Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Küsimusest vastuseni / Re: Hirmu antoloogia
« Last post by Mannu on 19 Sep 2023 »
"Tõde on lootusetu/lootuseta," nagu videos fraseerib ja vaimsuse valdkonnas osad väljendavad lausa radikaalselt öeldes, et lootus on suurim vaenlane. Seevastu religioonid annavad lootuse paradiisiks. Vaimsus ja religioonid on pealtnäha vastandlikud lootuse küsimuses. Sügavamas vaates ka religioonid soovitavad täielikku alistumsit, mis ongi lootuse ja muu kadu. Lõppkokkuvõttes räägivad kõik samat juttu, pealtnäha esmapilgu laga vastandlikku juttu.

Peale vaimset ärkamist esineb otismsie energia edasi ja tekitab mitmeid (l)ootusi, näiteks, et toimuks valgustumine, või rohkem spirituaalseid kogemusi ja vaimseid pilguheite, rohkem kontakti jumalaga. Ärkamisest valgustumisse seetõttu enamik ie jõuagi, kuid vähemalt jääb neile ehe kogemus reaalsusest ja otsimise energia on nõrgem.

Videos mainitakse, et enamik realiseerunuid/valgusutnuid ei tegele sõltuvustega vms, kuna ollakse täiuslikkuses, reaalsus on täiuslik ja ei vaja lsiasid. Aga erandeid leidub nagu näide tuuakse pornoga. See aga poel erand, vaid vaatevinkel. Kuulake vaadake ise, ja otsustage porno osas.

Droog-indutseeritud rännakute soovitus "don't resist" ja spirituaalne "let go" ellusuhtumine ja vaimsuses otsimise energia kustumine/kustutamine on kõik samad asjad nagu religioonide täieliku alistumise soovitus ja jumala kõikvõimsuse temaatika. Millistes teistes eluvaldkondades on samalaadne soovitus nagu kõigis äsja mainitud näidetes?

Tema yin-yang-fraasid on: "absoluudi tasand" ja "suhtelisuse/relatiivsuse tasand". Näiteks, ta toob näite, et nii valgustunud kui valgustumata naised oma naiselikku energiaga ootavad Suhtelisuse Tasandil "ehk siis praktilises elus", et neid ihaldataks ja kütitaks, jne, kuna see tekitab turvalisuse tunde, jt teadatuntud elutarkused. Kahe energiatüübi võrdlust teeb ta jsutnimelt väljendiga "suhtelisuse tasandil", ja lisab juurde et loomulikult temak ui valgustunu sinnajurude teab, et pole kedagi ega midagi ultimaatsel tasandil ja kõik toimub automaatselt tegijateta. Yin-yangilik kahe tasandi koos-eksisteerimist integreerivad valgustunud aastakümneid oma eludess, see tekitab erinvaid teemandeid, mõni rohkem lihvitud/integreeritud kui teine. Selline tasandite väljend tema kõnepruugis. Osad fraseerivad teistsugustest aspektidest, näiteks meneutame, et kajastasiem hljuti siin legendaarset kivi, kelle jutus oli rhkelt väljendeid mida tema keha teeb. Mõned aga võtavad yintangilikult tasandite vaatevinkleid. Minu jaoks on sõnavara alati huvitav olnud, seetõttu mainin selleteemliselt sageli. Soovitan ka vaadata meie sõnaraamatusse, seal on mitmeid termineid koos vidietega et milline kivi noid kasutas/kasutab:

https://ärkaja.com/wikipedia/

(Ligipäsäetav huvi omajatele)

...
2
Küsimusest vastuseni / Re: Tartaria - otsides tõde
« Last post by Naut on 17 Sep 2023 »
Kõmu uudised Villido kohta, mida siin pool aastat varem kajastasime huvi omajate rubriigis.

Olen mitmel korral maininud suitsusõltuvust ja ra ahnust. Samuti teiste iidolite kohta ja soovitanud harjutusi, et tooge suurimate iidolite ja meistrite vead välja. Muidu raske uskuda, et te huvi omate ja pädevust. Näiteks kui the Buda, Villido ja eesti parlamendi vigu näidata ei suuda, siis teil on illusioon, et te midagi teate ja mingit huvi omate. Nii see lühidalt on, ja miks mitte sellise harjutuse ja tõdemuse järel selle reaalsusega leppida?

