kahandamist, eesmärkidest loobumist- ei maksa vaimsuse valdkonnas omata valgustumise eesmärki. Kui juba külaline loeb vaimsusest, sisi tähendab et midagi resoneerub, ja tuleks kusagil alustada, ning miks mitte mõnest meditatsiooni tehnikast.
Aga kordan, et misiganes valdkond teile huvi ei paku, siis on mõistlik guru käest küsida, et mis alavaldkonnad üldse eksisteerivad ja mida tema soovitab teile. Kui ligipääsu gurule pole, siis muidugi võtke märksõna mõnest viamsuse artiklist portaalist ja tehke interneti otsingut ja hakake pihta ja küll toimub edasi liikumine edasistele alateemadele- see on nagu Valdkonna LiigiVaimu juhenduse all toimimine siis nagu mõned spritualistid väljendavad, lausa nn väetaim on sobilik teejuht, kuid ametlik soovitus oleks guru kasutada suuna soovituseks. On lausa vastandlikke vaimseid alasid, näiteks kundaliini valdkonda toetava tsölibaadi puhul on vahekorra hulk väga harv, aga tantristliku seksi eesmärgiline on  sagedam- pealtnäha vastandlik hulk/õpetusud, kuid mõlemad on vaimsed alad ja ultimaatselt samasse sihtpunkti liikuvad- guru abiga saab otsustada, kumba valida, või üldse muud valida. Guru saab küsida näiteks, et kas alustaja on nüüd ja praegu mentaalselt valmis ,et hakata islamistlikke riideid kandma üldise alistumise eesmärgil- ku ivastus on, et ei mingil juhul, siis ei saa religiooni teekonda soovitada talle, kui ta aga näib nõustuvat, siis on valitud võimsaim jumalalähedane teekond. Mõne puhul on mitte ametlik soovitus lasta väetaimel anda soovitus. Mõnee puhul saab soovitada esoteerilisi asju, mõne puhul üldse fotograafiat, enamikele aga nn india õpetusi, erinevaidmeditatsioone jne.

Selline sissevaate paaris-harjutus silmaringi laienduseks ja miks mitte ka katsetamiseks.

Kõik materjalid:

Quote
...
https://imgur.com/ZqH1Ya0

7
Tänase päevani on osadel hoonetel pealkirja Kino asemel Pildimaja, ja video/filmi mõiste on piisavalt kiirelt piltide vahetamine et tekiks animatsioon/film. Tänu tehnoloogia arengule on videodes kujutatud niipalju asju, mida vanasti tuli füüsiliselt ise kogeda, näiteks ainult mikroskoobiga vaadata.

Allolev animatsioon on väga oskuslikult tehtud, muusika osas ma ei resoneerunud kuidagi.
Aga video osas siis soovitan tähelepanu juhtida, et on pidev mutatsioon/liikumine, seega püsivalt mingit objekti üldiselt pole. Isegi kui mõnda kuju näete mõne sekundi, sisi tegleikult muteerub see kuju ka nende sekundite jooksul kuni lahustub millegiks muuks. Ja on võimalik aduda, et selline pidev muteerumsie sõnum on, et objekte pole vaid on protsess, või niemtada seda animatsiooniks, või juhtumiseks. Ja sellist sõnumit võite aduda, vähemalt suurema ekraani pealt vaadates seda küll adub. Lisaks need aimatavad potensiaalsed objektid (inimesed, linnud) on pidemas muteeruvuses ja kasp ooleldi ülemuteerunud juba uueks objektiks või koheselt ebamaised, siis peaks olema raske tituleerida konkreetse terminiga neid, ja mõni objekt lausa abstraktne, sageli loogikavastane nagu osad keerukad kõrgema matermaatika kujundid. Selline lisa-asjaolu samuti raskendab objektide nimetamist.
Kui soovida erinevaid objekte loendada, või erinevaid potensiaalseid olendeid, siis neid mahuks poole minuti sisse ilmselt sadu või tuhandeid selle muteeruvuse kestel.
Kuna tähelepanu on viivituslik, aeglasem, ja visuaalselt väikse pinnaline, ning võib lisandude tähelepanu hajutavaid muid faktoreid, nagu heli vms, siis ei ole ohtu, et tuhandeid mälestusi või emotsioone käivitatakse vaid pigem ikka mõõdukalt nagu tavaolekus ja suurt osa ei jõuta tähele pannagi ega mäletata.

