Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Priviligeeritud kasutajatele huvitavamaid harjutusi.

Külastajatele aimu andmuseks pakuks näite, et vaadelda saavutusmomentidel olevat õnnetunnet: miks on rahuolulu tunne ja hetkepärast ükskõiksus saavutuse üle? Sedalaadi vaatlemist saate teha aastaid pärast seda kui olete lugenud alt seda harjutust. Raske on tulla sellise harjutuse peale, raske on mõista harjutust kui pole lugenud sinnajuurde antud selgitust. Seetõttu on selline harjutuste pank kasulik.
Aga soovitaks külastajatele mõtiskleda selke ühe toodud harjutuse peale, äkki pakute selgituse sellele intuitsiooniga.

Igapäevaelu juures on hea igasugu harjutusi teha. Ülaltoodud näite puhul näiteks igasugune saavutus argipäevas kõlbab vastluseks-harjutuseks. Kõiki harjutusi võib tituleerida kaeveks kui on soovi. Budism omab teaduslikku laadi lähenemist ja on detailseteks teradeks terviku jaganud ja harjutab iga tera peal, lause suremise hetke harjutavad. Teaduslikku laadi terade analüüs analüüsib kokkuvõttes samuti ennast ehk reaalsust, võib ka kaeveotsinguks tituleerida. Ükskõik kuidas tituleerida harjutamist, on üldsoovitus lõpuks meditatsioonide kuningani, kus pole eesmärke. Aga algusperioodi harjutused  samuti peaks kulgema ilma tugeva eesmärgita, pealtnäha rutiinselt loomulijult. Abiks on seal nn vaimne identiteet, selline uus illusoorne identiteet võimaldab tõhusamalt harjutada. Mitmed on seda identiteeti kiitnud, mitmed muidugi laidavad. Mõned harjutused vajavad tugevamat eesmärgi teadvustamust. Näiteks uneharjutused selgelt vajavad ajastamist jms- seal ei saa argipäevaselt saavutushetke vaadelda, kuna uni ei pruugi saabudagi kui ettevalmistust ei tee. Näib olema nii, et osad harjutused passivad paremini individuaalile. Sama paradoks on valgustunute puhul, et teatud laused kusagilt panid koitma. Täiesti individuaalselt juhuslikult toimivad laused, vähemalt indiviidi perpektoivi seisukohast vaadelduna. Muidugi võib ka legendaarse kontrazrgumendina öelda, et pole selge mis komponent praetaldrikust 100 aastase elu tekitas.

Minu soovitus ei pruugi koitu tuua, aga ta kordab, et rääkige ja tehke esimene samm räägu poole. Nii ka näiteks soin postituses toodud harjutustepanga puhul soovitan: tehke samm ja srutlege kõikidest neist harjutustest, rääkimine- koit, rääkimine- kuld. Harjutamine hiljem on juba teisejärguline.


...
12
Muusika / Re: Muusika, muusika ja mitte ainult.
« Last post by loffe on 17 Aug 2023 »
Masintõlke fraasis "jumalik hullus" esimene kirjeldsõna "Jumal(aloomul)ik" ei tähenda heaks-tituleerivat hinangut nagu frassis "jumalik/ülihea/võrratu tort", vaid kirjeld viitab jumala kirjeldusele/olemusele, kõik mis moodi jumal toimetab ja on on jumalik- jumalale loomuomane. Kuna kõik on jumal, siis ka näilisus on ultimaatselt jumal ehk jumalale loomupärane ehk kõik on jumalik. Näiluses eksisteeriv eetika ja näilised konseptsioonid nagu "hullus" on lõppkokkuvõttes samuti jumal ehk elumäng/eluteater, seejuures konseptsioon Hullus on isegi näilises meditsiini-valdkonnas hägune mõiste, rääkimata mittekahesuse vaatepunkti kõikidele konseptsioonidele sh mina-mõistele. Jumalik hullus on raputav vastuoluline mõiste, kuna Jumalat hinnatake positiivsele poolele ja hullust duaalsele teispoolele. Kogu termini sisu ongi raputamine: autoavarii raputab, Zen-is õpilase peksmine raputab, tuntud Osho jt raputavad käitumised teenised teadlikult rpautamise eesmärki. Hulluseks tituleeritud käitumine kahtlemata raputab, antud termin üritab jumala poole raputada, võib fraseerida ka kui "jumalaks raputada" või muid käändeid kasutada vms.

