Author Topic: Depressioon  (Read 16 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 74
Depressioon
« on: 10 Jan 2023 »
Depressioon

Mannu

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Re: Depressioon
« Reply #1 on: 21 Apr 2023 »
Depressiooni ja ärevuse mõisted saavad selgust võõrkeelte valdkonna taipamistest, kuid ka vaimsuse valdkond selgitab mõistete/arusaamade rägastikust ja avatari enda tundmuste baasil lahti need mõisted. Arenenuks/küpseks tituleeritakse kui keegi aeglase tempoga lausub lühidalt aforistlikult: Depressioon=Minevik, Örevus=Tulev. Pean kasutama eesliitelislt hoiatusfraasi "julgen öelda, et", kuna ma ei ole kõiki miljonit aforismi ümber lükanud vaid ainult ütleme pool miljonit ja setõttu ainult on julge tunne öelda, et kõik aforismid on ümberlükatavad, ja tegelik reaalsus on duaalse inimkeele abil kirjeldamatu nagu islami mõiste jumalast on inimestele homamatu. Mittekahesuse dimensioonis ei ole ka kedagi, kes defineeriks rääkimata et oleks defineerijate/ütlejate seas autoritaarsem/autentsem. Nullile/lakoonilisusele lähenemine ülalolevate lühivõrdustega on sestap jumalalähedane.

Paljud esoteerikud ei ütle, kust nende arvamused pärinevad, aga enamasti pörinevad need hinduismist ja busidsmist. Kui olla valdkonnas mitte ignorantne, siis intellekt annab koheselt teadmise kust esoteerik oma arvamuse seemne/päritolu sai. Lihtne on selgitada, miks aukartus eksisteerib ignorantide/egoistide puhul nende iidolite suhtes, kuid raske on mõistatada miks aukartus näib eksisteerivat ka valgustunute osas. Minu enda õpetajad keelavad mind. Ütlevad, et ära ole brutaalne tõega jne ja see asjaolu näöib juhtuvat rohkesti, raske öelda, miks nii, kuid lihtne on see arusaamatus tituleerida paradoksaalsuseks muidugi. Jões tekivad veesõlmed-keerised vahel omamoodi.

Kümnepalliskaalal kümne all mõeldaks Realisatsiooni/Valgustumist, ja 1 oleks äärmuslik egoism, näiteks siis suitsu-sõltalsest pensionär, kes sõidab ratastooliga iga päev väljakule ja õpetab sealseid ettevõtteid kuidas olla. Siis trammireisija on minu arvates nn keskmine tavaline mahe goist punktiskaalal väärtusega 3-4 ja paradoksaalne on et ühistranspordi isik on skaalal enamasti kürgemal kohal kui tüüpiline foorumi sotsiopaat, kes omab taset 1-2.

Peamiseks takituseks peetakse uskumuste sfääri/hulka, ja see algab identiteedi küsimusest kuni ulatub kaugele näiteks küsimusteni sealiha ja sigarettide kohta. Loomulikult duaalsel viisil: hea-halb, roheline-mitterohekas jne. Uskumused on nö jumalalähedasemad kui ollakse egokaugemad ehk jumalalähedasemad, ehk skaalal mida võiks ttuleerida punktidega 4-6 ja nimetada spirituaalsuseks. Tuntud valgustunu selgitab, et vähemalt kahtesorti metoodikad sobivad, et skaalal liikuda kümnesse, üheks mahedaks metoodikaks/strateegiaks on vaatleja/teadvuse sulatamine nagu lume sulatamine mahedalaeglsel viisil, teine meetod kannab radikaalse koolkonna tootlit.

Kõikide eesti esoteerikute ja ka Vaimsusjate jutu päritolu on äratuntavalt selge valdkonna mitte-ignorandile. Siit ka hierarhiline soovitus, et kui huvi pakbu esoteerika, siis vaata kõrgemat dimensiooni nimega vaimsus, ja kui huvi pakub põhikooli matemaatika, siis vaata jak üsi õpetust ülikooli lektorilt, jne. Tajuorganitega tajutav näiline reaalsus saab olla ainult ja ainult viitenool/vihjaja tegelikule reaalsusele/jumalala, ja pärimalt fraseerib selle asjaolu islam, kuid ka näiteks austraalia tuntuim realiseerunu/valgustunu. Ja lisaks legendaarne illustratsioon, et kassi keel/hääl ei saa kirjeldada ei matemaatikat, demokraatiat, mittekahesust, jumalat. Kolm njäutamist suudavad defineerida arvu 3, kuid matemaatika on kõrgem kui arv 3, seetõttu kassid ei saa eal matemaatikat kirjeldada, kuid saavad vihjata või muud moodi mõista anda mingil moel. Nii ka inimkeel ei saa kirjeldada adekvaatselt, nagu ka kassikeel, ja kass ei saa mõista inimest. tuntud valgustunud rõhutavad, et populaarne väljend "lapsena olime õndsad" on väär, kuna lapsena ei olda jumala juures, nagu ka mõtete vahel pole jumalat enamasti märgatud.

