Author Topic: Taimetoitlus  (Read 64 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Naut

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 74
Taimetoitlus
« on: 10 Jan 2023 »
    
Taimetoitlus

Üksik

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 17
Re: Taimetoitlus
« Reply #1 on: 28 Feb 2023 »
Taimetoitluse temaatika tuleneb budismi üldise kannetuse/rahulolematuse ideest, sestap ka budistlikud eetikareeglid soovitavad mitte hävitada jne, sh ka mitte loomi piinata. Osad filosoofiad näevad taimedes ja juustes jumalat ja hinge jm ja nende puhul on taimetoitluse idee omakorda veel teistsugusem.
Kõik taandub lõpuks kõige fundamentaalsematele tõdedele, väärtustele jne- poliitikutepuhul konservatiivsed väärtused määravad hoiakud, taimetoitluse puhul taandub kõik jumala/mina mõistele.
Debatiks ei kujune pealispindne toidu valiku arutlus, vaid põhiteemaks kujuneb, kuidas hinduism ja budism erinevalt reaalsust defineerivad.

Räägin all-olevad postitustes kahte erinevat defineerimist ja sinna juurde kõrvalteemana debateerimise universaalseid võtteid. Iga tipp-poliitik saaks kasu neist asjust ja loomulikult ka advokaadid, ärimehed jt, kuid siin vaimsuse valdkonnas on väga oluline kui te olete suuteline debatis alistama iga õpetlase/õpetuse. Ja teine põhiteema on võrrelda nn self'i defineerimsit kahe põhikoolkonna vahel.

Ma lisasin selle õpetuse priviligeeritud kasutajate kataloogi, mida tava registreerunud ei näe.

Külalistele soovitan: leidke koht, kus saada ülevaade valdkonnast, et teate religioonidest-koolkondadest jne, teiseks, õppige debateerimist-kriitikameelt kuni on ilmselge, et mitte ükski õpetus/guru/tegelane teile midagi pakkuda pole, kolmandaks tehke valdkonna kõige põhilisemad mõisted niisügavuti selgeks kui võimalik. Näiteks võõrkeelte õppimise valdkonnas on üks põhimõiste häälik- tehke see nii sügavuti selgeks et suudate selel kohta loengu anda. Rääkides häälikutest meenub, et vaimse valdkonna isikud ei tea isegi, mida mittekahesust sümboliseeriv täheühend/sümbol endast kujutab- nad on nii võhiklikud valdkonnast, et ei ole suutelised selgitama, justnagu hitlerlaseks ennast pidav isik ei ole suuteline selgitama mida haakrist tähistab. Seega kordavalt- saage ülevaade oma valdkonnast, eelkõige sügavuti kaevuge põhimõistetesse, ja lisaks treenige rääkimist nagu mina, Liiv jt soovitavad läbi aastate, ning üks meetod on treenida end niikaua kuni enam pole mingit aukartust gurude/õpetuste ees ega mudu sellsit raamistavat.

Miks ma osasid teemasid hoian ainult edasijõudnutele, seda olen selgitanud, aga võtke kasvõi ülalolevast kommentaarist selgitus: kui enamus ei suuda isegi seletada mida tähendab haakristi ja mittekahesuse sümbolid, siis lihtsalt ei ole mingit kasu kui neile anda kätte materjalid kvantosakeste teemal.

Kui te tulete minu juurde intervjuule, siis selgub enamasti kiiresti, et te ei tea mitte midagi kuid omate illusiooni et teate, mõni isegi esitab illusoorseid väiteid kogu riigi rahva kohta, et nood olevad animismi järgijad või kristlased vms- sellsied illusioonid haihtuvad mõne hetkega kui te minuga intervjuule satute.

Võimalik, et tulevikus kuangi teen osaliselt alloleva artikli nähtavaks.

...


Q11

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 43
Re: Taimetoitlus
« Reply #2 on: 18 Mar 2023 »
Sarnane tõmbab sarnast ("Like attracts like"), loodus ei salli tühja kohta ("Nature abhors a vacuum"), kuskil leidub ikkagi parem koht/õnn ("The present is always flawed") -jpt kahesusliku maailma elutarkused on sageli tegelikule tõele päris lähedased.

Kõik on kuulnud jutte leviteerimistest ehk hõljumistest, jms, need ei ole samuti päris tõekauged, ja fantaasia termin on üldse vaieldav. Kus suitsu, seal tuld ehk kõik pärineb algallikast, esoteerilises temrinoloogias nimetatakse, et teatud kroonikatest pärineb info, samuti nn kanaldamisest. Väheusutav vandenõu teooria räägib, et ahvid sõid seeni ja see avardas teadvust ja lükkas arenema inimesteks. Osad jooga-praktiseerijad mainivad, et tajuvad, et valgustunu rakud on teistsugused. Jne jne, igasugu infot levib ja nagu kaheismi põhireegel on, siis alati leidub vastandeid, sh nii tõde kui valet kõiges, nii head kui halba, nn mündi kujund.

Ajastu, kus teie elate on täis uusi avastusi, nii arheoloogias kui ka mittekahesuses kui muus. Kui vanasti polnud võimalik Jeesusega youtube's 45 raha eest juttu puhuda, siis tän saate. Seetõttu olete õnnistatud.