Teine sünonüüm terminile on "hull elutarkus". Ehk siis tarkus kuid ekstremaalne.

Mütoloogias Odr oli halastamatu jms, mis on kas mitteteadvustatud hull elutarkus, agavõimalik et ka teadvustatud, kuna Odr-i nimi tõlkub kui "meel/Mind", tegu pole mütoloogilise tegelasega vaid inim-meele sümbolina, mis kasutab teadlikult hullu elutarkust ehk ekstremaalseid meetoid, sh halastamatust.

https://et.wikipedia.org/wiki/Odr

Kahtlemata hullus/ekstremaalsus on tõhus meetod. Arutlust alustades tuleks vaadelda hulluse piirimaid, ja teadvustamsie asjaolu- mida ehedam ja vähem teadvustatum, seda enamasti tõhusam, või vastupidi?

Head arutluse alustamist. Tegu on tuntud terminiga, võimalik, et leiate inglise keelse variandi ja siis loete ka wikipeediast juba, head otsimsit ja arutlemist.

https://www.youtube.com/watch?v=FjHRr1cVSFk
13
Budismis tuntud Attachment tõlkub parimalt kui Klammerdumine. Vastandiks on mitteklammerdumine kuni ultimaatselt jumalaga ühildumine.
Praktiliste näidetena on klammerdumine isegi oma foorumi kasutajanimedesse, näiteks on mõne kasutajanimi Koffe ja mõnel Kuu ja nad teevad lause teemasid pealkirjaga Mis on Koffe ja rõhutavad dekaade, et nemad posititavad ainult Kuu ja koffe nime alt ja ei muude. Sedalaadi teismelik klammerdumine neti identiteetidesse/nimedesse on ka täiskasvanute maailmas, seal on näiteks klammerdumine tervislikku söömisse, kus pannakse suur energiahulk selle valdkonna alla ja peetakse sööki üli oluliseks.

Oleneb kuidas konseptsioone defineerida, võib ka kõik ihad klammerduliseks nimetada. Allolev soome päritolu valgustaja selgitab lühidalt, et illusoorsus on kahepoolne. Esiteks on illusoorne uskumus, et saab millesegi klammerduda, illusioon seisneb piltlikult uskumuses, et saab õhus olevat suitsu käega haarata. Teine pool illusoorsusest tuleneb uskumusest, et on käsi ja käe omaja, kesmis haarab, illusioon tuleneb seal minatundest. Seetõttu klammerdumine on kaheosaline nähtus nagu videos selgitatakse.
Sedalaadi selgituse peale võib teekonnalsiest huvi omaja tulla iseseisvalt, kuid osade selgituste peale harva, näiteks, et on selgitus, mis vaimsuse perspektiivis selgitab miks inimesed naudivad eluohtlikku ekstreemsporti- sellise asjaolu peale spordi kohta igaüks iseseisvalt ei tule.

Praktilises elus teekonnalised võtavad tuntud Minnalaskmise mentaliteedi, edasijõudnud teevad aga näiteks tsölibaati- enamik praktikaid üritavad matkida kohalejõudnuid, näiteks kuna ultimaatselt pole vaba tahte teostajat siis luuaksegi õpetusena soovitus minnalaskmist teostada. Minnalaskva ehk kergekäelisema ellusuhtumise juurest intensiivsem õpetus on Alistumine, mida edasijõudnud pühendunud tahtliku treeninguna teevad, seal on intensiivsus kõrgem kui argipäevases kergemeelelisuses. Võib öelda, et valgustumise hetkel on täielik alistumine, sel hetkel puudub igasugune soov ja eesmärk. Sprituaalse kogemuse ajal ning ka haiglavajadusega trauma ajal toimub hetkeks samuti peaaegu täielik alistumine kus ainsaks klammeerdumiseks on jäänud vaid elutung.

Tuntud fraas budalt: The root of suffering is attachment. Muidugi võib ümber lükata buda selle ja muud ütlused, kõik on ümberlpkatav. Antud juhul pole ju tõene, et juureks/alguseks on klammerdumine, vaid tõelähedasem oleks üelda et klammeerduja on põhjuseks enne klammeerdumist. Nii on ka sajakonna valgustunu õpetused sageli pealtnäha vastuolulised. Alltoodud soome-päritolu õpetaja omab omalaadi vaatenurka asjadele ja on omamoodi unikaalne ülejäänud meie sajakonna õpetaja seas keda kajastame. Näib, et osadele mõjub osa õpetus ja osal eluetapil mõjusamalt kui teised õpetajad, seetõttu ka teekonnalisele soovitus tutvuda mitmete õpetajatega, või veel üldistatum soovitus: rääkida.

