Author Topic: I really don't apologize for that.  (Read 63 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 90
 I really don't apologize for that.

Naut

  • Global Moderator
  • *****
  • Posts: 90
Re: I really don't apologize for that.
« Reply #1 on: 15 Apr 2024 »
Vürtside vältimise tarkus on kõigile teoreetilsielt teada igale budahobilisele, praktiline teadmine on (kogejal) kogemuslik nagu video näitel, ja ultimaatne kolmas teadmise viis on  siis kui illusoorne kogeja haihtunud. Selline 3-tasemeline lihtsustus ei muuda midagi lihtsaks, mõni näiteks saab hea une kohvi joomise järel ja videos mainitud küüslaauk ei mõjuta ka miskit, selline on nede kogemus, nende tõde.

Tõe konseptsioon nagu iga muugi dualistliku inimkeele sõna on alati ebatäiuslik. Nii on ka termin "tõde" ebatäiuslik ja käesoelv lause samuti vigadega. Näiteks peetakse islami prohvetit Jeesust india mungaks, joogiks, kuna oma lapsepõlve ta veetis oletuslikult india koolkondades, sealsed tekstid mainivad temajutuga sarnast isikut, ning piiblist väljajäetud peatükid räägivad eriti selgelt mittekahesusest ja seonduvast. Ja argumendiks moslemitele on: prohvetid on budistid, islam on budism. Muidugi moslemite vaatevinkel on vastupidine: jeesus oli (islami) prohvet nagu Muhamed jt, kristlus on islam. Sellsied vaismed näited pööravad tõde vastupidiseks ja tavaelus on muidki näiteid, kus on raske hinnata tõde, kas siis vaatevinkli asukoht teeb keerukaks ja vastuoluliseks või muu.

Või mis teie arvamus on sibulast ja nii? Näiteks looge arvamus, et küpsetatud küüslad ei sega vaismeid harjutusi. Head arutlust.

https://www.youtube.com/watch?v=MnkG2MBNvx0