Tavalsielt surematuks saajal kaovad hirmud, kahtlemata suremise kuid ka muu ees, näiteks kõrguse, ja sinnajuurde täiuslikuks saades (ehk enda täiuslikkust adudes) kahandab aktiivsust, kuna aktiivsusel pole eesmärki täiuse puhul. Samas on paradoksaalsuse aspekt (ehk senitundmatuse asjaolu) ka realiseerunute/valgustunute hulgas ja sealt on uudiseid, paradokse. Kõik nad teemandina küpsevad pisut, kuid enamik on mainitult passiivsed ega kostita uudsega, kajastan hetkel üht kes on avaldanud hämmastavaid uudseid teadmisi inimolemuse/maailma kohta, sh valgustunute kohta.

Näiteks selgub, kuidas toit mõjutab mittemateriaalseid asju. Varem eales pole seda ajaloos käsitletud, kuna pole piisavalt youtube levinud ja valgustunuid esinenud.

Ülal mainisin, et "Sarnane tõmbab sarnast" omab kindlasti mingis osas tõde jms elutarkused. Ja toitumisega on sarnaselt, et osad toidud mõjutavad omatmoodi peenmateeriat.

Eelarvamusena olen ise kunagi kahelnud, et Venemaal vaimseid paradoksaalsusi esineb, kuid neid esineb kõikjal, võib tekkida eelarvamus kui näha teatud uudiseid/meediat liiga palju. Ei ole Venemaa ei rohkemat ega vähemat kui muu dualistliku maailma planeedi piirkonnad/rassid, aga antud juhul tuleb näide just Venega seonduvalt. Et jsut seal näiteks on õnnestunud praktiseerida toiduta elu ehk peenmateerilise energia tarbimisel elada, aga ka mujal. Üks teine mittevenelasest valgustunu mainis seda venelase aspekti ja ta ise on vähese taimetoiduga ja peen-energiaga kaalu hoidnud ja selgitab hämamstavaid aspekte.

Ja tema endaga saate täna veerandi alampalga eest tunnikese vestelda kui soovite oma elu prohvetitasemel inimestega mäletada. Mul ei ole mingit mäletamise soovi ega muud sellist, kuid tean et paljudele sedalaadi uudne info on meeliköitev. Seega soovitan uurida.

Kuna ma palju märksõnu ei andnud, siis vaevalt te miskit leiate, aga ärge piinelge, ja tundke lihtsalt rõõmu, et elu niivõrd areneb ja seega teiste kanantused vähenevad ja elukvaliteet paraneb.
Lisamõtisklusena soovitan, et mõtisklege, et milline võiks elu olla mõnekümne aasta pärast kui ilmselgelt on eksponentsiaalseid uusi ja uusi avastusi ja seda peamiselt mittekahesuse valdkonna poolt. Kindlasti ühiskondade kord peaks olema teistsugusem, kus väärtuseks on jumalalähedus, mitte muu, samuti teadus peaks olema materialismi-kaugem. Sajandi alguses rääkisid esoteerikud, et aduvad mingit ühiskonna teadvuse võnkesageduse tõusmist jms, siis vaimsuse valdkonnas seda võiks väljendada youtube ja valgustunute leviku tõttu saadavate uute teadmistega.

https://imgur.com/icI342L

loffe

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 53
Re: Taimetoitlus
« Reply #3 on: 05 Sep 2023 »
Praanilise toidu nimekiri nimistati jooga harrastajate poolt, mistõttu täna saame kohe teada, mis toit tituleerub. Pimeharrastaja puhul on tulemus sama olematu nagu aeroobika stuudio joogaklassiga, või kodus joogaharjutamine. Seetõttu, võib küll oma toidusedelit nn praaniliseks muuta, või harjutusi teha, kuid kui põhiline on puudu, siis enamasti miskit ei saavuta.

Alloeolvat teemantit oleme varemgi kajastanud siin, seekord räägib valgustunu taas toitumisest praktilisi kogemusi.
Külastajatele jagaks videost näiteks selle, et valgustumise järel tegeleti 15 aastat lihasarenduse spordiga. See on erakordne, kuna valgustunu ei taju puudujääke, seetõttu on tegu erakorralise näitega. Põhiliselt aga praanilise toidu kogemused.

Valdkonna alane tuntud mõiste Integratsioon tähistab ärkamisjärgset leppimist kõigega. Näitena videos ärganu toob naljajuhtumeid, kus lastaksegi enesel laus mitte-tsiviliseeritult käituda, et läbielada/integreerida Varjutahk. Mõiste Täielik aktsepteerimine pole tegu vaid "tulem-olem" minu arvates, kuid integreerumsie faasides tehakse teadlikult harjutusi, et läbielada varjutahke jms. Täieliku alistumise konseptsioon on keerukas kirjeldada, videos tuuakse näitena küsimus, et kas sa tunned ennast svinger peol neutraalselt ilma hinnanguteta alasti inimeste keskel. Keerukus tuleb sellest, et pole sildistavat suhtumist vms meeletöölist, vaid vaba neutraalne olemine igas omas tahus, seejurues ei ole svinegrluse huvi/hobi vaja tekitada, oluline on nn suhtumine. Nii võiks igaüks mõelda oma varjupoolt, et millistes olukordades ei tunneks end mugavalt või lausa tekiks tugevamad emotsioonid ja hinnangud, ja sealt edasi juba saaks alsutada harjutustega, seejuures oluline pole meelsust/hobisid muuta, vaid nn Alistuda sellela mis On. Praktilie soovitusena soovitaks ihadele järgi anda kuid sinnajuurde vaadelda, olla teadlik ihaluse aal, tulemuseks Integratsioon/küpsemine, Varjulahendamine.

See peakso lema teine video tema poolt siin portaalis.

...