...
14
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« Last post by Naut on 16 Jul 2023 »
Loo ehk laulu peakrijarks oleva "Suure pildi" kosnseptsiooni on enamus kuulnud oma eluloos, vähesed aga teavad, et ka sõna Mina tähistab kosneptsiooni. Arvutivaldkond räägib adresseerimisest ehk viitmaisest, kus tänava aadressite asemel on arvuti mäluseadmete piirkondade aadressid, austraalia Teemant keda oleme rohkelt siin kajastanud peab tugevaimiaks pointeriks/vihjeks olemist, seda inimkeelset arusaama milelgi essentsiaalsest eksisteerimisest, kuid viimast sõna ta loomulikult taunib ja rõhutab et sõna Olemine on vihjete vihje.

Dualistlikus vaates suurem vaateväli/inforuum on kahtlemata tõelähedasem kui kitsavaatelisus, ultimaatselt laius ühtib/sulandub lõpmatusega ehk jumalaga.

Lüürikas on niipalju materjali milelst aastaid jutti rääkida. Küsige, et miks te aastaid ei tee Satsangi ühe pisikese lüürika tekstijupi baasil, või piibli baasil, või muu baasil. Sagedane dualistlik hoiak on, et peab olema konkreetne vajadus ja põhjus, et rääkida ja suud avada. Ultimaatlselt see nii kindlasti polem kuna reaalselt pole suu avajat, ja vähem ultimaatsemas perspektiivsi: kas tundub et valgustund ja see tekst siin vajavad mingit eesmärki ja põhjust vms? Ei tundu ju, võib aastakümneid rääkida ükskõik mis lüürikast või mis ette juhtub. Võtke selle lauluteksti suvaline tühiks või fraas ette ja kulgemist. Kas pole nii?

https://www.youtube.com/watch?v=RbUMKenn5l8
15
Muusika / Re: Muusika, muusika ja mitte ainult.
« Last post by OP on 10 Jul 2023 »
Selles lüürikas on lugu nn venna-armastusest, samasse kategooriasse liigitub ka romantiline ja looma-armastus ja mõned veel dualistliku maailma ehk tingimuslikud armastuseliigid, seevastu See mis on, on tingimusteta ja objektideta, ja Reaalsust nimetavad mitmed õpetajad tingimsuteta armastuseks.

Kogu elu on samuti lugu ja seega see lüürika räägib omakorda alam-lugu eluloo/elujutu sees.
Samuti unenäos timub mingi lugu ja kui ärkata sisi taipate, et tegu oli looga mitte ärkvereaalsusega.
Lüürikas fraas "tankar skenar iväg" tähendab masintõlkes, et mõtted on mingil teel või voos, ja nad on kontrollimatud, nad kulgevad seal ilma et oleks kontrollija või mõjutaja. See on näide, kuidas võõrkeelte valdkond "javõikaehk" muusika valdkond võivad anda mõtisklust õvik uidas nimetada, resonantsi.

Satsangi võiks alustada näiteks lüürikassel ipsanud fraasist: armastus on religioon. Head rääkimist.

https://www.youtube.com/watch?v=QK6juDgOwKk

https://www.youtube.com/watch?v=bpiepZ5wXac
16
Vaimne ärkamine / Re: Vaimukirjandus, loengud, videod
« Last post by Naut on 09 Jul 2023 »
Youtubes eestlasest mittekahesusest rääkija. Minu kogemusel esimene eestlane, ...

Seekordses videos vaatleb ta radikaalselt ja ütleb otsekoheselt, et budismi taaskehastumise uskumus on persooni lootustandev uskumus et kunagi toimub lõpuks valgustumise sündmus. Sellel taaskehastumise teemal on ka teisi arvamusi, aga tema esitab puhtalt radikaalse koolkonnalikult selles videos. Soovitus on, et analüüsida igasugu uskumusi ja tõekspidamisi ja peamiselt nii, et kas on näha mingit lootust või eesmärki uskumuse taga. Näiteks islami ja kristluse uskumus paradiisi omab lootust/eesmärki, seega kahtlemata persooni/ego uskumus ja järelikult illusoorne.

