Author Topic: Putini elu ja teisikud  (Read 30 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 75
Putini elu ja teisikud
« on: 10 Jan 2023 »
Putini elu ja teisikud

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 75
Re: Putini elu ja teisikud
« Reply #1 on: 07 Jun 2023 »
Tuntud briti mittekahesusest küneleja omab videot pelakirjaga Mina olen Puutin ja see omab niipalju valdkonna huvilistele huvipakkuvat, et selelst võiks aastaid rääkida.

Seekord aga selleteemalist videot ja õpetajat ei avalda, vaid hoppis video ühest robotist, mis on nagu teisik dualistliku maailma inimestele.
See robot-masin omab sihti/eesmärki, kuid ta e isaavuta seda eal (ega kam ingit muud näilist sihti).
Foorumi kinnises osas avaldasin hiljuti teadvel unes esinenud Pilguheidu, kus olin smauti masin mis oli tsüklis ja meenutasin taaskehastumise/re-inkarnatsiooni budistlikku mõistet.


Tavalisele dualistlikule inimesele soovitaks oma silmi avardada rääkimisega valdkonna teemal. Näiteks vaimsuse valdkonna huvilised rääkige, mis on Pilguheit, või reinkarnatsioon, ja peale seda toimingut te hakakte märkama ja kogema selleteemalisi asju, varem te aga seda e iteadvuste/koge. Kuld=rääkimine.

https://www.youtube.com/watch?v=ZS4Bpr2BgnE

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 75
Re: Putini elu ja teisikud
« Reply #2 on: 12 Nov 2023 »
Valdkonnalised peavad
rumalaks mittekahesuse õpetamist koolides teismelistele, ja juhtumisi samameelne on ka riik ja ei õpetagi. Radikaalsed valgustunud põhjendavad tüüpilise põhiargumendiga, et pole kedagi õpetada ega õpetajatki, mitteradikaalid selgitavad, et puberteetiline meel ei ole suuteline ja on sõnumiks veel vähem valmis kui täiskasvanutel. Mittevaldkonnalised, nagu poliitikud ja kooliõpetajad ehk riik ei soovita teaduskaugeid õpetusi, ja mittekahesuse temaatikasse suhtutakse kui numeroloogiasse jmsse.

Valdkonnas maailma tasemel äriliselt kõige edukam Tolle ja eestis vastavalt edukaim Villido on mõlemad soovitanud koolikavadesse lisada vaimsuse õpetustundi, enamik valdkonnalisi seda ei soovita. Võib fraseerida lühidalt meelevaldselt: rikkad soovitavad oma toodet aga vasemad ärikad mitte. Eks rikastel ole sageli kiire ja eestkõnelejad, seetõttu ka näiteks Tony P vahel imestab kui tema raamatutest lõike tsiteeritakse.

Tüüpiline inimmeel tuleb sageli ideeni: lahenduseks on teha muudatus laste hariduses. Näiteks, et hakata õpetama riigikaitset juba lasteaias kui eesmärgiks on vallutada naaberriik Korea tulevikus. Paraku sedalaadi naiivne idee ei toimi elus ja näitena võib tuua koolihariduses keemiatunnid jm ebapraktiline mis kuidagi ei näi kasu tooma ja õpitu ununeb pea täielikult peale koolidiplomit.

Mõistlikuks saab pidada filosoofia õppetundi, võib tituleerida ka religioonide aineks vms. Selline ratsionaalne lahendus mõne tunni näol oleks piisav ja kulud oleksid väiksed, rahaliselt sama kui 5h töö advokaadile maksta. Effekti-tulemust on raske mõõta, kahjude mõõtmisel leiaks mõningaid depressiivseid juhtumeid jms, kuid idandatud sõnumit jõuaks paari abituriendini mõne aasta kohta ja sellist tulemust ilma koolita ei tekiks ega teki hetkel. Youtube on joogafilosoofia järgi puudulik mingi energia/resonantsi osas, seetõttu on vaja elusat valgustunut/guru mitte Youtubet.

Juhtumisi valdkond ei promo oma valdkonda mõnikord, ei soovita vaimsuse tundi koolikavadesse.

Oma enda laste kasvatamisel on üldiselt sama argumentatsioon nagu kooli puhul, kuid vaimne lapsevanem automaatselt eeskujuga ja argielu vahel selgitustega teeb ülal mainitud 5 tunniku. Valgustunute lapsed enamasti ei ole valgustunud, kuid teadlikud ja mittevõhikud.
Tuletame meelde ultimaatsemat tõde, ja mida enamasti radikaalsem koolkond esitab: et ükski õpetus ega retsept ei toimi, ükski meeletöö samuti mitte, see mis on ei ole õpetatav ega hooli mingitest objektidest ega muust. Ja lisage ka mahedam koolkond seejärgselt, mis soosib teatuid tegevusi, nagu meditatsioonid, religioonid, ja ka ülal argumenteeritud 5 tunnikud.

Harjutuste pangas leiate ühe harjutusena vahetu rääkimise harjutuse. Milline oleks teiepoolne rääkimine arvamus esitatud 5 tunniku teemal? Kui te ei oska vastata, siis see pole sellest et teil puudub arvamus vaid vahetu rääkimise võime. Seetõttu soovitan kõiki panga harjutusi teha ja nii on teil kindlasti arvamus kõige kohta.

Head harjutamist, head arvamust. Rääkimine- see mis on.