Isegi väitluse spordis ei aktsepteerita autoriteedi uskumise argumenti, ja ükski vaimne guru ei oma kõiki vaimseid kogemusi, seetõttu on ilmne on mingil etapil, näiteks vaimsel arenguskaala tasemel 5/10 tuleb lihtsalt ise kogeda ja paremalt väljendatult lasta juhtuda kui jätta isikulised asesõnad nagu Ise välja.

Paljud ütlevad, et justnimelt külm tunde-aisting kuulub (hinduistlikule) tshakratemaatikale, ja soe mitte. Justnimelt selgroo kandis olev elektriline tunne kuulub tshakra-temaatikale, ja kätes-jalgades ja mujal mitte, vaid peamiselt kehasse salvestunud emotsioonide vabastamise temaatikasse. Jne, jne, nii on avataril rohkelt tundmusi meeltepõhises reaalsuses ja ei leidu guru, kes neid kõiki aisitinguid/energiaid oleks kogenud või oskaks selgitada. Valdkonna huviline pole ignorant ja on kursis, et ka vaimses valdkonnas on levinud nn personaalse tasandi rünnakud, mis eiravad sõnumit ja küsivad, et kirjutaja tõendaks oma autoriteeti/kogemust/ajalugu.

Spiraali-kujund on väga tuntud, kuna sageli vaadatakse elus vanu põhimõtteid uuesti üle ja enamasti pisut kõrgemalt/küpsemalt tasandilt. Ei maksa automaatselt visulaiseerida matemaatiliselt perfektset spiraali pilti, kuna elu on keerukam kui matemaatika, ja päris reaalsus veel keerukamalt juhtuv.

Jooga asendid ei ole tõesti niisama välja mõeldud ja ega saagi olla kui püüda ratsionaalselt põhjendada, et miks peaks täiesti juhuslikult mingeid asendeid kirja panema. Lühidamalt äeldes: asendid külbavad ja jalgratast leiutada pole mõtet, ja asendid/jooga omavad toimet kui eeltingimused ehk spirituaalne skaala 4-7/10 on täidetud. Mõni väljendab, sh mõni guru, et mõni alavaldkond/jooga vms ei toimi vms, või tal pole kogmeust nendega, kuid lühipõhjus on et võti puudub. Võti on üldistades selline, et esmalt peab olema juba lihtlamades energia liikuvus saavutatud tasemegsa 4-7/10, seejärel füüsilise keha asendid ehk jooga annab juurde ehk toimib, vastasel juhul mitte ja on nö tühiaeroobika. Paaris-harjutuste populaarseim alavaldkond saab tiitli Tantra ainult siis kui on eeltäidetud eeltingimus/tase et juba on energiad liikumas.

Külalisele soovitaks, et pole tähtsust, mida keha teeb. Kui keha tõmblem, siis pole vaja ärevusse sattuda ega interneti otsingusse minna selgituse saamiseks. Kui on erinevad muud jeha-tundmused vaimsete harjutuste ajal või rutiinselt argiselt, siis samuti, pole vaja reageerida. Universaalne populaarne budistlik kuldsoovitus on ignoreerida sedalaadi kehakogemusi ja lasta neil kugleda, st, et vaadelda neid kuni nad lahustuvad. Esoteerika teeb erandi ja kinnistab teadlikult osadesse nähtavatesse objektidesse, näiteks kui "ahvjumal tuli siis hoida teda aktiivsemalt nii kaua kuni võimalik". Vaimsus/budism soovitab ignoreerida kõiki visuaala jak üõike muud, sest ultiumaatselt Mittemidagi tegelikult ei eksisteeri ja Kinnistumine objektidesse sh Vaatleja objekti/subjekti on jumalakauge.

https://imgur.com/S9nkBLm