Eelmised asjaolud on osaline selgitus, miks niimesed sageli väljendavad spirituaale kogemuse järel fraasiga "ei oska sõnadesse panna".

Et esmalt siis selline sõnum objektide kohta võiks tunnetada.

Kuna mainitud muteeruvust on niivõrd palju, ehk teisisõnu tehniliselt on tohutult palju objekte, siis on väga tõenäone, et inimese mentaal-aparaat leiab seoseid nende objektide ja mälestuste vahel ja muude mentaal-objektide vahel, näiteks hirmude jne.
Nii nagu muusika järgi paneb see mentaal-aparaat jala rütmiliselt tatsuma, siis ka selline seostamine toimub automaatselt ja nii on sellsie animatsiooni vaatamisel väga tõenäone, et mõni objekt/kaader animatsioonist toimib võtmena, mis avab psüühikat. Näitena, kui olla tavaline inimene, kes õudusfilme kardab, siis selles animatsioonis kahtlemata leidub kaadreid, mis hirmu emotsiooni käivitavad, noh näiteks on seal animatsioonis nagu filmides vaimudel silmad omapärased ebainimlikud, siis selline kaader käivitab kas kõheduse tunde vms ja/või kaasnevalt mälestusi. Ja animatsiooni järgselt kipub mõne tunni pärast meelde jääma just mingi kindel kaader/objekt, siis tuleks mediteerida järgnevatel päevadel selle nähtu üle ja vaadelda, et mis tunded ja mõtted kaasnevad, ja mõtiskleda selle üle.
Erinevad päästikud käivitavad erinevaid psüühika osi, nii igapäeva elus kui ka animatsioonide vaatamisel.
Traditsiooniline meelevaigistamise meditatsioon on vastand sellsiele meelepommitavale animatsioonile, aga toimivad mõlemad, analoogselt sörkjooks tuhande kalori mahus aitab tervisele kaasa nagu ka kiire jooks sama energiakulu mahus lühema aja jooksul. Nii ka erinevad vaimsed meetodid on omamoodi toimivad. Sellised animatsioonid võivad sagedamalt toimida selliste võtmetena, mis avavad haruldasemaid ruume. Isegi vanades psühhiaatri filmides näidatakse patsientidele paberkaartidel pilte ja jälgitakse nende reaktsioone ja kommentaare.

Et teisalt siis sellsied asjaolud, peamiselt siis et psüühika puhul on selline võtmete proovimise süsteem toimiv, eriti platoode ületamise jaoks sobilik vast. Praktiliselt väljendub, et inimesed lähevad korra aastas retriidile või kuhuile laagrisse, kuna sealt enamasti saab päästikuid, mis panevad nn endassse vaatama.

Animatsioon salvestub mälestustesse ja tulevikus võib mõni objekt/kaader seal aktiveeruda meenutusena teatud elujuhtudel, näiteks kasvõi kui hakkate kunagi chakra-meditatsioone harjutama, siis võib just selle animatsiooni mõni kaader mälust ette tulla.

Visuaale võib ka võtta kui vormiks vormunud nähtusi, näiteks siis jääkamaka vormi võib võtta vesi, või mingi sõnum/idee psühholoogilise mittepaindlikkuse/järeleandmatuse kohta. Seda teevad sageli unenäo sümbolite lahti-seletajad. Animatsioon on hea praktika lahtilaskmise osas, igasugused interpretatsioonid ja taipamised, sh hirmutavad, tuleks lasta kulgeda.

Sedalaadi animatsioonide puhul saab vaatlejana aduda, kuidas meel üritab termineid pakkuda nähtule. Mõnede visualiseerimis harjutustega saab kogeda, kuidas meel hakkab ise suunama muteeruvuse/joonistamise protsessi, kui tähelepanu viiakse väiksele visuaalsele kübemele, või hägusele/hägustatud pildile. Taas eesmärgiks pole niivõrd harjutuse valdamine, vaid taustasõnum, et meele natuur on kõike selgitada, korda ja loogikat luua.
Ultimaatsema perspektiive kohalt räägivad mõned, et taustasõnum või tegelik sõnum/iva peitub lõpuks vaikuses, ja teksti puhul siis sõnade vahel olevates tühikutes. Aga maisema perspektiivi pealt võetuna on selles postituses ivasid vast ka mujal kui tühikutes.