Tema kohta on eelmsites psotitustes juba rohkelt mõtiskletud. Võibolla mainiks, et kuna ta reisib maailmas palju ja elab välismaal nagu aru saan, siis nn silmaring on lai mitmes mõttes. Välismaa kahtlemata avardab silmaringi, nii gurude kui kommete ja muu tõttu. Välsimaa on nagu omamoodi ärkamine uues keskkonnas, sedalaadi örkamised/muutused vast uon tekkonnalisele abiks enamasti, kuid muidugi mõnda võivad hoopis eksitada, arvan vastupidist igatahes. Ja silmaring õpetuste osas on tal ja enamikel ka lai, ka see omamoodi maneb nihkuma vaatepunkti/perspektiivi ja mida rohkem nihutada uutesse vaatepunktidesse siis võib kogematta heita pilgu mida kutsutakse Pilguheiduks. Kui kellegile meeldib selline loogika, siis arendage edasi meelelahutuse huvides. Ultimaatselt muidugi ei ole mingeid retsepte, ega võimalik jumalat mõista ega eksisteeri ka mõistjat/persooni.
Veel mainiks seekord, et tema sõnavara on selline otsetõlge radikaalse koolkonna tänastest elusatelt õpetajatelt, et näiteks kasutab mõisteid nagu See, tingimusteta Armastus, tphjus, need on kõik tuntud legendaarsed mõisted radikaalsetes inglise keelsetes videodes ja otsetõlkena eesti keeles siis sellsied nagu ta kasutab.

Mis mõtteid huvi omajatele tema seekordne video tekitas?

...
17
Nimetame Kristi'ks selle teekonnalise ja tema on unikaalne, kuna omab nii poliitika kui vaimsuse ja esoteerika huvisid.
Näiteks siis mainib, et elame nn vaba tahte planeedil jms, mis on esoteerika/vandenõude valdkond. Omab konservatiivse kristluse seisukohti aga muudab mitmeid neid mõneti, kuna osad uskumused on vaimsuse ja esoteerika valalst. Näiteks kui tavaliselt religioonides öeldakse öeldakse, et jumal annab leiva ja kõik muu, siis tema fraseerib ümber, et leiba annab aga mõistust ei anna, ja see modifitseeritud seisukoht tuleb tema poliitiku töö mõjudest. Vaimsuse kirjanduse osast on te taaskehastumise seisukohta uskumas jpm. Selline pealtnäha vastuoluline kolmik, et kristlus oma konservatismiga, rahvusriigilik poliitika, vaimsus ja spirituaalsus/esoteerika. Vastuolus on need omavahel kuna poliitika välejndab vaba tahet, kuid vaimsus seda eitab, rahvusriigi poliitika tähendab kinnistumist riigipiiridele ja persoonile, vaimsus peab seda illusiooniks ja eitab persooni ja selle vabat tahet, traditsiooniline kristlus eitab planeedi teooriaid jms kuid esoteerika jms mitte. Jne. Sellised vastuolulised mõjud tema persoonis, kuid ultimaatselt on kahesuses alati vastuolud, kuna 2 objekti alati omavad vähemalt kahte vaatepunkti. Tundub, et tegu esmase kristlasega, kes on liikumas natuke vaimsuse suunas ja hetkel siis on selline seis, et on lisandunud natuke vaimsust, esot, poliitikat. Pealtnäha vastuoluline ja unikaalne, kuna näiteks poliitika ja sport on enamasti ühed eredamad vastandid vaimsusele, sest vaimsus soovitab identiteedilt kehast kaugeneda ja mitte kinnistuda kehasse ega muusse, ning poliitika on madala eetikaga ja illusoorne vaba tahte osas. Poliitika/majandus on illusioonirohke ja vastuoluline, kuna arvatakse et kui näidikut 1 tõsta siis näidik 2 paraneb, samas on kõik näidikud müistuskauged konspetsioonid. Seetõttu unikaalne ja vastuoluline. Talle võiks tutvustada valdustunud Jo'd, keda hiljuti kajastasime, kuna Jo oleks ere päike tema konservatiivsus poliitikale. Teades inimese profiili on hea soovitada talle õpetust ja õpetajat. Milelgipärast ta võtab omaks osasid populaarseid uskumusi, nagu näiteks kui populaarsed inimesed ütlevad, et mingi militaarne harjutusväljak kuskil külas on halb, sisi ta milelgipärast usub seda veendunult, kui populaarsd inimesed sajatavad teisi, siis ta on ka selle märkamatult omaks võtnud ja halvustab teisi poliitikuid nende nimesid nimetades, jms. Tegu on sellise keeruka egotrikiga, et enesele märkamata käitub ta oma enda sõnade vastaselt, püüab olal vaimne oma vaimse egoga, kuid sisi sajatab teisi ja võtab üle uskumusi jms. Tavaliselt sellised vastuolud vajavad guru, ja peatselt tekib arengu hüpe. Näib, et peamine edasiminekut takistav ankur on poliitika ja kristluse konservatism, teisalt esoteerika pool. Tundub, et päris kindlasti kümne aasta kooksul tal toimuvad Pilguheidud, peamine obstruheeriv ankur laguneb guru abiga. Selline guru ilub iseenesest ellu, see võin olla mina siis selel postitusega, või ka hoopis poemüüja vms.