Villido ja valgustunute erinevus on kiirelt eristatav. Sõltlane ja mittesõltlased. Kindla mittekahesuse sõnumi edastamine, ja mingi õpetuse edastamine. Valgustunu jutt räägib otse ja selgelt sõnumist, mida kõik valgustunud räägivad. See sõnum on konkreetne ja Villido seda sõnumit ei edasta. Valgustunute ja Villido videod on täiest erinevad. Peamine erinevus on, et valgustunud rõhutavad kogu aeg, et kõik on illusioon, aga Villido seda ei tee. Erisus valgustunu ja mittevalgustunu vahel on ilmne. Võib rohkelt näitevideosid tuua.
Kundalini kogemus võib tal olla, kuid kahtlen kas ärkamist on olnud. Võib olla oli ajutiselt kuid kukkus tagasi suitsusõltuvusse ja valgustumise faasi ei jõudnudki.

Sel pole tähtsust, kel miski on, lihtsalt oluliseks pean et suudate märgata, ja omada julgust iidolite peal märgata. Kõik on võrdsed jumala lapsed ja aukartused jms pimedus tuleks eemalda. Pimeuskumused jms on takistus.

Lahendusteraapia algab kui alustate pakutud harjutustega. Ja siis rääkige kuidas kulgeb ja muust. Teil pole mingeid uudiseid vaja, kui teate juba eos ette nagu mina Villido osas kevadel.

Rääkimine- teemant.

Head artikli kuulamist. Ja taas, leidke intervjuust vead jne. Tehke harjutusi, rääkige, olge.
Ma ei kajasta spirituaalse ja arkamise valdkonna rahavooge, näiteks Villido omi mitte, vaid valgustunute omi.

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120232201/usundiloolane-ringo-ringvee-lilleoru-on-fenomen-mul-tekkis-kusimus-millega-see-koik-lopeb
3
Muusika / Re: Muusika, muusika ja mitte ainult.
« Last post by Üksik on 10 Sep 2023 »
https://www.youtube.com/watch?v=4hjgkvuKES8

Kõik olid olnud nõustunud, et Halleluuja = Sõnum. Seesama sõnum, mida iga valgustunu ütleb, fraseerides "There is Nothing", näiteks nagu meie enimkajastatud eesti päritolu teemant fraseerib ülejäänutega. Võib lühidalt fraseerida: halle-luuja! ei ole mingit tähtsust, kuidas fraseerite, sõnum on 1 ja sama, ei isegi poolgramm erinevust. Nii on, on mis on, see on, ainult see on!
4
Küsimusest vastuseni / Re: Ärkaja foorum? Miks?
« Last post by Naut on 06 Sep 2023 »
Q1. Miks foorumisse kasuraja teha?
A1. Sest kasutajatele on näha rohkem infot. Tüüpiliselt kasutajate nähtavuse teemasse postitatakse video ja lingid ja mainitakse nimesid, mille põhjal guugeldada, ning külastajate osas neid ei näe vaid saab mõningad kommentaarid nende kohta. See idee on sama nagu tasulistes uudiseportaalides saab lugeda tasuta vaid väikest osa uudisest.

Q2. Kui palju maksab, et siia foorumisse kasutaja teha et ligi pääseda infole?
A2. Igakuiselt esimesel kuupäeval on registreerunud kasutajatega tasemevestlus. Kui see läbitakse rahuldavalt, siis antakse kasutajale privileeg kasutajate sektsiooni pääseda. Vestluse viib läbi guru, kes määrab kas te olete omamas huvi, ja kas teie tase on piisav selle foorumi jaoks. Näiteks, kas tunnete üldse mõnda eesti või Baltikumi valgustunut, kui ei siis on päris selge, et te ei ole omamas huvi. Väga lihtne on tasemevestlust läbi viia.

Q3. Kas ei tundu, et vaikimine on sisukam kui foorumites arutlemine?
A3. Ei tundu, ja soovitan arutleda sel teemalnja muudel teemadel nagu praegu alustasid.

5
Küsimusest vastuseni / Re: Taimetoitlus
« Last post by loffe on 05 Sep 2023 »
Praanilise toidu nimekiri nimistati jooga harrastajate poolt, mistõttu täna saame kohe teada, mis toit tituleerub. Pimeharrastaja puhul on tulemus sama olematu nagu aeroobika stuudio joogaklassiga, või kodus joogaharjutamine. Seetõttu, võib küll oma toidusedelit nn praaniliseks muuta, või harjutusi teha, kuid kui põhiline on puudu, siis enamasti miskit ei saavuta.