Meenub, et üks juba valgustunu/realiseerunu naine tõi kunagi huvitava näite, et oli küll tsölibaadis aga ühel õhtul aegajalt viis tähelepanu teleka multifilmile, mida laps vaatas ja ühel hetkel tõmbas teleka multifilmis esitatud romantiline sõnum tema tähelepanu ja ta sai sellest enneolematu orgasmi niiet oli terve päev sellest pilves. Kuna tegu on autentselt valgustunuga, siis selliseid näiteid tuues võib ka kindel olla, et nad ei mõelnud lugu välja. See on siis näide, kuidas visuaalsed võtmed võivad mõjutavada inimesi ja sh isegi juba valgustunuid. Vaevalt, et tsölibaat põhjustas, ja vaevalt, et tavainimestega see nõnda juhtuda võiks, aga teadatuntud asjaolu on, et mitmesugune tundlikkus kasvab vaimsel teekonnal. Tulles tagasi animatsiooni juurde, siis olenevalt vaimsuse staadiumist võivad erinevad võtmed tavapärasest intensiivsemalt mõjuda.

Sellsied tähelepanu osutamised sellsie video osas. Mõned visuaalidega ei tegele üldse, siis vähemalt kommentaaridega animatsiooni näide annab miskit aimu ja ehk resoneerub miskit.

http://www.youtube.com/watch?v=8xv2Rmo8dJs

8
Küsimusest vastuseni / Re: Taimetoitlus
« on: 28 Feb 2023 »
Taimetoitluse temaatika tuleneb budismi üldise kannetuse/rahulolematuse ideest, sestap ka budistlikud eetikareeglid soovitavad mitte hävitada jne, sh ka mitte loomi piinata. Osad filosoofiad näevad taimedes ja juustes jumalat ja hinge jm ja nende puhul on taimetoitluse idee omakorda veel teistsugusem.
Kõik taandub lõpuks kõige fundamentaalsematele tõdedele, väärtustele jne- poliitikutepuhul konservatiivsed väärtused määravad hoiakud, taimetoitluse puhul taandub kõik jumala/mina mõistele.
Debatiks ei kujune pealispindne toidu valiku arutlus, vaid põhiteemaks kujuneb, kuidas hinduism ja budism erinevalt reaalsust defineerivad.

Räägin all-olevad postitustes kahte erinevat defineerimist ja sinna juurde kõrvalteemana debateerimise universaalseid võtteid. Iga tipp-poliitik saaks kasu neist asjust ja loomulikult ka advokaadid, ärimehed jt, kuid siin vaimsuse valdkonnas on väga oluline kui te olete suuteline debatis alistama iga õpetlase/õpetuse. Ja teine põhiteema on võrrelda nn self'i defineerimsit kahe põhikoolkonna vahel.

Ma lisasin selle õpetuse priviligeeritud kasutajate kataloogi, mida tava registreerunud ei näe.

Külalistele soovitan: leidke koht, kus saada ülevaade valdkonnast, et teate religioonidest-koolkondadest jne, teiseks, õppige debateerimist-kriitikameelt kuni on ilmselge, et mitte ükski õpetus/guru/tegelane teile midagi pakkuda pole, kolmandaks tehke valdkonna kõige põhilisemad mõisted niisügavuti selgeks kui võimalik. Näiteks võõrkeelte õppimise valdkonnas on üks põhimõiste häälik- tehke see nii sügavuti selgeks et suudate selel kohta loengu anda. Rääkides häälikutest meenub, et vaimse valdkonna isikud ei tea isegi, mida mittekahesust sümboliseeriv täheühend/sümbol endast kujutab- nad on nii võhiklikud valdkonnast, et ei ole suutelised selgitama, justnagu hitlerlaseks ennast pidav isik ei ole suuteline selgitama mida haakrist tähistab. Seega kordavalt- saage ülevaade oma valdkonnast, eelkõige sügavuti kaevuge põhimõistetesse, ja lisaks treenige rääkimist nagu mina, Liiv jt soovitavad läbi aastate, ning üks meetod on treenida end niikaua kuni enam pole mingit aukartust gurude/õpetuste ees ega mudu sellsit raamistavat.