Teda kuulata on huvi omaja jaoks huvitav, selline unikaalne vastuoluline kooslus, palju on vaimsuse asju ja seetõttu on luba kajastada siin foorumis.
Kõik tema materjalid ja viited on all huvi omajate jaoks.


...
18
Jututuba / Re: külastajate jututuba
« Last post by Üksik on 23 Jun 2023 »
Kui võtta mingi objekt, siis see erineb teistest objektidest milelgi võrra, kasvõi ühem olekuli võrra ja nii on võimalik kasvõi objekti molekulide nimekirjana seda objekti eristada teistest objektidest, ja abstraktsete konseptsioon-objektide osas leidub ka miski unikaalsust võimaldav tunnus, näiteks kahte identset luuletust pole olemas, kasvõi ridade paigutuse osas samatekstilised luuletused erinevad ja sestap saavad kanda erinevat pealkirja/identiteeti. Duaalses objektipõhises maailmas on kõigel identifikaator ehk ID, tuntud lihtsustus ütleb et inimene on tema mälestused. Veel suurem üldistus-lihtsustus kõlab sageli, et oled see, mida sööd. Söök on tuntud enesekaeva harjutus: kas sissejoodav vesi on Sina?

Krishnamurti Wikipedia legekülg on annab hea ülevaate lapsepõlvest ja asjadest. Ikka trauma aspekt koolikiusamise näitel, seejärel spirituaalsed kogemused, kuid pole selge kas ka Realiseerus või Ärkas, aga filosofeerimise võimeksu ja mõistus olid kahtlemata ülearenenud ja eriti tolle ajastu kohta, muidu valgustunud teda poleks tituleerinud gurude guruks ja muude tiitlitega, ja kui kuulate tema loenguid, siis kogu rääkimine on meisterlik ilma mingite lisadeta, nagu puhas väärismetall/briljant erinevalt tänapäeva õpetajatest, kus on sotsialiseerumine jms vaht domineeriv. Kõik metoodikad on omamoodi ja head, nii otsekohesus kui skaala teises otsas kauge vihjav stiil kui muud vahepealsed.

Ka mõned teised on teinud enesekaevelikku/epistemoloogilikku filosofeerimist mõtete päritolu kohta, näiteks Villido ütlus, et tema ei tea kust mõttet pärinevad, tõestab, et ta on teinud mõtisklust sel teemal, samuti allolev videoloeng Krishnamurti poolt tõestab, et ta on mõtisklenud kust mõtted pärinevad ja seonduvaga. Keerukas on see temaatika, kuna kahel inimesel on erinevad mõtted, sageli enesekohased mõtted ja vahel muidugi ka samasugused näiteks kui kerkib sama mõte algav vihmasaju kohta.

Selles loengus jõuab ta lõpus enesekaeve ja vaimsuse temaatikateni, aga alguses esitab esoteerikas tuntud Akashi kroonikate/teadmsitepanga idee, nimetades selle budistlikult kollektiivseks mäluks. Samuti mainib, et mõte võimekus või nimetada mõttejõu võimekuseks on tekitada kõike, sh ka teadvust ja illusoorseid identiteete jpm. Nii ma sain sellest loengust aru, kuidas vaimsuse huvi omanikud aru saavad? Ja kas saite siis selgust mõtete algallika või tekitaja kohta? Head mõtisklust.

https://www.youtube.com/watch?v=OUknp4cVRXA

https://imgur.com/K6uOeIt
19
Huumor / Re: Anekdoodid, videod, naljad.
« Last post by Naut on 18 Jun 2023 »
Koopas valgustunud on põhjuseks/allikaks koopa-fraasidele tänapäeval. Nüüdselt on need ironiseerivad egoistide poolt ja radikaalsed valgustunud samuti peavad koopa meetodit ebavajalikuks kauge kaarega teekonnaks.