Alloeolvat teemantit oleme varemgi kajastanud siin, seekord räägib valgustunu taas toitumisest praktilisi kogemusi.
Külastajatele jagaks videost näiteks selle, et valgustumise järel tegeleti 15 aastat lihasarenduse spordiga. See on erakordne, kuna valgustunu ei taju puudujääke, seetõttu on tegu erakorralise näitega. Põhiliselt aga praanilise toidu kogemused.

Valdkonna alane tuntud mõiste Integratsioon tähistab ärkamisjärgset leppimist kõigega. Näitena videos ärganu toob naljajuhtumeid, kus lastaksegi enesel laus mitte-tsiviliseeritult käituda, et läbielada/integreerida Varjutahk. Mõiste Täielik aktsepteerimine pole tegu vaid "tulem-olem" minu arvates, kuid integreerumsie faasides tehakse teadlikult harjutusi, et läbielada varjutahke jms. Täieliku alistumise konseptsioon on keerukas kirjeldada, videos tuuakse näitena küsimus, et kas sa tunned ennast svinger peol neutraalselt ilma hinnanguteta alasti inimeste keskel. Keerukus tuleb sellest, et pole sildistavat suhtumist vms meeletöölist, vaid vaba neutraalne olemine igas omas tahus, seejurues ei ole svinegrluse huvi/hobi vaja tekitada, oluline on nn suhtumine. Nii võiks igaüks mõelda oma varjupoolt, et millistes olukordades ei tunneks end mugavalt või lausa tekiks tugevamad emotsioonid ja hinnangud, ja sealt edasi juba saaks alsutada harjutustega, seejuures oluline pole meelsust/hobisid muuta, vaid nn Alistuda sellela mis On. Praktilie soovitusena soovitaks ihadele järgi anda kuid sinnajuurde vaadelda, olla teadlik ihaluse aal, tulemuseks Integratsioon/küpsemine, Varjulahendamine.

See peakso lema teine video tema poolt siin portaalis.

...
6
Vaimne ärkamine / Re: Vaimne ärkamine
« Last post by Naut on 04 Sep 2023 »
Eestlasest ärganu, 3a vana video.

Midagi uudset pole, kuid uudse/omaloomingulise sõnavaraga, mõned soovitused väga praktilised.
Külastajatele võiks jagada näiteks sellist näidet videost, et soovitatakse teha asju mis rõõmu pakuvad. Väga praktiline soovitus ehk  vaatenurk, saab ka ju sõnastada hoopis teisiti ja teoreetilsiemalt.

Satsangi võisk alustada huvilsitega videos mainitud spirituaalse ego mõiste kohta. Näiteks arutleda, et kas see nn identiteet saab olla  teoreetilsielt üldse vahelejäetav trepiaste. Head arutlemist ja video vaatamsit.

...
7
Küsimusest vastuseni / Re: Tartaria - otsides tõde
« Last post by Q11 on 03 Sep 2023 »
Väidetavalt mõned indiaani keeled polnud niivõrd nimisõna-põhised vaid tegusõna-tsentreeritud.
Foorumiteema pealkirjas olev valdkonna-alaline sõna Otsimine. Olenevalt aspektiperspektsioonist, võib rääkida otsimise-energiast, ja muudest asjadest. Vahel elus tundub, et üks räägib aia-august.

Allolev video mainib hingamis-tehnikaid jms tõendavat otsingust.

Miks te seda videot ja õpetajat eales ei vaata, on seetõttu et teie ärevus loodab, et te leiate paradiisi mujalt kui selelst videost, te jätkate otismsit, ja tundub et vaevalt hetkeline egoillusoorne valu teid paradiisile lähemale tooks.

Külastajatega jagaks seekord allolevast materjalist ebe/kübe: mis on ülene traditsioonilistest tunnustest nagu omadused, atribuudid, jms? Näiteks, mis on rohkem kui õuna värvusm maitse jne? Head arutlust.

..
9
Huumor / Re: Meemid
« Last post by Naut on 30 Aug 2023 »
10
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« Last post by OP on 25 Aug 2023 »
Külastajatega dialoogi eel kuulata lüürikat.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7FrLagBXng
Pages: [1] 2 3 ... 10