Miks ma osasid teemasid hoian ainult edasijõudnutele, seda olen selgitanud, aga võtke kasvõi ülalolevast kommentaarist selgitus: kui enamus ei suuda isegi seletada mida tähendab haakristi ja mittekahesuse sümbolid, siis lihtsalt ei ole mingit kasu kui neile anda kätte materjalid kvantosakeste teemal.

Kui te tulete minu juurde intervjuule, siis selgub enamasti kiiresti, et te ei tea mitte midagi kuid omate illusiooni et teate, mõni isegi esitab illusoorseid väiteid kogu riigi rahva kohta, et nood olevad animismi järgijad või kristlased vms- sellsied illusioonid haihtuvad mõne hetkega kui te minuga intervjuule satute.

Võimalik, et tulevikus kuangi teen osaliselt alloleva artikli nähtavaks.

...


9
Ma nimetasin selle sikismiks kuna sikhism jms kh-ühendid ei harmoniseeru Eesti keeles.
...

ilma kh-keskosata kasutame edaspidi selle religiooni nimetust kui: "sikism", ja praktiseerija on siki, mitu praktiseerijat on "sikid", kirjeldus/adjektiivsõna on "sikilik".

See on kõige müstilisem religioon. Samamoodi nagu eesti müstilisem suitsusõltlasest ja väga kapitalislik joogaõpetaja. Kui aru ei saa, sisi kiputakse müstikaks tituleerima asju, seega parem ütleme, et mina ei saa aru, mitte et asjad pole müstilised. Toon legendaarsed näitevideod, kus ka moslemid ei saa aru selle religiooni sõnumist ja identiteedist. Ka mittekahesus on paradoksaalne/vastuoluline ja Realiseerunud seda tunnsitavad. Duaalse maailma teadlased mainivad samuti müstilisi asju, näiteks kvantosakestega seonduvalt. Niiet võtame sisi lahti selle müstilsie religiooni. Ma olen olnud personaalselt kontaktis eestlastega, kes selel religiooniga on tegelenud, kuid loomulikult enim välismaalastega, kuna minu kogemus eestlastega on kasin geograafia tõttu.
Müstikat-arusaamatut-vastuolu selles on, mittekahesust kahtlemata on ka nagu igas religioonis. Mitmed muud aspektid.

On, mis on.

Kahtlemata teekonnalisele õpetlikku on ja Realiseerumis-tekkonnana gurude näol ka on sobiv teekond. Nagu iga taim on kordumatu ja jumala essensi sisaldav, nii ka sikhismis on sädemeid, mis võivad resoneeruda sinuga. See essensi-idee on autentselt patendeeritud Eesti Patendisaatkonnas justnimelt sellele religioonile. * Seetõttu ka selels võtmes tutvustasin külastajatele, praktilised näited selel essensi-jutu osas ülal postituses. Külastajatele harjutas vast: defineerige sõna Essenss, nii toidus,alkoholis, looduses kui mujal, ja seejärel liituge foorumi kasutajatega et loovalt arutleda sel teemal, arutlus on "jumala (loov) essenss" ja seda seonduvat loovuse-asjaolu on eesti esoteerikas kõige andemalt kopeerinud india õpetustest esoteerik Raie: ole loov, leia endas looja, ole looja, näe loovust ja jumalat kõiges (musta-maagia võtmes isegi Raha-energias), ühendu jumalaga. (Raie osas jt esoteerikute osas siin foorumis detailselt ei käsitle, küll aga tulevases esoteerika-maagia suunitlusega foorumis.) Siin on oluline mõista, et jumal on kõikjal ja kõiges jm kõik-sõnades ehk tehke omapäi üldistus, kes teie (tegelikult) olete.

See on kaunis nagu kristlus, kaunis nagu loodus. Kel pisut ülevaadet ja tunnetus olemas, see mõsitab, et tabavaim on äelda: "kaunis kui loodus", kuna õpris varakult õpitakse asjaolud, miks juukseid ei pügata jne.