If there hadn't been women we'd still be squatting in a cave eating raw meat, because we made civilization in order to impress our girlfriends.

Orson Welles

Nn spirituaalne ego on spiritualistide hulgas levinud ja koopas või kloostris seda arendatakse, või ka mõnes Facebooki grupis etc, kus ollakse vaimse elustiiliga egoistid. On ka arvamusi, et nn spirituaalne ego on vältimatu ja kasulik.

Selle kuju peal on tuntud isik ja indiapäraselt on püütud rohkelt sõnumit edastada rohkete sümbolitega, alates pöidla ja nimetissõrme ringist kuni legendaarse Elevant ja Pimedad tahvlini paremas ääres. Õpetaja ise omas alguses teekonda hinduismis, kuid koopas realiseerus. Nagu ka Buda puhul, ja Sikhismi prohvetite jt puhul, omas oma ajastu kohta arenenumat eluvaadet, rõhutades, et ühiskondlik kastisüsteem on väär jne. Selle ajastu kohta väga julge ja arenenud, ja võib fraseerida et sensitiivne/kaastundlik arenenuma silmaringi sünonüümina, sestap ka sõna kaastunne on populaarne budismi tekstides. Kui valgustuda, siis jõuab pärale, et jumale ees on kõik võrdsed, ja vaimsus/budism ei ole ainult rikastele kõrgekastilistele. Tema legendaarne fraas nii ütlebki, alltoodud huvi omajate osas. Kõlav, lakooniline, nagu aforismid ja loosingit ikka enamasti on- lakoonilisus ehk jumalalähedas.
Praktilises tänapäevas toimib kastisüsteem ikka jätkuvalt edasi.

Sümboolika pole inimkeel ja sestap pisut inimmeele kaugem ja võimaldab rohkemalt meelevahenduseta otsekogemist, ja intuitsioonindusi jne. Kristlikku legendaarset väljendit Alguses oli sõna mainivad suur hulk valgustunud õpetajaid.

Sümbol või tähestiku täht on tühjusele ehk jumalale lähemal kui sõnad ja raamatud.

Hambaarst säilitas tema hambad Tema eluaja jooksul ja sel aastal otsustati hambad tuua pühaku kodulinna.

...

https://i.imgur.com/M5bYzpW.jpg

https://i.imgur.com/MmXPecp.jpg

https://i.imgur.com/4yl5PBB.jpg

https://i.imgur.com/654amFx.jpg

20
Foorumiga seonduv / Re: Foorum kolib.
« Last post by loffe on 10 Jun 2023 »
Alates aastast 2023 on see foorum ainus vaimsuse avalik foorum eestis. Piisab, et teha paar budismi mainivat mõttekäiku, et olla eestis aasta Top 1 vaimsuse kajastaja. Pole mõtet rohkem võrrelda poliitfoorumitega jms.

Kui külastaja siia vaimsuse keskkonda sattus, siis, tehku proovi registreeruda ja tasemenõue läbida. Küsige, et miks mitte seda proovida ja kuhu mujale avalikku keskkonda minna kui pole muud?
Te võite ka mõnes muus foorumis rääkimist proovida ja nii selle foorumi liikmeskond kui ka kinnisemate portaalide liikmed märkavad seda päris kindlasti ja evalueerivad ja kutsuvad rääkima jne. Niiet kui teis on miski olemas, mina nimetan seda huviks, mõned sädemeks, siis kahtlemata te kulgete kas siia või mõnesse privaatsemasse gruppi. Siin on kasutajatele palju materjale ja võimekus rääkida. Mujal privaatsemates gruppides on veel rohkem kulda. Olge kuld, kas siin või mujal. Siin foorumis, on küllalt kõrge tasemenõue, näiteks eesti tuntud poliitportaalidest mitte ükski liige ei kvalifitseeru siia. Selline kadalipp on vältimatu vaimsuse valdkonnas ja tegelikult igas valdkonnas. Delfi kommentaaride tasemel ju ei hakka säutsuma. Mungad ka eelistavad vaikseid koopaid ju, mürast eemal. On täiesti valmis ja ootel ka madalama tasemenõudega foorumid, aga minge otsige need üles kui soovi on. Või minge poliitportaali Para-web või välismaa foorumitesse. Igatahes miskit algust peate tegema ja tehke, võib ka proovida siia Top 1 foorumisse.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10