10
Meenub, et eelmisel Laupäevaku SatSang'il toimus mõtisklus, et mis on metsa vahel.
Mägisemates riikides esineb ka vestlus, et mida töhendab termin "org" ja kas teda on üldse vaja.
"Sattusin Rattasse" kuna ilmad on väga pöikselised ja eriti kenalt peegeldub päikesevalgus taimedelt.
Sisemaailma/meele sisse päike ei ulatu, kuid seal on siiski värvid ja ju siis miski valgustab sisemaailma objekte, et neid kujutluspiltides/unenägudes värvikalt näeb.

https://imgur.com/714cYHQ

https://imgur.com/US8wTzE

11
Huumor / Re: Anekdoodid, videod, naljad.
« on: 18 Feb 2023 »
Vaimsuse foorumi Jaanuar-veebruar 2023 postitused, sh hiljutine vaimse nalja postitus.

https://imgur.com/OpfkFel

https://imgur.com/HWtCmnZ

12
Q-and-A kõlab nagu U-S-and-A tuntud filmist, aga tähendab Küsimusi/Questions ja enamasti korduvaid/populaarseid küsimusi.

Q1. Kas siin foorumis kajastame Kabala, Satanismi, drooge, musta maagia, astroloogia teemasid?
A1. Ei. Ainult mittekahesus, Kundalini, ja seonduvad. Iga religioon sisaldab mittekahesust seetõttu neid kajastatakse. Budismid, mindfulness. Drooge mainitakse, kuna nad on alati olnud budismi ja muude õpetuste praktikates kasutusel, kuid süvitsi ei minda sel teemal. Tgemisel on teine foorum, kus kõiki mainitud teemasid kajastatakse, sh ka droogide aspekte mis on eriõigustega ligipääsuga kataloogis eriloaga. Ükski temaatika pole brutaalselt keelatud, aga neid tuleb vaimsuse perspektiivis käsitleda. Näiteks kui keegi hakkab kahajastama entusiastlikult öko-toodete eluvaldkonda, siis ega brutaalselt teda ära ei vaigista, vaid püüab spirituaalset dialoogi temaga teha ja vaatenurki võtta, kuid brutaalse otsekohesusega öeldes ökotoidu teema ei ole piisav tase ja sobib teistesse kümmekonnasse foorumisse. Lisaks ökotoidule võib tuua muid sarnaseid näiteid.

Q2. Soovin arutleda privaatsemalt ilma avaliku pealtvaateta oma privaatseid kogemusi ja asju. Kas selleks saaks videokonverentsi teha?
A2. Foorumi registreeritud kasutajate kataloogid/vestlused on niigi peidus registreerimata külastajate eest ja foorumi eetika on budistlik/spirituaalne, seega mingit andmevargust ega muud sellsit karta pole alust. Väga tüüpiline on, et kes on hetkel näiteks Kundaliini või muu sellises faasis, siis tema jutt sisaldab privaat-infot mida ta maailmaga jagada ei soovi, kuid enamus neist soovib toetust-kuulamist ja selleks kogu tasemenõude läbinud kasutajaskond ka pakub ja selelst on palju kasu. Lisaks saab alati lausa privaatseid 1-1 katalooge/jututubasid teha, mida näeb ainult 2 inimest kokku, näiteks Regressi kursustega teeme nii. Ei ole mõtet kahelda foorumi mehhanismides, kuna kogemusi foorumitega on rohkelt.
On tõene, et foorumis on eetika-vastaseid postitusi, näiteks valetamised-vassimised, andmevargused, väärteod jne- need on vana algfoorumi (nimega Voorum-com) postitused ja sealsete kasutajate tehtud, samuti puutini-teemad jms soust, seda lihtsalt kopeeriti ja seda ei jätka. On spirituaalne selgitus, et miks kopeeriti sedalaadi asju, kuid uute postituste osas on eetika kõrgel tasemel, ei mingi eetika/seaduste rikkumist. Näidake uuematest postitustest, kus rikutakse mingit eetikat vms?

Q3. Mulle meeldivad osad foroumi teemad aga osad on vastumeelsed ja kas neid saaks kustutada.
A3. Selline küsimus viitab taseme-ebapiisavusele ja sedapuhkudel olen alsutanud momentaalselt uut intervjuud ja see on lõppenud enamasti isolatsiooniga ehk kasutajaprivileegide kaotamisega kuni külastaja tasemele. See ei pea olema hirmutus, ega tunduma sõnavabadust piiravana. Intervjuu sees olev dialoog selgitab pikemalt, mis ja miks. Lühidalt siinse konkreetse näite korral selgitaks, et ükski foorumi teema pole midagi halba, vaid on mis on, ja aktsepteeriv Let-go idee on iga vaimsuse alus, jm argumendid, niiet midagi kustutada ei saa ega foorumi pädevuses kahelda ei ole mõtet, kogemus on foorumitega laildane ja vaimsusega samuti. Isegi traditsioonilist bännimist ei tehta, rääkimata mingitest kustutamistest, ja iga õpetaja tuleb koheselt Kes-küsimusega vastu: kellele ei meeldi miskid teemad, kes see on, kes? Ja nii ongi ammendavalt selline kustutamise -idee vastatud.

Q4. Ma sooviks foorumi kasutajate tasandil olevaid juttel ugeda aga ma ise rääkida ei oska ega taha.
A4. Paraku ei saa vastu tulla sellisele ihale. Võta või jäta, on mis on. Soovitus on lugeda teisi foorumeid ja teostada lugemist mujal, ning loodetavasti kulgeb nagu suurema osa valgustunutega, sh Budaga, et lõpeta lugemis-ahmimine ja miks mitte isegi ka kõik muu, kuna selline nähtus on totallne moslemiks/budaks saamine ja see on meie eesärk, mitte aga lugemisrattas jätkamine. Kui taseme intervjuu läbitakse rahuldavalt, siis võib lugeda, muidu mitte, kuid siis pole väga soovi lugeda. Selline paradoksaalne see vaimne teekond on.

Q5. Ma ei liitu foroumiga, kuna toetan teisi koolkondi kui siin kajastatakse.
A5. Kõik nn koolkonnad kajastavad üldplaanis samu ideesid. Kui sulle resoneerib muu koolkond paremini, siis on sikhistliku religiooni stiilis soovitus, et jätka selelga ja ole selles hea, keegi ei värba sind siin Sikh'iks ega muuks. Eelmistel aastatel olen sedalaadi väljakutsete peale koostanud debati, kus võitnud steitmendiga, et vastane kardab mind. Nii ka siin soovitan, et vaadake oma hirmud üle, võimalik, et kardate et teie käesolev koolkond pole piisavalt tõelähedane ja lisaks on kaotushirm, et debunkeerin teid mis teeb identiteedivalu. Kui teie koolkond pädev selle foroumi visiooniga, siis ma ei usu, et seda vaigistatakse siin. Näited, kui te tulete puutini teisikutest siia rääkima, siis esmased reaktsioonid üritavad miskit vaimset sellises poliitteemas näha, kuid peatselt surutakse teid nö nurka selgete Jah-ei küsimustega ja saab teie taseme-profiil kaardistatud. Teine näide, et kui tulete piibli ridasid kopeerima ilam mingi omapoolse lisakommentaarita, või kui kopipasteerite tuntud valgustunute videod ja ütlete "huvitav video"- siis on päris selge, kuidas kulgeb.
Ei peaks olema raske tunnetada, kas teie teemad ja koolkonnad on vaismd või mitte. Kui tunnetust pole, siis poel te tasemelt sobivad foorumisse. Näitena võib öelda, et keelatud on see, mida näete foorumites PW ja Arkaja-com (aka Peegel nr 1) ja Delfi kommentaatriumd- sedalaadi ostitused nagu seal ei ole siin võimalikud, ja miks peakski dubleerima, ja miks peakski müra tekitama reaalsetele huvilistele, ja nimetatud foorumid polegi vaimsed isegi kui nad ennast selleks tituleerivad. Siin on vaimsuse foorum ja foorumi eestvedamise visiooni osas ei ole mõtet kahelda, tehke teise visiooniga ja teemadega foorum, või võitke debatt kus tõestate oma seisukohtade õigust.

Q6. Soovin abistada kõikide foorumite arendamisel ja muus loometegevuses.
A6. Taseme intervjuu tuleb rahuldavalt läbida, seejärel on küik võimalik. Suvanäitena võib tuua, et üks roll otsib teatud teemaga andmeid internetist ühte teemasse, hiljem koostatakse ühiselt ühiste nimede alt video materjalide kohta. See oli suvanäide. On kindlasti muid rolle. Üldine soovitus on hoida mentaalsus eesmärkidest eemal, asjad kulgevad ise, saate rollid ja asjad kui on nii ettenähtud kui nii väljendada. Elu eesmärgiks peetakse jumalga ühildumist, mitte lugemis-iha vms, kuid jumalal'hedased eesmärgid nagu soov osaleda loomises on muidugi aktsepteeritud ajutine eesmärks, loome on jumalik ja lähendav jumalale. Kokkuvõttes soovitan intervjuu läbida ja näha, mis uusi uksi elus avaneb jne, ja olla rahul sellega, mis on.

Q7. Aga miks uskuda, et foorumit juhivad tunnustatud gurud?
A7. Uskumise asemel on pakkuda debatid, intevjuud. Siin foorumis debatte ei plaani eriti teha, kuid teistes foorumites küll. Ma ei usu, et kaotaksin debati näiteks Eesti riigikogulaste vastu. Poliitsuunalise foorumi versiooni juures me seda ka plaanime demonstreerida. Aga pole oluline, mida keegi usub või arvab, asjad on nagu on. Kui on kange soov katsuda oma vaimujõudu foorumi vastu, siis küllap leiate võimaluse lõpuks selleks, näiteks kasvõi mainitud teiste foorumi versioonide sees. Ma olen eelmsite aastatega läbi viinud niipalju debatte, ja tutvustan pioneerivalt-valgustavalt rõõmuga neid ka teile. Siin konkreetses foorumis aga me üldiselt ei debateeri. Samas on täiesti tavaline, et meil on siin eriarvamusi omavahel. Paraku üldistus on, et kui vaimsuse tase on rahuldav, siis ei teki kokkupõrkeid eriarvamuse vahel. Nöiteks ei hakka siin foroumis kristlane eales räuskama ega eales ründama ateisti, küll aga vaimseid dialooge tehakse loomulikult rohkelt.

Q8. Mis kasumit ma siit foorumsit saan?
A8. See küsimus pole piisaval tasemel. Vastuküsimus on, et aga kust foorumist vaimne inimene saab kasumeid? minge sinna kus teenib parimalt.

--

Kokkuvõte:

K1. Juba argisoovitus on, et ärge stressake elu üle, võtke elu positiivselt, olge rahul vähesega msi teil on. Ja päris ultimaatsel kõrgusel soovitus ütleb sedasama. Vahepealne spirituaalne tase soovitab sarnast: let go! Seega jätke igasugused rahulolematused jms.

K2. Selle foorumi temaatika on Vaimsus. Peamiselt mittekahesus, aga ka seonduvad asjad. Puutin kindlasti ei ole vaimsus, kui te seda ei suuda aduda, siis leidke foorumid, kus teile seda selgitatakse. Argument, et "Eestis poelgi sel juhul vaimsust" on tõene, kuid see ei tähenda, et peaks lubama siai foorumisse puutini sõdalased. Samamoodi nagu PW foorumis te ei soovi, et 9-aastased lapsed tulevad postitama spämmipilte igalepoole, niisamuti ei saa Vaimsuse foorumisse lasta paraveebnikke. Eestis on see foroum siin pioneerivalt esimene, kes üldse mittekahesuse sõnavara kasutab ja üldse teemat aktiveerib- las ollab järgmised 6 aastat see foroum aktiivne ja uks avatud neile, kellele see resoneerub. Nieit ärge trügige siia, ärge tundke piinu, et te ei kvalifitseeru siia, ega omage muud stressi nagu eelmine punkt soovitab.

Need 2 punkti võtavad kokku ülemised vastused. Võtke elu nagu see on, laske teistel elada. Tunnete tõmmet vaimsuse osas, palun väga- tulge intervjuule.

13
Jututuba / Re: Tere!
« on: 14 Feb 2023 »
Kes teab, mis on selle teretuse-foorumiteema eesmärgiks. Need küsisõnad Kes, kuidas jt dualistliku inimkeele osad on spiraal-mudeli osas vastuoluliselt/paradoksaalselt pendeldavad tõe-väära osas. Näiteks, tavaline argiline kogeb enamasti tema töökohal vea esinedes juhendajalt küsimus: kes tegi, kes ütles, kes-kes. Kontori-sisalikud küsivad spontaanselt "Kuidas reprodutseerida seda olukorda?" ja nende jaoks on dualistlik küsisõna Kes olematu, mitte spontaanne nagu laotöölise näite puhul. Paradoksaalselt ehk seletamatult elu on säärane, et iga vaimne õpetaja kellele igakuiselt maksate internetist nagu mina esitab teile selle küsimuse Kes taas, nagu ka budism. Niiet mõtiskleda võib siin tõe tasanadite/maatriksi osas piisavalt, spiraalne mudel, või kui olete loovad siis joonsitage muu joonis-mudel. Kes teab, mis on selle teretuse-foorumiteema eesmärgiks. Küsisõna Kes on läbinisti illusoorne radikaalse vaatenurga kohalt, ka klassikalise-maheda koolkonna osas alustatakse esmalt küsimusega, et kes on see kes ja lähenetakse välistamise/eitamise metoodikaga: nii meditatsioonidi astemetes järk järgult välistatakse rohkem elemente, ja ka tehakse nn bulldog-meetodit autentse identiteedi rollis jälgijana, see koeratiitel on minuloominguline aga te looge paremaid pealkirju kui soovite.

Kes teab, mis on selle teretuse-foorumiteema eesmärgiks, ühes portaalis kasutan seda kui helisõnumi teretuseks, kus teie unikaalne hääl ütleb tere teistele kinnise kommuuni liikmetele ja hiljem sama bännitud hääl enam teretusel faasil kommuuniga liituda ei saa. Seega, on mitmeid eesmörke sedalaadi teretuste teemadel.

Te võite minumoodi teretuste ja muudes teemades spontaanselt öelda nagu mina nppd ja praegu ,et päikesevalgus on täna niivõrd kaunis. Ma vaatlen valgust ja minu pea-lael kõik nö kihiseb, see on füüsiline enneolematu tunne. Vaadake kui kaunis on see valgus.

Selline võiks olla teie teretus siin foorumis, kuid teistes foorumites piisab kui teete lihtsalt konto või häälteretuse nagu üjes privaatsemas portaalis.

14
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« on: 11 Feb 2023 »
Saadaolevas hiljutises filmis Wakanda mainitakse märkamatult üks kord nime Hanuman, mis spirituaalsele kindlasti märkamatuks ei jää. Filmi kirjeldust lugedes öeldakse, et "In Jabari folklore, Hanuman is the divine benefactor of the Jabari Tribe.".

Hanuman'i kohta on mitmeid teisigi filme ja see tegelaskuju on hakanud sagenema ka arvutimängudes ja mujal.
Muidugi on alati kohane küsida: kas sagenemise illusioon seletub lihtsalt sellega, et olete äsja teada saanud? Näiteks tüüpiline on, et kui õpite portugali keelt, siis hakkab maailm justnagu avanema ja märkate portugali-kultuuri kõikjal, mida enne keeleõpet pimeduses ei näinud- nii ka Hanumani puhul võimalik seletus. Eks selgitage kuidas tahes.

Siin foorumis filmiülevaateid ma ei tee, kuid intervjuuteemana olen kasutanud eelneval aastal Hanumani teemat. Kuna siinses foroumis on spirituaalsuse-vaimsuse võti, siis soovitan kurssi viia spirituaalse tegelaskujuga ja laupäevaku-jututoa ("Sat-sanga" ehk Saturday-chat'ina) stiilis rutiinselt vestelda. Selle tegelaskuju temaatika viib indiaanlaste linnuks kehastumise teemani, samuti igasuguste maagiate-spirituaalsuste teemani ja loomulikult saab mittekahesuse aspektist vaadata ja muudes mõõtmetes.
Miks ma ise ainult seemne külvan aga rohkem ei lisa Hanumani teemal, selle kohta annab Liiv lühiselge põhjenduse.

Juhu-juutuub tegelaskuju ülistuslaulust. Siin samuti kaherebu-stiilis hoiatus resonantsi osas, video kommentaaridest tõestub meditatiivne aspekt.

https://www.youtube.com/watch?v=A45VErCakxo

15
Vaimne ärkamine / Re: ärkaja.com foorumile
« on: 07 Feb 2023 »
Ma saan aru, et OP soovib olla unustatud. Aga samas postitab siin nõudeid. Ma ei näe, et see kuhugi viiks. Mul polnud aimugi kes on OP, kui siia regasin. Nüüd vaatan, et Delfi Naisteka foorumis ka OP-l käpp sees.

OP Parem lõpeta postitamine ja kedagi ei huvita, kes sa oled või kas üldse oled.

Pages: [1]